Senioren Journaal van maandag 8 februari

Bouwen in samenspraak met senioren

Verleid ouderen om te verhuizen en je speelt alleen al in Amsterdam 40.000 woningen vrij voor starters, onderwijzers, politiemensen of zorgpersoneel. Maar doe het wel in samenspraak met ouderen. Dat is in het FD kort samengevat het advies aan het gemeentebestuur van Eelco Damen, de voormalige topman van Cordaan. Bij de coronacrisis werd volgens hem duidelijk hoe weinig onze senioren aan het woord komen. ‘Doorbreek het dominante denken dat ouderen altijd bij elkaar willen wonen in een hofje.”

‘Stembiljet te ingewikkeld’

Het stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt ingewikkeld gevonden door 70-plussers. Seniorenbond KBO-PCOB krijgt momenteel klachten van senioren die er geen snars van begrijpen. De Overijsselse afdeling werd de afgelopen dagen bedolven onder vragen en heeft een oproep gedaan aan 25 gemeenten in de provincie om snel extra voorlichting te geven. “Ik ben bang dat anders stemmen verloren gaan”, zegt voorzitter Henk Pieper in de Telegraaf. Een Telegraaf-lezer reageert: Als 70-plusser begrijp ik die ophef niet. Drie handelingen: rondje van het stembiljet inkleuren, in envelop doen, stempas ondertekenen, samen in andere envelop doen en naar brievenbus brengen.

Pleidooi voor toestaan pre-mantelzorgwoningen

“Het toestaan van pre-mantelzorg woningen, binnen en buiten de bebouwde kom, is een manier om meer woningen toe te voegen op grond die anders als tuin doorging. Dit hoeft dus niet ten koste te gaan van natuur of landbouwgrond”, aldus het raadslid Mark Obbink (CDA) in Ede Stad. Hij vraagt het Edese college (met verwijzing naar een regeling in Barneveld) of dit geen mogelijkheid is voor Ede.

Levensgevaarlijke uitspraken over ouderen’

“Waar de hele wereld geconfronteerd wordt met lockdowns, avondklok en beperkingen van sociale contacten, leidt dat alleen in Nederland tot het tegen elkaar opzetten van generaties.” Dat schrijft Peter Knoope (expert terrorismebestrijding Instituut Clingendael) vanuit Brussel in NRC in een reactie op het interview met Ad Verbrugge. “Elke suggestie dat een bepaalde groep in de maatschappij het verdient te sterven in het belang van een andere groep is levensgevaarlijk. Verzet daartegen kan niet vroeg genoeg en niet luid genoeg zijn.”

‘Ouderenzorg mist boegbeeld’

Bij de ouderenzorglobby mist een herkenbaar publiek gezicht, is te lezen in Zorgvisie. ‘Een sterke, bekende vertolker van het ouderenzorgbelang had tijdens de coronacrisis het verschil kunnen maken.’ Het ontbreekt aan een boegbeeld zoals bij de ziekenhuizen (Ernst Kuipers / Diederik Gommers). De ouderenzorg zou onderling te verdeeld zijn voor iemand die de visie van alle leden vertolkt. ‘Door die verdeeldheid krijg je een overlegclub die te veel poldert in plaats van, waar nodig, er met een gestrekt been in te gaan.’

Voorzichtig versoepelen in ouderenzorg

In de ouderenzorg worden door de vaccinaties kleine versoepelingen mogelijk. Het gaat voorzichtig, stap voor stap, omdat er nog altijd veel onzekerheden zijn. NRC beschrijft hoe fragiel de situatie in de verpleeghuizen nog is en dat het virus nog altijd binnen kan komen. Hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh, tevens lid van het OMT, vindt het goed om voorzichtig te zijn. Hij wijst erop dat deze groep van hoogbejaarde ouderen niet in de onderzoeken van de vaccinontwikkelaars zat en dat er daarom nog veel onzekerheden zijn.

Verkiezingen weinig aandacht dementie

Met 290.000 mensen met dementie en ruim 800.000 mantelzorgers vertegenwoordigt Alzheimer Nederland meer dan een miljoen kiezers. “En die worden slecht bediend. In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen besteden vrijwel alle partijen nauwelijks of geen aandacht aan de gevolgen van volksziekte nummer één: dementie. Dat moet in het regeerakkoord straks goedgemaakt worden. De urgentie vraagt daar om.”

Alzheimer begint bij haar anders dan bij hem

Er zijn twee keer zoveel vrouwen als mannen met alzheimer, maar in onderzoek naar medicatie voor de toekomst zijn vrouwen ondervertegenwoordigd, schrijft Trouw. Nieuwe technieken kunnen de verschillen beter in beeld brengen, te vaak wordt nog nagelaten op specifieke verschillen te letten.

‘Goede zorg is basisrecht

Gemeenten waarschuwen dat voorzieningen de komende jaren verdwijnen, wanneer een nieuw kabinet niet over de brug komt. Anders willen gemeenten zelf meer ruimte krijgen om lokale belasting te heffen. Aan dit laatste kleeft echter een risico, schrijft Trouw in een commentaar. “Een rijke gemeente kan straks nog wel goede voorzieningen regelen maar een arme gemeente niet. Dat valt nog te accepteren als het om sport- of culturele voorzieningen gaat. Maar voor een basisrecht als goede zorg moet het niet hoeven uitmaken in welke gemeente je woont.”

‘Bot AOW-plan’ D66

Bot WW-plan van Hoekstra? Een Telegraaf-lezer schrijft: ‘Waarom valt er niemand over ’bot AOW-plan’ van D66? Die partij belooft in haar programma de AOW verder te fiscaliseren. D.w.z. hogere belastingdruk voor 65-plussers. Boven op een jarenlang koopkrachtverlies (4,5-11%). Wouter Bos werd hierom afgebrand bij de verkiezingen in 2006. Nu hoor ik niemand.”