Het CDA wil meer aandacht en waardering voor alles wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere generaties. Dat staat in het verkiezingsprogramma.

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. “We breiden het aantal verpleeghuizen uit voor de liefdevolle zorg aan de meest kwetsbare ouderen. Daarnaast zorgen we voor een gevarieerd aanbod van nieuwe vormen van wonen en zorg.”

Hofjes en coöperaties

Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn “een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben.” Er moet van de partij een einde komen aan “onzinnige regels waar veel zorgcoöperaties in ons land tegenaan lopen. Waardevolle maatschappelijke initiatieven, waarbij mensen zelf de zorg voor elkaar organiseren, verdienen extra ondersteuning en aandacht”.

Samenwerking als basis

De zorg is voor het CDA geen markt, maar mensenwerk. “Het belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg.” De wildgroei aan thuiszorgorganisaties wordt in het CDA-programma beperkt. “In iedere wijk moet de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team samenwerken.”

Nationale diensttijd

Het landelijke Actieplan ‘Een tegen eenzaamheid’ wil het CDA voortzetten  en ook wil de partij lokale initiatieven stimuleren die samenhangen met de nationale diensttijd voor jongeren. Hert programma spreekt zich ook uit over oplichting en kleine criminaliteit, bijvoorbeeld via het internet vormt een probleem. “Dit heeft een grote impact op het gevoel van veiligheid. Wij willen dat de politie, banken en bedrijven altijd extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.”