AOW-uitkering moet snel eenvoudiger

De regels rond de AOW-uitkering moeten snel een stuk eenvoudiger worden, stelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) volgens Trouw.

Ouderen begrijpen er niets van dat ze plotseling een lagere AOW-uitkering krijgen als ze mantelzorg gaan doen, of tijdelijk vanwege een crisis bij iemand gaan inwonen. De AOW-wet is niet meer van deze tijd, concludeert de SVB, omdat er tegenwoordig een grote verscheidenheid aan leefvormen is. De ouderdomswet moet worden gewijzigd en begrijpelijker worden.

Duidelijke criteria

Ook wil de SVB volgens Trouw dat voor de AOW het partnerbegrip hetzelfde wordt als bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen. Deze diensten bepalen of iemand een partner is op basis van objectieve criteria, zoals het hebben van een gezamenlijk kind of huis. Dat zijn criteria die volgens de SVB voor iedereen duidelijk en herkenbaar zijn, en daarmee wordt ook de hoogte van de AOW-uitkering voorspelbaarder.

Geen ongemakkelijke vragen meer

De wijziging zou betekenen dat er minder snel gekort hoeft te worden op de uitkering. Bovendien hoeft de uitkeringsinstantie zelf ook niet meer ongemakkelijke vragen te stellen over de persoonlijke levenssfeer, wat tot veel onvrede leidt.

Geen individualisering AOW

De SVB adviseert volgens Trouw politici nadrukkelijk niet om over te stappen op volledige individualisering van de AOW, waardoor iedere gepensioneerde hetzelfde uitkeringsbedrag krijgt. Daardoor zouden alleenstaanden met geen of een laag aanvullend pensioen in grote financiële problemen komen.