Waarom nu weer verzorgingshuizen

Deskundigen en ouderenorganisaties fronsen volgens de Telegraaf hun wenkbrauwen over het plan van de Tweede Kamer om een verzorgingshuis nieuwe stijl te realiseren.

Vanuit de politiek dringt nu door dat ouderen wellicht eerder hulp nodig hebben. De motie van Joost Eerdmans (JA21)werd daarom met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. De vraag is volgens de Telegraaf alleen of de partijen die hun hand op staken daarmee hetzelfde beogen als Eerdmans zelf. Die zou het meest zien in de terugkeer van bejaardentehuizen. “Waar mensen een zelfstandige woonruimte huren maar waar ook gezamenlijke ruimten zijn.”

Het kan gewoon niet uit

Verschillende deskundigen en ouderenorganisaties begrijpen niet goed waar de behoefte verzorgingshuizen nieuw leven in te blazen ineens vandaan komt. “Het zou mooi zijn als een nieuw kabinet hier mee aan de gang gaat”, zegt Cees van Boven, directeur van Woonzorg Nederland. “Wij zien dat de behoefte aan dit soort woningen groot is en het aanbod klein.” Maar Van Boven ziet, als bouwer van sociale huurwoningen, dan wel een flinke financiële uitdaging: “Met het geld dat we nu krijgen, kan het gewoon niet uit.”

Graag in alle verkiezingsprogramma’s

“Al jaren pleiten wij voor deze tussenvormen tussen thuis en het verpleeghuis”, zegt Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiger van ouderenbond ANBO, in de Telegraaf.  Zij begrijpt niet goed waar ineens het gevoel van urgentie vandaan komt in Den Haag maar is er wel blij mee. “Steeds meer ouderen vallen tussen wal en schip. Daarom hoop ik dat er nu eindelijk schot in de zaak komt. Van mij mag het prominent in alle verkiezingsprogramma’s terugkomen.”

Maak er bejaardenflat van

Over het benodigde extra geld zegt Eerdmans in de Telegraaf: “Dat geld kunnen ze wat ons betreft uit het klimaatfonds halen, of het budget voor ontwikkelingshulp kan omlaag.” Nieuwbouw is volgens hem niet altijd nodig. “In Rotterdam heb je allerlei flats die je zou kunnen labelen tot bijvoorbeeld zestigplusflats. Dan maak je er geleidelijk aan een bejaardenflat van.”