Meer kwaliteitseisen uitvaartbranche

De uitvaartbranche kampte in 2022 met enorme beleggingsverliezen, maar de stijgende rente bleek een zegen voor de solvabiliteit. Vooruitblikkend pleiten de topmensen van Dela en Monuta in de Volkskrant voor certificering in de nieuwe wet op de lijkbezorging.

Bij een duurzame uitvaart past het vervangen van gasovens door elektrische ovens en het gebruik van zonnepanelen bij de uitvaartcentra. Dela en Monuta zeggen de klimaatdoelen voor 2030 te kunnen realiseren. Over één aspect bij het terugdringen van de CO2-uitstoot breken de uitvaartbedrijven zich het hoofd. ‘Zolang de rouwstoet wordt gevormd door bezoekers in niet-elektrische auto’s schiet het niet op.’

Biocrematie in nieuwe wet

Mede door de overname van Yarden vorig jaar zegt Dela in de Volkskrant al de middelen te hebben voor de uitvaart van de toekomst. De alkalische hydrolyse, oftewel resomeren, is een techniek waarbij stoffelijke resten met behulp van kaliumhydroxide in een vat met warm water worden opgelost. Die techniek is duurzamer dan begraven of cremeren. Die ‘biocrematie’ is nu nog niet toegestaan in Nederland. De uitvaartsector wil het resomeren vastleggen in de nieuwe wet op de lijkbezorging die volgend jaar of vanaf 2025 in werking moet treden.

Meer kwaliteitseisen

Het samenwerkingsverband Uitvaartorganisaties Nederland wil met die wet de beroepsgroep ook beter beschermen. De directeur van Monuta zegt in de Volkskrant: ‘Nu kan elke burger op een bord in de tuin zetten dat hij uitvaartverzorger is. Bij 10 procent van de uitvaarten zijn mensen ontevreden over de dienstverlening. Dan gaat het om zo’n 16 duizend uitvaarten per jaar en dat is veel te veel. De overheid zou in die nieuwe wet certificering en meer kwaliteitseisen moeten opnemen.’