Hoe regeer je over je graf heen?

Hoe zorg je dat je erfenis terechtkomt bij wie je wil? Dus niet bij dat akelige stiefkind of die vervelende schoonzoon. Of bij een kind dat je al jaren niet meer spreekt. Misschien wil je zelfs niets nalaten aan je partner. De Telegraaf beschrijft welke mogelijkheden er zijn om over je graf heen te regeren.

Legitieme portie opeisen

De basis van ons erfrecht is dat de huwelijkspartner en de kinderen ieder een gelijk deel erven. Kinderen kun je onterven per testament. Dan gaat de erfenis via plaatsvervanging naar de kleinkinderen, dus als je dat niet wil, moet je ook hen uitsluiten. Het kind hoeft de onterving niet te pikken. Het kan zijn of haar legitieme portie opeisen: de helft van het wettelijk erfdeel. Als het gezin een partner en twee kinderen telt, is dat 1/6 van de erfenis. De Telegraaf hoe een kind kan zijn gram kan halen als ouders een ander kind zwaar hebben verwend met bijvoorbeeld een woning.

Stiefkinderen uitsluiten

Meer voor de hand ligt het uitsluiten van stiefkinderen. Zij erven niet automatisch, maar kunnen wel profiteren als hun eigen ouder heeft geƫrfd en overlijdt. Ook een schoonzoon of schoondochter kan je op die manier uitsluiten van jouw erfenis als jouw kind komt te overlijden.

Huwelijkspartner onterven

Als het testamentair niet anders is geregeld, erft de langstlevende echtgenoot automatisch alles, aldus de uitleg in de Telegraaf. Kinderen krijgen een vordering die zij pas kunnen opeisen als de overlevende ouder is overleden. Je kunt je huwelijkspartner echter onterven, zodat de erfenis in principe meteen naar de kinderen gaat.

In echtelijke woningen blijven

Toch hoeft de onterfde partner niet meteen te vrezen voor dakloosheid of armoede. Er zijn waarborgen ingebouwd in de Nederlandse wet om dit te voorkomen. Onterfde echtgenoten kunnen het vruchtgebruik op de echtelijke woning aanvragen. Dit betekent dat de weduwe of weduwnaar er mag blijven wonen, maar het niet mag verkopen zonder medewerking van de erfgenamen.