Goed sterven terug veroveren op overleven

Sterven is een zaak van de dokter geworden, wat op maatschappelijk en persoonlijk vlak heeft geleid tot een verwaarlozing van de omgang met de sterfelijkheid. Oud-Denker des Vaderlands Marli Huijer doet in de Volkskrant een schot voor de boeg om daarin verandering te brengen.

Marli Huijer is emeritus hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voormalig arts. Op 31 mei verschijnt haar boek ‘De toekomst van het sterven, een handreiking voor het gesprek over het sterven’.

Sterfelijkheid hoort bij het leven

Hoe kunnen we als individu en samenleving weer meer regie over het sterven nemen? “Ten eerste door ons af te vragen wat een juiste duur van leven is en wat het ons als persoon en samenleving waard is om steeds ouder te worden.” Tweede advies van Huijer in de Volkskrant is om de sterfelijkheid weer meer te zien als iets wat bij het leven hoort. Verder is het van belang om als persoon de keuzes rondom het sterven, inclusief het al dan niet ondergaan van behandelingen, met naasten te bespreken. Een laatste advies is om tijdig te bedenken hoe het sterven zelf eruit kan zien

‘Pil van Drion’ hoeft niet eng te zijn

De ‘pil van Drion’ is er tot nu toe niet gekomen, maar naarmate de babyboomgeneratie dichter bij de dood komt, zal hun drang om ook over het moment van sterven zelf te beschikken groter worden, schrijft Huijer in de Volkskrant. “Dat mag een eng idee lijken, maar in een samenleving waarin de sterfelijkheid weer bij het leven hoort en de dood gedurende het leven aanwezig mag zijn, kan de geruststelling dat we zelf de regie hebben over het moment en de omstandigheden van het sterven ervoor zorgen dat we zo’n pil niet uit wanhoop slikken maar uit een weloverwogen en gedeeld inzicht dat ons levensverhaal niet alleen een begin maar ook een einde heeft.”