Bezuinigen op AOW politiek niet haalbaar

Binnen enkele jaren geeft de overheid het meeste geld uit aan sociale zekerheid, vooral door de snel oplopende bedragen die zijn gemoeid met de AOW. Bezuinigen op het ‘staatspensioen’ is politiek nauwelijks haalbaar, schrijft EW, maar ambtenaren hebben er wel plannen voor doorgerekend.

Hoe gevoelig een bezuiniging op de AOW ligt, bleek volgens EW begin 2022. De Tweede Kamer wilde het minimumloon met 10 procent ophogen om de armoede te bestrijden onder de laagstbetaalden werk­nemers. Een half miljoen werknemers zit op het minimumloon. Maar door die verhoging zouden ook de aan het minimumloon gekoppelde AOW en bijstand meestijgen, wat zo’n 3 miljard euro per jaar kost.

Ook bevriezen veel weerstand

Daar wilde de Tweede Kamer niet aan, omdat veel gepensioneerden helemaal geen extra AOW nodig hebben. De Eerste Kamer kon de maatschappelijke druk echter niet weerstaan en floot de Tweede Kamer terug. Dus steeg de AOW toch mee. Het geeft voor EW aan hoeveel weerstand de politiek zal ondervinden als zij – alleen maar – zou voorstellen om de AOW-uitkering te bevriezen, iets wat 1,4 miljard euro oplevert.