Senioren Journaal van woensdag 9 december

Genemuiden als voorbeeld huisbezoek

Het huisbezoekproject aan 80-plussers in Genemuiden wordt waarschijnlijk uitgerold naar andere Nederlandse gemeenten. Het ministerie van VWS heeft het initiatief van de gemeente Zwartewaterland (met huisbezoek door wijkverpleegkundigen) opgenomen in de handreiking voor huisbezoeken aan 75-plussers, meldt RTV Oost.

Contactbureau in breedste zin

Momentjes vaan Geluk is de naam van een stichting die bemiddelt in contact tussen alleenstaande ouderen uit Horst aan de Maas. “Omdat het pas echt gouden momenten worden, als je ze met een ander kunt delen.” De initiatiefnemers zien het als een aanvulling op Bleumkes vaan Geluk, waarmee ze alleenstaande 70-plussers verrassen met een bloemetje, zeggen zij in De Limburger: Momentjes vaan Geluk koppelt alleenstaande ouderen, het is een contactbureau in de breedste zin van het woord.

Duizeligheid verdwijnt niet vanzelf

Ieder jaar bezoekt bijna 10% van de 65-plussers de huisarts met klachten van duizeligheid. Bijna de helft van de ouderen met duizeligheidsklachten ondervindt na 10 jaar nog steeds of opnieuw ernstige beperkingen door de duizeligheid. “Beschouw duizeligheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk daarom als een klacht die niet vanzelf verdwijnt en behandel proactief”, is het advies in een artikel in Huisarts & Wetenschap.

Het verzorgingshuis 2.0

Steeds meer woningcorporaties gaan over tot woonconcepten voor senioren waar het wonen gecombineerd wordt met zorg en welzijn. Dit zijn interessante concepten, maar het is een zoektocht naar hoe dit te organiseren en te financieren, aldus een artikel op Platform31 in het kader van het project Woonvarianten voor Senioren. Het verzorgingshuis 2.0 is een gebouw waar de buurt binnen kan komen en waar sociaal ondernemers hun eigen businesscase kunnen exploiteren.

Personeel als eerste gevaccineerd

Niet de bewoners maar het personeel in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen wordt als eerste ingeënt met het vaccin tegen het coronavirus. Dat is volgens NRC de uitkomst van een overleg dat maandag door betrokken partijen onder leiding van het RIVM is gevoerd. Volgens bronnen rond het overleg is dit “de variant die het meeste kans van slagen heeft” als het gaat om het snel en effectief op gang brengen van de vaccinatiecampagne.

Seniorenraad wil meer huizen

In Veldhoven wordt veel te weinig gebouwd voor senioren. Dat vindt de Veldhovense Seniorenraad, die de gemeente nu heeft voorgesteld een enquête onder de ouderen te houden. “De gemeente heeft geen plan, er komt gewoon maar geen garen op de klos”, concludeert Ton van Overbeek, voorzitter van de Seniorenraad, in het Eindhovens Dagblad. De Seniorenraad vindt ook dat er in Veldhoven ruimte moet zijn voor ‘vernieuwende woonzorgconcepten’ dicht bij voorzieningen en liefst in bestaande wijken en kerkdorpen.

Zorg in het laatste levensjaar in kaart

Er zijn grote verschillen in het zorggebruik van palliatieve patiënten. Die verschillen worden onder andere veroorzaakt door de leeftijd van de patiënt, maar ook door het ziektebeeld waaraan de patiënt lijdt. Naarmate het overlijden dichterbij komt, neemt het zorggebruik toe. Ook het gebruik van acute zorgvoorzieningen, zoals de ambulancezorg en de spoedeisende hulp. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Monitor Palliatieve Zorg.

Wethouder als vrijwilliger / ambassadeur

De Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen gaat gedurende drie maanden één dag per week ‘vrijwillig’ aan de slag op de afdeling fysiotherapie bij Laurens. Voordat hij de politiek inging, studeerde hij af als fysiotherapeut. “Sven wil – als ambassadeur voor de campagne ‘Extra handen voor de zorg’ – graag een steentje bijdragen en zelf ervaren hoe het is om in deze tijd in de zorg te werken.”

‘Verbetering Wmo-toezicht hard nodig’

Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen blijft te laag. Ook is het toezicht op een aantal aspecten nog steeds niet goed genoeg of is het zelfs verslechterd. Als de ontwikkeling van het Wmo-toezicht zo blijft, dan verdwijnt de mogelijkheid om in Nederland te komen tot Wmo-toezicht dat overal van voldoende niveau is, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Nog gezond en mobiel

Een hoogleraar merkte in de Telegraaf op dat veel 60- en 70- plussers ’nog gezond en mobiel zijn’. Een lezer reageert: “Het is hem vast ontgaan dat deze groep tot hun (bijna) 67e jaar (moeten) doorwerken!”