Ouderen die niet thuis kunnen blijven wonen kunnen voortaan kiezen voor een kleinschalig Zorgbuurthuis, aldus het concept-verkiezingsprogramma van de SP.

“Zorgcowboys krijgen geen kans meer in de zorg. We stellen strengere eisen aan nieuwe aanbieders, ook bij de gemeentelijke zorg. Voor alle zorg gaat een verbod gelden op winstuitkeringen en bestuurders mogen niet langer financiële belangen hebben in de bedrijven die door de eigen zorginstelling worden ingehuurd. We stoppen het gegraai.”

Eigen bijdrage afschaffen

De SP wil voorkomen dat de zorg per gemeente verschilt, door invoering van een gemeentelijk basispakket voor o.a. de thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg). “Door gemeenten voldoende middelen te geven voor de zorgtaken wordt de eigen bijdrage overbodig. Geld dat bestemd is voor de zorg gaat ook daadwerkelijk naar zorg en niet naar allerlei bureaucratie en riante inkomens voor zorgbestuurders.”

Elke regio volwaardig ziekenhuis

Elke regio in Nederland verdient volgens de SP een volwaardig ziekenhuis, ook voor alle spoedeisende zorg in een ziekenhuis Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen en daar waar nodig gaan reeds gesloten afdelingen weer open.