Senioren Journaal van maandag 9 november

’Meer fietsdoden onder ouderen’

Steeds meer senioren stappen op de fiets. Maar het aantal ongelukken met dodelijke afloop blijft daardoor ook fors stijgen.Het aantal dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden onder oudere fietsers zal de komende jaren explosief stijgen. Nu al is meer dan de helft van de fietsers die om het leven komt 70 jaar of ouder, maar als er geen maatregelen genomen worden zal dat aantal alleen maar stijgen. Dat constateert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) volgens de Telegraaf in een rapport over veiligheid voor oudere fietsers dat vandaag wordt gepubliceerd maar al in bezit is van De Telegraaf.

‘Veel mensen verpieteren’

De uit zeventig vrijwilligers bestaande stichting ESAN (Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West) vangt sinds 2017 zo’n 300 tot 400 eenzame senioren op, maar ziet de eenzaamheid onder ouderen sinds corona toenemen nu er geen activiteiten zijn en ze niet meer buiten komen, schrijft Het Parool.“We zien veel mensen verpieteren.”

VVD: meer keuzevrijheid, geen wachtlijsten

De VVD  wil volgens het concept-verkiezingsproramma meer keuzevrijheid in de ouderenzorg zodat ouderen die bijvoorbeeld gespaard hebben, kunnen kiezen voor een grotere kamer. Zo kunnen verschillende woon(zorg)vormen ontstaan, waardoor ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.” De VVD zet in op investeren in meer toekomstbestendige woningen en kleinschalige woonvormen voor ouderen. “In combinatie met meer verpleeghuisplekken kan iedereen kiezen waar hij of zij oud wil worden en komt men niet op een wachtlijst terecht.”

‘Imago pensioen zeer beroerd’

Het vertrouwen in de pensioenen is laag in ons land, schrijft het AD. Menigeen ligt er weleens wakker van. Dat komt omdat mensen weinig snappen van het ingewikkelde systeem, zeggen experts. En dat heeft de sector (deels) aan zichzelf te danken. “Pensioen is emotie, dat hebben we ons te weinig gerealiseerd.” Ondanks alle problemen en wantrouwen is de directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn toch optimistisch. “De meeste mensen zijn aangenaam verrast als ze zien wat ze op de pensioendatum krijgen. Het merendeel van onze gepensioneerden kan nog sparen of extraatjes betalen.”

50Plus: zware straf bij geweld tegen ouderen

50Plus wil dat er strengere straffen komen voor geweldsdelicten tegen ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Dit staat volgens het AD in het nieuwe verkiezingsprogramma, dat vandaag verschijnt. Ook staat in het programma: Pensioenen omhoog, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar en een dertiende maand voor AOW’ers. Het zijn volgens de NOS geen nieuwe, maar wel drie prominente punten uit het programma.

Wijsheid over levenseinde

De gemiddelde Covid-patiënt is een tachtigplusser met verschillende chronische aandoeningen en een zak vol pillen, zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp in NRC. “Als die aan de beademing moet, is het maar de vraag of die het gaat overleven, en hoe. In Nederland zeggen we al tien of twintig jaar tegen elkaar dat je het leven niet ten koste van alles moet willen verlengen of behouden, daar zijn we echt wijs in geworden. Huisartsen en geriaters doen dat heel goed. De kwetsbaarste Covid-patiënten overlijden in Nederland thuis of in het verpleeghuis.”

‘Cliëntondersteuning kan beter’

Cliëntondersteuning kan beter. ln de vorm van goed toegankelijke en begrijpelijke informatie en instrumenten die cliënten en naasten helpen bij het snel vinden van de juiste weg. En ook bij de inzet van cliëntondersteuners die in een vroeg stadium kunnen meekijken met cliënten en helpen bij het organiseren en vinden van passende zorg en ondersteuning. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer, die deze week praat  over zorg en ondersteuning thuis.

‘Zorgvraag patiënten centraal stellen’

Er gaat veel goed in de contractering van eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg (kortdurende zorg), zegt de Nederlandse Zorgautoriteit, maar er zijn ook nog verbeteringen mogelijk. “Wij verwachten onder meer dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de contracten afspraken maken die de zorgvraag van patiënten (in een regio) centraal stellen. Op dit moment zien wij dat nog maar beperkt.”

Zorgcomplex van de toekomst

“Waar anderen ouderdom zien, zien wij de toekomst.” Dat zegt verzekeraar Achmea in een advertentie in het FD. In deze advertentie staat de Makroon (hartje Amsterdam) centraal zorgcomplex van de toekomst. “De manier waarop wonen en zorg in de Makroon samenkomen, maakt het echt een oplossing van de toekomst. Een mooi voorbeeld van hoe maatschappelijke betrokkenheid en beleggen bij ons hand in hand gaan.”

Crowdfunding voor zorgvilla

In Winkel wordt een kleinschalige zorgvilla geopend voor maximaal vijftien bewoners met dementie: Landgoed ’t Hart Zorg. “Dit landgoed is niet alleen bedoeld voor mensen met een dikke portemonnee. Er komen ook wooneenheden voor mensen met een inkomen onder de sociale huurgrens”, is te lezen in het Noordhollands Dagblad. Er is nog negen ton nodig, vrijdagmiddag begon een crowdfundingactie via geldvoorelkaar.nl.

Invloed uitoefenen in Overijssel

Participatieraad Ouderen Overijssel is een vrijwilligersplatform voor georganiseerde en ongebonden senioren dat antwoorden zoekt op maatschappelijke vraagstukken rond de groeiende populatie senioren in Overijssel. Uitgangspunt is ‘Invloed uitoefenen op overheden en andere instellingen bij maatschappelijke ontwikkelingen’. Op 12 november organiseert PROO een webinar over technologie in de zorg.