Senioren Journaal van dinsdag 9 maart

Online training ‘Ouderen in veilige handen’

Om het bewustzijn van ouderenmishandeling bij vrijwilligers en professionals te vergroten, biedt de gemeente Nijkerk in samenwerking met Moviera de online basistraining ‘Ouderen in veilige handen’ aan. “De gemeente Nijkerk biedt de training gratis aan voor mensen die in Nijkerk met ouderen werken. U ontvangt een bewijs van deelname, die u bij het kwaliteitsregister kunt aandragen voor vrije punten.”

Hoelang zal ik leven?

De AOW wordt dit jaar 65. Toen die werd ingevoerd, hadden mensen op hun 65ste nog tien à vijftien jaar te leven. Inmiddels ligt die levensverwachting een stuk hoger. Toch maakt Gijsbert van Es, die onlangs 60 werd, zich zorgen in NRC: Mensen worden weliswaar steeds ouder, maar het aantal ziektevrije jaren (dat wil zeggen: zonder de hulp van medici en medicijnen) daalt schrikbarend snel. Uit verschillende onderzoeken blijkt: het leven mag nu gemiddeld zo’n vijf à zeven jaar langer uren dan omstreeks 1980, maar het aantal onbekommerde, gezonde jaren is met ongeveer evenveel jaren gedaald. Het aantal ziektevrije jaren ligt nu op circa 48, tegenover 55 jaren in 1980. “We worden, botweg samengevat, vooral ouder om méér jaren ziek te kunnen zijn.”

Langer thuis met hulp arrangeur

Kwetsbare ouderen (en hun naasten) kunnen langer op kwalitatief goede wijze het leven blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat blijkt volgens Ede Stad uit een experiment voor samenwerking van Opella samen met gemeente Ede en Menzis. Kern van de aanpak is dat een contactpersoon -de arrangeur- wordt aangesteld die samen met kwetsbare ouderen en hun naasten zorg én welzijn arrangeert (met bundeling van budgetten). Bedoeling is deze aanpak voort te zetten en te verbreden.

Wel of geen bankjes in de straten

“Over het al dan niet plaatsen van bankjes zijn onder inwoners de meningen verdeeld”, zegt de PvdA-wethouder over het versterkingsprogramma Leidschendam-Noord, meldt het Voorburgs Dagblad. De VVD bepleitte het plaatsen van bankjes in de straten (en niet alleen in het park) zodat ouderen zich makkelijker door de wijk kunnen bewegen. De gemeente zal aan inwoners breder uitvragen welke locaties daarvoor wenselijk zijn. “Er moet rekening mee worden gehouden dat de bankjes zich kunnen lenen als hangplek en daarmee ook voor vervuiling en overlast kunnen zorgen.”

Als het thuis even niet meer gaat

Waar kun je extra zorg en steun krijgen als het thuis even niet meer gaat maar een verhuizing naar het verpleeghuis nog lang niet aan de orde is.? Kennisorganisatie Vilans bericht hoe experimenten met domeinoverstijgend samenwerken zeer hoopvolle oplossingsrichtingen bieden.

Doorstroming op weg helpen

Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt. Hierbij ordende het de bestaande instrumenten in vijf categorieën: passend wonen, op weg helpen, ontzorgen, prijsprikkel en voorrang. Uit de quickscan blijkt dat gemeenten en woningcorporaties (en in mindere mate maatschappelijke en commerciële initiatieven), vaak meerdere instrumenten naast elkaar inzetten.

Nieuwe knie beter uitstellen?

Het vervangen van een heup- of kniegewricht is een veel uitgevoerde ingreep, maar zoals bij alle operaties bestaat het risico dat de prothese op termijn toch weer klachten veroorzaakt en revisiechirurgie nodig is. Maaike Gademan en collega’s analyseerden hoe dit risico samenhangt met de leeftijd ten tijde van de eerste operatie, aldus het NTvG. De onderzoekers concluderen dat het aantal heroperaties van gewrichtsvervangingen omlaag zal gaan als de primaire ingreep standaard 5 jaar later plaatsvindt..

Geen grote reizen en geen museumbezoek

Corona gooit allerlei zaken rond de pensionering in de war, schrijft NRC. Voor velen maakt het thuiswerken die laatste werkzame maanden tot een andere ervaring dan gedacht of gehoopt. Ook na het afzwaaien zal het pensioenleven er anders uitzien, doordat veel klassieke pensioenplannen – grote reizen, musea bezoeken, terrasjes pakken – niet doorgaan. Al die aspecten kunnen van invloed zijn op de timing van het pensioen: nog even doorwerken omdat het pensionadoleven nu toch niet zo interessant is? Of juist eerder stoppen omdat online werken je opbreekt?

Vloggen voor ouderen in tehuizen

Sinds Jannie Seinstra (62) uit Leek vanwege het coronavirus niet meer met haar accordeon mag optreden in verzorgingstehuizen, is ze vlogger. Seinstra heeft inmiddels 65 video’s gemaakt, vertelt ze tegen RTV Noord. Medewerkers van verzorgingstehuizen in Leek en Winsum laten de beelden zien aan dementerende ouderen. De muzikant hoopt dat de bewoners haar op die manier niet vergeten.

‘Er kan zo veel meer met inzet ouderen’

Ouderen kunnen wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de arbeidsmarkt, als daarvoor de gelegenheid wordt gegeven, stelt Toine Manders (lid van het Europees Parlement en CDA- ouderengezant) in het AD. Maatwerk is daarbij van groot belang. “De Nederlandse en Europese bevolking bestaat reeds voor de helft uit 50-plussers, en de andere helft wil dat graag in goede gezondheid worden. Dat gaat niet zonder slag of stoot en er is nog een wereld te winnen.”