Boete NN voor onjuiste en pensioeninformatie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van €425.000 opgelegd aan de pensioenuitvoerder Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (NN).

De boete is opgelegd omdat NN niet-correcte pensioeninformatie heeft verstrekt en heeft nagelaten om deelnemers bij de start, beëindiging of wijziging van hun pensioenregeling tijdig de wettelijk verplichte informatie te versturen.

NN heeft bij de AFM melding gedaan van verschillende tekortkomingen in haar informatieverstrekking. Hierop is de AFM een onderzoek gestart, waaruit vier afzonderlijke overtredingen naar voren kwamen.

PensioenStabilisator

Aan in totaal bijna 75.000 deelnemers binnen ‘beschikbare premieregelingen’ heeft NN gedurende ten minste zeven jaar onjuiste informatie verstrekt over de waarde van hun polis. Door een fout in de berekening van de zogeheten PensioenStabilisator werd de beleggingswaarde van de polis onjuist vastgesteld, en NN verstrekte de deelnemers dus ook onjuiste informatie over die waarde. Het ging hierbij om een verschil van gemiddeld genomen 1,04%. Nadat de fout aan het licht kwam, heeft NN de beleggingswaarden gecorrigeerd en de betrokken deelnemers en nabestaanden gecompenseerd.

Verplichte brieven niet verstuurd

Verder heeft NN over een periode van ten minste zes jaar nagelaten om aan groepen deelnemers de wettelijk verplichte start-, wijzigings- of stopbrieven te sturen. Dit levert drie overtredingen op. Het ging in totaal om bijna 59.000 deelnemers. De overtredingen werden vooral veroorzaakt door tekortkomingen in de IT-omgeving en operationele fouten. Na ontdekking, heeft NN de brieven alsnog verstuurd en waar van toepassing de gevolgen van de te late verzending weggenomen (door bijvoorbeeld uit te gaan van de meest gunstige keuze die de deelnemer achteraf gezien had kunnen maken).

Volledige medewerking, lagere boete

De AFM heeft NN voor deze 4 overtredingen gezamenlijk 1 boete opgelegd. NN heeft haar volledige medewerking gegeven aan het onderzoek van de AFM, erkent de overtreding en accepteert de boete. Hier staat tegenover dat de AFM de oorspronkelijke boete van €500.000 met 15% heeft verlaagd naar €425.000.