Herhaalrecepten van twijfelachtige waarde

Van alle personen die in 2017 overleden in Nederland, stierf drie kwart aan een aandoening die veelal gepaard gaat met een ziekbed en een behoefte aan palliatieve zorg.

 

Bijna de helft van de mensen uit deze doelgroep die tot aan hun overlijden stonden ingeschreven bij een huisarts kreeg in de laatste drie levensmaanden een herhaalrecept voor medicatie die voor hen geen of twijfelachtige waarde had. Dit blijkt uit gegevens afkomstig uit het Informatiesysteem Palliatieve Zorg, opgezet door het Nivel in samenwerking met Expertisecentra Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland.

 

Vaak cholesterolverlagers

Medicijnen die geen of twijfelachtige waarde hebben aan het levenseinde kunnen de gezondheid van de patiƫnt niet betekenisvol verbeteren of zelfs schaden, stelt het Nivel.

Herhaalrecepten voor medicatie met geen of twijfelachtige waarde aan het levenseinde kwamen in 2017 vaak voor. Bij 45% van de doelgroep van palliatieve zorg schreef de huisarts in de laatste drie levensmaanden een herhaalrecept voor. Bij mensen ouder dan 85 jaar was dit percentage nog wat hoger, namelijk 54%. Bij deze herhaalrecepten ging het vaak om cholesterolverlagers of geneesmiddelen tegen osteoporose, zoals vitamine D of calcium.