Belasting op gepensioneerden geen taboe meer

De beste plek om een boom te verstoppen is in het bos. Dat lijkt het motto van het Belastingplan 2024 dat deze week bij de Tweede Kamer ligt, schrijft Ed Groot in een column in het FD.

In de stapel wetgeving zitten volgens Groot (voormalig Tweede Kamerlid PvdA) ook maatregelen verstopt die lang onbespreekbaar waren, maar die nu waarschijnlijk in alle drukte sluipenderwijs de eindstreep zullen halen.

Fiscalisering AOW versneld

Groot wijst in het FD op wat volgens hem in wezen een versnelling is van de fiscalisering van de AOW, die ooit door Wouter Bos als minister van Financiën in gang werd gezet, maar die vanwege grote politiek weerstand (‘met Bos de klos’) werd gemarginaliseerd tot een extreem langzaam traject.

AOW anders onbetaalbaar

De gedachte achter fiscalisering is volgens de FD-columnist dat ook gepensioneerden steeds meer gaan meebetalen aan de AOW, omdat anders de AOW op den duur onbetaalbaar wordt.

Niet fraai, wel effectief

Nog maar kortgeleden schreeuwde de Tweede Kamer moord en brand als de belasting op gepensioneerden ter sprake kwam, schrijft Groot. Met stille trom worden fiscale voordelen afgebouwd (wat ook geld voor zzp’ers). “Fraai is het misschien niet, effectief is het zeker.”