Senioren Journaal van vrijdag 8 januari

Fors meer overledenen laatste week 2020

In de laatste week van vorig jaar zijn er zo’n 1700 chronisch zieken, kwetsbare ouderen, bewoners van verpleeghuizen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking overleden. Dat zijn er ongeveer 500, ofwel bijna 40 procent meer dan gebruikelijk voor deze periode, maakte het CBS bekend. Het ging vooral om 80-plussers.

Zwitserse sterfroute biedt uitweg

Een nieuwe organisatie biedt in Zwitserland hulp bij zelfdoding aan mensen met een stervenswens die niet ernstig ziek zijn. Pegasos, anderhalf jaar geleden opgericht, gaat verder dan de vijf andere Zwitserse sterfhulporganisaties. Daarmee is de organisatie ook interessant voor Nederlanders die het leven als voltooid zien, maar niet in aanmerking komen voor euthanasie. Tot dusver kregen drie Nederlanders hulp bij zelfdoding bij Pegasos, zegt de oprichter in Trouw. De krant publiceert een reconstructie van zo’n laatste reis.

Bureaucratie belemmert snelle vaccinatie

Ook de geleverde doses van het tweede goedgekeurde coronavaccin, dat van Moderna, zullen tot in februari in de koelcel liggen. Eerst moeten er nog bureaucratische hobbels worden genomen, schrijft de Volkskrant. De verpleeghuizen wachten tot de overheid uitsluitsel geeft over welke verpleeghuislocatie welk vaccin krijgt, en wanneer. Pas met die informatie kunnen de verpleeghuizen toestemming voor vaccinatie zien te krijgen van de familieleden van demente bewoners.

‘Senioren op de fiets kwetsbaar’

Al jaren is er een opvallende stijging zichtbaar van dodelijke slachtoffers onder fietsers, ouderen en berijders van een scootmobiel. Deze langjarige trend wordt ook gezien door organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de ANWB, aldus NRC. “Meer mensen zijn op de fiets gaan zitten. Dat is heel gezond. Maar helaas zijn met name senioren op de fiets kwetsbaar”, stelt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Veel vaardigheden verminderen bij ouderen sluipenderwijs, stelt Veilig Verkeer Nederland: linksaf slaan; verkeersstromen op drukke kruispunten inschatten. “Daar moet senioren zelf rekening mee houden.”

Snert met kletsbroodje

De komende drie woensdagen is het snerttijd in Oisterwijk. Samen met de plaatselijke horeca heeft Sociaal Huis Oisterwijk een actie op touw gezet om ook ná de feestdagen met erwtensoep de eenzaamheid te lijf te gaan, aldus het Brabants Dagblad. Oisterwijkers kunnen voor 2,50 euro per stuk twee koppen erwtensoep met ‘kletsbroodje’ aan huis laten bezorgen. Bedoeling is om die samen met iemand anders uit Oisterwijk die aandacht verdient op te peuzelen.

‘KBO dekt de lading niet meer’

KBO Panningen kiest een nieuwe naam. “Katholieke Bond van Ouderen dekte de lading niet meer”, zegt voorzitter Jos Janssen in De Limburger. De vereniging merkte vooral dat mensen met een ander geloof door de naam geen lid wilden worden. “Terwijl onze activiteiten niets met religie te maken hebben.” Met de naamsverandering hoopt de Panningse seniorenvereniging ook het stoffige ‘keuvelen-kaarten-kienen-imago’ af te schudden en meer ‘jongere oudere’ aan te spreken.

Grotere corona-overlevingskans verpleeghuis

De kans dat een verpleeghuisbewoner met een covid-besmetting overlijdt, was in het voorjaar groter dan in het najaar. Dat zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC volgens de NOS. In de eerste golf overleed 42 procent van alle besmette bewoners. Tijdens de tweede golf stierf 22 procent van de verpleeghuisbewoners met corona.

Onderzoek naar derde levensfase

De keuzes die mensen in de derde levensfase (de fase van pensionering tot hulpbehoevenheid) maken, hebben een effect op hun eigen toekomst, maar ook op de samenleving. Dat stelt masterstudent  Biomedical Sciences Ninke van Hoogmoed, die tijdens een stage bij HANNN beleid gaat onderzoeken omtrent de derde levensfase en de maatschappelijke waarde hiervan. “Zo kan het werken als vrijwilliger zorgen voor een sociaal netwerk, wat bijvoorbeeld eenzaamheid kan voorkomen, daarnaast zou vrijwilligerswerk ook de formele zorg kunnen ondersteunen.”

Ouderenzorg als verkiezingsthema

Vaktijdschrift Skipr publiceert tot direct na de maartverkiezingen wekelijks een column om mee te bouwen aan een toekomstvisie op vergrijzing en ouderenzorg. Auteur is Robbert Huijsman, hoogleraar management en organisatie van ouderenzorg en directeur/bestuurder van Geriant. “Vrijwel alle politieke partijen zien vergrijzing en ouderenzorg als grote maatschappelijke opgave, vragen om nieuw beleid en doen daarvoor uiteenlopende voorstellen.”

‘Geef burger stem in zorglandschap’

“Inwoners en patiënten moeten een stem krijgen bij grote veranderingen in de zorg in hun regio. Sinds enkele jaren worden besluiten over zorg steeds vaker genomen in regionaal verband, maar de meest betrokkenen, de inwoners, worden het minst gehoord. Dat moet veranderen. Alle belanghebbenden bij veranderingen moeten worden gehoord en kunnen meebeslissen over veranderingen.” Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over het medisch zorglandschap.

Thuiswonen en coronamaatregelen

Het Ben Sajet Centrum schreef voor het RIVM een rapport over de impact van de coronamaatregelen voor zelfstandig wonende ouderen. Het rapport zal gebruikt worden als advies bij het ontwikkelen van toekomstig beleid rondom de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen. Het rapport bevat een selectie van de resultaten uit het onderzoek De impact van de coronamaatregelen op kwetsbare ouderen en mantelzorgers.