Senioren Journaal van donderdag 9 juli

Herstart Hippolytushoes Middelstum?

Kunnen ouderen straks weer terecht in het Hippolytushoes in Middelstum? Als het aan Noorderzorg ligt wel, meldt Dagblad van het Noorden. De zorgaanbieder wil weer ouderenzorg verlenen in het inmiddels gesloten tehuis. ‘Het is een mooi huis dat nu niet gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Wij willen voorzieningen voor ouderen in de toekomst laten blijven bestaan in onze regio.’

Dementerende ouderen weg uit Voorst

De zes dementerende ouderen in woonzorgcentrum De Benring in Voorst zullen waarschijnlijk toch moeten verhuizen naar Twello. Zorgkantoor Midden IJssel gaat volgens dagblad De Stentor niet akkoord met het plan van zorgverlener PGVZ om de ouderen in Voorst te kunnen laten blijven. De woonzorgcoöperatie laat het er niet bij zitten en houdt vandaag een bijeenkomst voor bewoners van de Benring, het personeel en inwoners van Voorst om zich te beraden op vervolgstappen.

Verkoop zorgcentrum stuit op weerstand

De verkoop van zorgcentrum Pelkwijk is niet goed voor de ouderen in Winterswijk. Dat is volgens dagblad De Gelderlander de mening van het Winterswijkse gemeentebestuur. Het plan van woningcorporatie Habion leidt tot veel onrust onder bewoners. Habion bezit 11.400 woningen in Nederland, vooral voor ouderen. De corporatie wil zich richten op ouderenhuisvesting in andere gebieden dan de Achterhoek en doet de Pelkwijk binnenkort in de verkoop.

Toenemend tekort woonzorgvastgoed

Zorginstellingen en woningcorporaties werken steeds intensiever samen om het scheiden van wonen en zorg te realiseren. Uit de recente Corporatie Survey blijkt volgens Finance Ideas dat een oplopend tekort wordt verwacht aan aangepaste woningen. Het aandeel 65-plussers bij de huurders stijgt van de huidige 41% naar 52% in 2030. De toename van het aandeel oudere huurders zal de vraag naar specifiek zorgvastgoed doen toenemen.

Minder wijkverpleging tijdens corona-uitbraak

Ook in de wijkverpleging daalde het aantal zorgvragen na de corona-uitbraak. Minder mensen maakten gebruik van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Ook huisartsen hebben minder verwijzingen voor wijkverpleging uitgeschreven. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit .

Van cure naar care en preventie

Dat ouderen in de coronacrisis zelf niet zijn betrokken bij de opgelegde maatregelen die hun kwaliteit van leven direct raakten, is geen onvermijdelijkheid is, maar een politieke keuze. Dat schrijft directeur Tineke Abma van Leyden Academy in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Ze pleit voor een omslag van cure naar care en preventie, waarbij het perspectief van de oudere zelf steeds moet worden meegenomen.

Een traplift, of is een beugel genoeg?

Omdat nieuwe uitvindingen in de zorg niet alleen ouderen in staat stellen langer zelfstandig te blijven wonen, maar ook kostenbesparend kunnen zijn, blijft de gemeente Woensdrecht tot en met 2023 zo’n 10.000 euro per jaar investeren in het innovatieve ‘Huis van Morgen’. “Een beetje traplift installeren kost al gauw 5000 euro”, zegt de wethouder in BN De Stem, “maar bij Het Huis hebben ze ook een speciale beugel die je op je trapleuning kunt schuiven en maar 300 euro kost.”

Etten-Leur: geen doelgroepenbeleid

Sympathiek plan, maar we doen het niet. Aldus een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad van Etten-Leur in reactie op een motie van drie partijen om een specifiek op ouderen gericht beleid te ontwikkelen, meldt BN De Stem. Het college van burgemeester en wethouders is geen voorstander van een doelgroepenbeleid. En dat blijkt ook voor een meerderheid van de gemeenteraad te gelden. De coalitiepartijen vonden de moties sympathiek maar wezen er tegelijk op dat er geen geld is voor ‘nieuw beleid’.

Mantelzorg: wel steun, geen contract

“Als wij als samenleving bereid zijn publieke middelen in te zetten om mantelzorgers in staat te stellen om te zorgen”, blogt Liesbeth Hoogendijk (bestuurder van MantelzorgNL), “in de wetenschap dat mantelzorg nog onmisbaarder wordt in de zorg voor kwetsbare ouderen, laten we dat doen zonder arbeidsovereenkomsten of andere contracten, maar met voldoende hulp en ondersteuning, ook financieel.”

Betaalde liefde

Hoe moet het met mensen, die geen familie hebben of maar sporadisch familie op bezoek krijgen, vraagt een Telegraaf-lezer zich af, “Heel negatief gedacht: Je zou het betaalde liefde kunnen noemen.”

‘Vergoeding voor mantelzorg werd tijd’

Tot voor kort konden mantelzorgers een jaarlijks ‘mantelzorgcompliment’ (200 euro) ontvangen van de overheid: een financiële fooi voor hun tomeloze inzet, aldus de ‘brief van de dag’ in de Volkskrant. “Niet te vergelijken met de riante vergoeding (14 duizend euro) die de ‘vrijwilligers’ uit de talrijke raden van toezicht ontvangen voor hun (marginale) ‘toezichthoudende’ activiteiten. Alleen al om dit idiote onderscheid eens aan te pakken, is het initiatief om mantelzorgers een vergoeding te bieden passend.”