Senioren Journaal van dinsdag 10 november

Eén op de vijf 55-plussers wandelt niet

20 procent van de 55-plussers geeft aan dat zij de afgelopen twaalf maanden geen wandeling van minimaal een half uur heeft gemaakt. In het wandelgedrag is vrijwel geen verschil te zien tussen 55-64-jarigen en 65-79-jarigen of naar geslacht. Wel is er een verschil naar opleidingsniveau. Deze uitkomsten zijn afkomstig uit het Nationaal Sportonderzoek dat het Mulier Instituut in het voorjaar van 2020 heeft uitgevoerd.

‘Angst voor zorgrobot onterecht’

Het gebruik van robottechnologie kan de menselijkheid terugbrengen in de zorg. Dit onderstreept Margo van Kemenade, sociaal wetenschapper en general manager van Inholland Academy, in haar proefschrift ‘Moral Concerns of Caregivers about Social Robots in Eldercare’. Van Kemenade pleit met haar onderzoek voor meer bewustwording van de ontlasting van bepaalde zorgtaken door de zorgrobot.

‘We gaan over op digitaal. Hellup!

Een eenvoudige mededeling met mogelijk grote gevolgen: op 24 november stapt Ziggo over van analoge naar digitale televisie. Bij abonnees zonder hulp, die niet weten hoe nu te handelen, gaat de tv dan op zwart. En de telefoon uit. BN De Stem schrijft over ouderenadviseurs die overuren draaien, kleinkinderen die hun vertwijfelde grootouders aan de lijn krijgen. Ziggo herkent zich absoluut niet in de geluiden dat het zo ingewikkeld zou zijn om over te schakelen op digitaal. “Omdat het juist zo eenvoudig is.”

 ‘Help ouderen nadenken over toekomst’

‘Praat vandaag over morgen’ is de campagne van de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ om mensen te laten nadenken over hun toekomst. Woningcorporaties moeten daarbij helpen, stelt Marien de Langen, bestuursvoorzitter van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Het is tijd om een brug te slaan tussen het wonen en de zorg. Ook gemeenten kunnen hierbij een rol spelen en er zijn plekken waar die bijvoorbeeld de wooncoach betalen’, zegt De Langen.

In gesprek met je ouders

Mensen op leeftijd kunnen opknappen als je ze in coronatijd de kans geeft over hun leven te vertellen, schrijft René Diekstra in zijn column in het AD. Hij heeft een boekje gemaakt met als titel ‘In gesprek met je ouders. Handleiding voor je belangrijkste interview’. ‘Wat mij treft is hoezeer ouders het waarderen als ze door een volwassen kind worden uitgenodigd voor een levensloopgesprek. Maar ook dat ouderen het interviewschema graag wilden, om zelf aan een volwassen kind te vragen of zij zo’n gesprek konden hebben. Het drukt een diepgevoelde wens uit om beter gekend te worden.’

Langer thuis met meer samenwerking

De toename van het aantal ouderen in Nederland heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg en de woningmarkt. “Zorgverzekeraars en zorgkantoren werken daarom hard samen in regionaal verband om de groeiende vraag naar zorg voor ouderen in de wijk te organiseren. Hiervoor is nodig dat er een betere overgang tussen zorgwetten komt, én meer ruimte voor samenwerking.” Zorgverzekeraars Nederland zegt dit in een brief aan de Tweede Kamer voor het debat over langer thuis wonen en de wijkverpleging op woensdag 11 november.

Gemeente gaat huishoudelijke hulp rijkere weigeren

Hogere inkomens betalen sinds vorig jaar evenveel voor Wmo-hulp als minima. Het zorgt voor veel meer aanvragen bij de verantwoordelijke gemeenten, schrijft Trouw. Die zeggen niet meer te kunnen opdraaien voor deze ‘schoonmaaksubsidie voor de rijken’ en gaan hulpverzoeken weigeren. Het regent nieuwe aanvragen van mensen die voorheen nooit een beroep deden op de Wmo, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Vooral bij de huishoudelijke hulp gaat het mis.  Mensen zien de Wmo als een goedkoop alternatief voor de hulp die ze altijd zelf betaalden.”

‘Geldverstrekkers bang voor de toezichthouder’

De huidige hypotheekregels zijn niet passend voor 55-plussers. Senioren die hun overwaarde willen benutten of hun maandlasten willen verlagen met een aflossingsvrije hypotheek, hebben daar te beperkt mogelijkheden voor. Dat stelt de Van Bruggen Adviesgroep volgens vakblad AM. Geldverstrekkers kunnen afwijken van de normen, maar zijn volgens de keten bang voor de toezichthouder.

Meer leefplezier, minder slaapproblemen

Een optimale personeelssamenstelling draagt bij aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. In een nieuwsbericht van ZonMw is te lezen hoe bijvoorbeeld de leefplezier-assistenten (medewerkers die zijn opgeleid tot helpende niveau 2) vaker worden ingezet op de momenten dat er vraag naar hen is. ‘Omdat er ‘s avonds weinig medewerkers op de groep stonden, zag je dat bewoners uit verveling vroeg naar bed gingen. Nu werken de leefplezier-assistenten vaker ‘s avonds. Omdat er meer te doen is, zien we bij de bewoners meteen minder slaapproblemen, vooral onder degenen met dementie.’

‘Blijf je eten delen, juist in coronatijd’

Samen tafelen is veel belangrijker dan we denken. De Belgische evolutionair psycholoog Charlotte De Backer zocht het uit en schreef een boek met als ondertitel: Waarom de wereld om zeep gaat als we niet samen eten. “Er lopen op dit moment studies naar wat het met bewoners in zorgcentra doet nu ze vanwege corona vaker op hun kamer moeten eten. Dat is misschien veiliger, maar veel ouderen worden er ongelukkig van. Ze blijven fysiek en mentaal krachtiger als ze de maaltijd delen, zeker in een huiselijke eetzaal.”