Recht op hulp bij zelfdoding?

Wanneer je zelf vindt dat je genoeg hebt geleefd, heb je dan recht op hulp bij zelfdoding? Deze vraag staat centraal in een Artsen Podcast van de arrtsenfederatie KNMG.

Als het wetsvoorstel Voltooid Leven wordt aangenomen, kunnen ouderen met hulp van een ‘levenseindebegeleider’ op een zelfgekozen moment hun leven beëindigen. Biedt dit wetsvoorstel een oplossing of creëert het juist meer problemen?

Beter alternatief?

Onderzoek toonde eerder al aan dat de groep ouderen die van de wet gebruik zou maken klein is. Tegelijkertijd heeft dit wetsvoorstel ook invloed op de huidige euthanasiewet en kan het stigmatiserend zijn voor ouderen. Is er een beter alternatief?

PERSPECTIEF

In de podcast is de visie te horen van Els van Wijngaarden (onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek, eindverantwoordelijk voor het rapport PERSPECTIEF waarin zij onderzocht welke ouderen een wens tot levensbeëindiging hebben) en Antina de Jong, ethicus en jurist bij de KNMG.