Senioren Journaal van vrijdag 9 april

Stoppen niet de norm na 45 jaar

Demissionair minister Koolmees ziet niets in het idee om werkenden na 45 dienstjaren recht op pensioen te geven. Zo’n algemene regeling “is niet wenselijk, want niet doelgericht, lastig uitvoerbaar en juridisch kwetsbaar en heeft forse gevolgen voor de overheidsfinanciën”, aldus Koolmees volgens de NOS in een brief aan de Tweede Kamer.

Naar zorgvriendelijke wijken

Leefstijl wordt steeds belangrijker bij nieuwe woongemeenschappen, zegt Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. “Wat we er ook bijbouwen, het zal niet genoeg zijn gelet op de omvang van de vergrijzing. We moeten ook kijken naar creatieve omgang met de bestaande voorraad en een andere manier van hoe wijkbewoners naar elkaar omzien.” We moeten volgens Van Boven ook toe naar zorgvriendelijke wijken waar wonen, zorg en welzijn in zelfredzaamheid samen met professionele partijen wordt opgepakt.

‘Ik ben 98 en zou minder zorg nodig hebben’

Een oudere stelde in Trouw dat haar leven momenteel slechts minimaal leefbaar is. “Dit heeft te maken met ons zorgsysteem, waarbinnen ik door de overheid wordt samengevat tot en behandeld als een dossiernummer.” Een 98-jarige lezer heeft dezelfde ervaring. Zonder vooroverleg werd telefonisch verteld dat de huishoudelijke hulp van drie uur per week zou worden teruggebracht tot twee uur per week.

Naar rechter om ‘humane zelfdoding’

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) stapt naar de rechter om af te dwingen dat Nederlanders op humane wijze een einde aan hun leven mogen maken. De huidige praktijk is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat stelt de CLW samen met dertig burgers die zich hebben aangesloten bij een rechtszaak tegen de Nederlandse staat volgens de Volkskrant.

Knarrenhof in Groningen op zijspoor

De gemeente Groningen zet zelf de schouders onder de plannen voor een woonhof voor ouderen in Garmerwolde. De landelijke ‘Knarrenhof’-organisatie, met als basis Groningen, lijkt als ontwikkelaar op een zijspoor te belanden. Een gemeentelijke begeleider moet de initiatiefnemers “inspiratie, voorbeelden of modellen” aanreiken en brengt ze in contact met vergelijkbare woonprojecten waar ze lering uit kunnen trekken.

Zo’n 65.000 briefstemmen niet meegeteld

Bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn de briefstemmen van zo’n 65.000 70-plussers niet meegeteld omdat ze niet op de juiste manier waren uitgebracht. Dat aantal is goed voor bijna één zetel. De NOS en de Open State Foundation, een organisatie die zich inspant voor een digitaal transparante overheid, onderzochten de processen-verbaal van de vooropening van de briefstemmen. De meest gemaakte fout door de kiezers is dat de ‘stempluspas’ niet was meegestuurd. Daarnaast zat in veel enveloppen helemaal geen stembiljet.

Aandacht ouderen met migratieachtergrond

Er moet meer aandacht komen voor ouderen in Almere met een migratieachtergrond. Daarom hebben zorggroep Almere, welzijnsstichting De Schoor, Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA), gemeente Almere en Elaa (Regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg van Almere en Amsterdam) woensdag een convenant ondertekend om zich hiervoor in te zetten, meldt Omroep Flevoland.

Wanneer einde pensioencrisis?

Nu de aandelenbeurzen recordhoogten bereiken, lezen we nergens dat de pensioenfondsen daarvan profiteren. Er moet toch ooit een einde komen aan de pensioencrisis? Aan de ‘ellendige situatie’ komt volgens de Volkskrant hopelijk een einde met het nieuwe pensioenstelsel. Helaas kost de invoering van deze ingrijpende hervorming nog ruim vier jaar. “Ondertussen doen diverse politieke partijen voorstellen om gepensioneerden tegemoet te komen. Zij willen de AOW verhogen, tegelijk met een hoger minimumloon.”

Krimpende hersenen bij minder sociaal contact

De hersenen van mensen die zich minder sociaal gesteund voelen, krimpen iets sneller dan de hersenen van mensen die meer sociale steun ervaren. Dat ontdekte Erasmus MC-onderzoeker Isabelle van der Velpen. Met haar onderzoeksmethode probeert zij antwoord te vinden op de vraag hoe het kan dat eenzame mensen een grotere kans hebben op dementie.

KBO-PCOB wil uitleg over AstraZeneca

Seniorenorganisatie KBO-PCOB roept demissionair minister De Jonge opnieuw op uitleg te geven over het besluit om voorlopig alleen nog 60-plussers te vaccineren met AstraZeneca. De minister volgt met het besluit het spoedadvies van de Gezondheidsraad op, maar KBO-PCOB vindt volgens de NOS dat tot dusver niet goed onderbouwd is waarom enkel senioren het vaccin voorlopig krijgen. Directeur Marcel Sturkenboom: “De twijfel en angst slaat in alle opzichten toe.”

Minder euthanasieverzoeken behandeld

Door de coronapandemie heeft het Expertisecentrum Euthanasie (voormalige Levenseindekliniek) vorig jaar voor het eerst in zijn bestaan minder euthanasieaanvragen in behandeling genomen. Dat blijkt volgens Trouw uit het jaarverslag van het expertisecentrum, dat vandaag naar buiten komt. Het aantal aanmeldingen lag op 2901. Dat is ruim 200 minder dan in 2019.

ANBO opent Advieslijn Veiligheid

Ouderen zijn veel vaker slachtoffer van fraude via WhatsApp en spoofing dan andere leeftijdsgroepen. Daarom opent ANBO een speciale Advieslijn Veiligheid. De ouderenorganisatie wil ouderen beter wapenen tegen deze en andere vormen van criminaliteit.