Aantal euthanasiegevallen hoger dan ooit

Het aantal mensen dat euthanasie kreeg in Nederland was vorig jaar groter dan ooit: 8720. Dat blijkt volgens Trouw uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE). Het gaat om een stijging van 13,7 procent ten opzichte van 2021. Toen kozen 7666 Nederlanders voor deze vorm van levensbeëindiging.

Afgelopen jaar was 5,1 procent van alle sterfgevallen het gevolg van euthanasie. Ook dat is nog niet eerder zo hoog geweest. In 2021 was dat 4,6 procent. Deze zogeheten relatieve stijging (het percentage euthanasiegevallen ten opzichte van alle sterfgevallen) neemt elk jaar gestaag toe.

Positieve ervaring

Waardoor dat precies komt, is niet bekend. Maar er zijn wel vermoedens. “Ik denk dat euthanasie steeds bekender wordt”, zegt voorzitter van de RTE Jeroen Recourt in Trouw. “Dat komt niet alleen door artsen, maar ook door familieleden en nabije kennissen. Als iemand in je omgeving een positieve ervaring heeft gehad met een geplande dood, dan kan het dat je er zelf ook eerder aan denkt.”

Inhaalslag platteland

Andere redenen die hij noemt zijn de secularisering, individualisering – mensen houden steeds vaker liever de regie in eigen hand – en een mogelijke ‘inhaalslag’ van het platteland: “Het zou kunnen dat vroeger vooral grootstedelijken voor euthanasie kozen, en dat nu ook mensen buiten de randstad het als mogelijkheid zien”. Maar, benadrukt hij: dit is allemaal speculatie. “Ik hoop dat er snel hard onderzoek komt.”

Toenemend draagvlak

Kennisinstituut Nivel zette in 2019 de mogelijke oorzaken van het groeiend aantal mensen dat voor euthanasie kiest op een rij. Die sluiten volgens Trouw redelijk aan op de redenen die Recourt noemt: zo nam bijvoorbeeld het draagvlak voor euthanasie bij de bevolking toe. Ook hebben huisartsen meer kennis over euthanasie en zijn ze vaker bereid door te verwijzen wanneer ze zelf geen euthanasie willen uitvoeren. Ten slotte neemt het aantal ouderen toe en lijden steeds meer mensen aan ongeneeslijke kanker.