De VVD zet volgens het concept-verkiezingsprogramma in op investeren in meer toekomstbestendige woningen en kleinschalige woonvormen voor ouderen, waar het mogelijk is om met behulp van zorg te blijven wonen gedurende het ouder worden.

“In combinatie met meer verpleeghuisplekken kan iedereen kiezen waar hij of zij oud wil worden en komt men niet op een wachtlijst terecht.”

Verschillende woon(zorg)vormen

De VVD wil meer keuzevrijheid in de ouderenzorg zodat ouderen die bijvoorbeeld gespaard hebben, kunnen kiezen voor een grotere kamer. “Zo kunnen verschillende woon(zorg)vormen ontstaan, waardoor ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.”

Kwaliteit verpleeghuiszorg

Als voor de verpleeghuiszorg is voldaan aan alle voorwaarden voor de verbetering van de kwaliteit, wil de VVD deze zorg onderbrengen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). “Dan zijn de verschillende vormen van zorg waar mensen op latere leeftijd mee te maken krijgen op dezelfde manier georganiseerd. Dat geeft meer ruimte voor maatwerk voor mensen, het maakt het voor hen eenvoudiger en het stimuleert de inkoop van kwalitatief goede zorg.”

PGB alleen voor zorg

De VVD wil behoud en bescherming van het persoonsgebonden budget (PGB) door misbruik aan te pakken. “Dat is nodig zodat het PGB kan blijven bestaan voor al die mensen die er zoveel aan hebben en die het zo netjes gebruiken. Het moet daarom vooraf vaststaan of iemand een persoonsgebonden budget zelf kan beheren. Ook wordt het PGB voortaan alleen ingezet voor zorg. Ondersteuning moet gemakkelijk in natura te regelen zijn via de gemeente.”

Steun voor mantelzorg

De VVD zet ook in op aanpak van overbelasting bij mantelzorgers “door zorgverleners hierop te laten letten en gemeenten en zorgkantoren actiever tijdelijk vervangende zorg aan te laten bieden.” Ook wil de partij éénaanspreekpunt bij gemeente en zorgkantoor samen om patiënten te helpen bij het vinden van de juiste zorgorganisatie