Senioren Journaal van dinsdag 8 november

Recorddrukte bij SeniorWeb

Ouderen hebben tijdens de coronacrisis fors vaker hulp op digitaal gebied gezocht. SeniorWeb ziet tot nu toe een stijging van bijna 15 procent in het aantal vragen ten opzichte van vorig jaar. Senioren hebben vooral hulp nodig om in contact te blijven met familie en vrienden, en om praktische zaken te regelen nu zij maandenlang (alleen) thuis zitten. De noodzaak om te kunnen whatsappen, beeldbellen en online boodschappen doen nam opeens enorm toe. Maar omdat veel ouderen daar nog geen ervaring mee hadden, stelden zij hier volop vragen over.

Liever gehuurd wonen

Op vier plekken in Winterswijk zijn er plannen voor een ‘krasseknarrenhof’, meldt dagblad De Gelderlander. Naast een initiatief van Knarrenhof is een initiatiefgroep gevormd onder begeleiding van de Seniorenraad, die drie andere opties onderzoekt. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor huurwoningen.“Want niet alle ouderen willen kopen. En tegenwoordig moet je voor een koopwoning ook flink investeren in de verplichte nul-op-de-metervoorzieningen.” Adviesgroep ’t Bonte Paard beaamt dat: Tegenwoordig wil 70 tot 80 procent van de ouderen gehuurd wonen.

Eenzaamheid toegenomen tijdens pandemie

Er is goed en slecht nieuws over eenzaamheid onder ouderen. Het goede nieuws: er is veel meer aandacht voor en meer gemeenten maken werk van het tegengaan van eenzaamheid. Het slechte nieuws is dat de coronapandemie eenzaamheid verergert.  Dat blijkt volgens de Telegraaf uit een aantal rapportages over het actieprogramma Een tegen Eenzaamheid die minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de vermindering van fysieke contacten en het wegvallen van activiteiten in groepsverband is de kans dat eenzaamheid onder ouderen is toegenomen ’aanzienlijk’, schrijft de wetenschappelijke adviescommissie.

Pensioenen vrijwel zeker niet verlaagd

De regels voor pensioenfondsen worden al versoepeld in aanloop naar de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Het verlagen van pensioenen kan daardoor de komende jaren vrijwel vermeden worden, aldus de Volkskrant. Dit blijkt uit het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Pensioenwet, waarover minister Koolmees, de vakbeweging en de werkgevers deze week willen besluiten.

Onderzoek naar ‘het goede leven’

Studenten van verschillende opleidingen onderzoeken vanuit het project Living Lab  in samenwerking met de Regiocampus ‘het goede leven’ van ouderen in de regio Meppel. Concrete vragen van mensen in de wijk, zoals de behoefte aan hulp bij boodschappen, het ondersteunen van een mantelzorger of het uitlaten van de hond, worden doorgespeeld naar het project ‘Helpende handen’.

Participatieraad in de ouderenzorg

“De participatieraad is iets nieuws. In veel overleggen zitten twee partijen met de locatiemanager aan tafel. Bewoners en zorgmedewerkers bijvoorbeeld in een huiskameroverleg. Bewoners en familie in cliëntenraden.” Amstelring wil meer naar een driehoek toe, bij twee locaties zijn experimentele participatieraden gestart. “Een driehoek van bewoners, familieleden en zorgmedewerkers. Het lijkt best logisch. Want medewerkers zien bewoners het vaakst. Bewoners ervaren de zorg. En familieleden brengen naast hun warme betrokkenheid een frisse blik van buiten mee. Drie weten meer dan twee, is het idee.”

Geclusterde woonvormen in beeld

RIGO voert voor de tweede keer een landelijke inventarisatie uit naar het aanbod van geclusterde woonvormen voor ouderen. RIGO voert de inventarisaties uit in opdracht van de ministeries van VWS en BZK. Alle gemeenten en corporaties zijn gevraagd mee te werken aan de inventarisatie. Per gemeente wordt in kaart gebracht hoe groot het huidige aanbod is. Het resultaat van de inventarisatie 2020 zal begin 2021 te zien zijn op de website www.monitorgeclusterdwonen.nl.

‘Medemens beste medicijn bij dementie’

In week dat de eerste vaccins zich aandienden tegen Covid-19, sneuvelde een veelbelovend medicijn tegen Alzheimer. Omdat dementie voorlopig ongeneeslijk en onomkeerbaar blijft, vraagt dat meer dan ooit opofferingen van de naaste omgeving, stelt de Belgische sociaal wetenschapper Kasper Bormans in de Telegraaf. “In afwachting van een wondermiddel tegen dementie zijn we op elkaar aangewezen.” Hij adviseert om tijdens iedere ontmoeting minstens drie waardevolle aspecten te ’injecteren’ in de gevoelswereld van de ander: controlegevoel, toekomstperspectief en positiviteit door sociale contacten.

Meer oudere patiënten bij de diëtist

Het aandeel oudere patiënten dat een diëtist bezoekt stijgt licht in de afgelopen jaren: van 4,2% in 2015 tot 5,6% in 2019. In 2019 is twee derde van de patiënten bij de diëtist vrouw – net als in voorgaande jaren – en de gemiddelde leeftijd van patiënten is 54 jaar. De meeste patiënten (95%) komen bij de diëtist met een verwijzing, voornamelijk van de huisarts, blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Participatie Keuken grote plannen

De coronacrisis in maart was in Den Haag de aanleiding voor het project 100.000 maaltijden. Iedere dag een gezonde maaltijd voor kwetsbare ouderen zonder sociaal vangnet die tijdens deze crisis hun huis niet willen of kunnen verlaten. Wat begon als een bericht op Facebook is uitgegroeid tot een sociaal maatschappelijke onderneming met grootse plannen: de Participatie Keuken. “Nu brengen we 400 maaltijden per week naar kwetsbare 70-plussers. Met liefde gemaakt, ingepakt, bezorgd én opgegeten. Elke dag krijgen we nieuwe aanmeldingen.”