Senioren Journaal van woensdag 8 januari

Het geschenk van de eeuw

We worden steeds ouder en blijven langer gezond. Veel mensen leveren na hun pensionering in de ‘derde levensfase’ een grote bijdrage aan de maatschappij. In het advies ‘Het geschenk van de eeuw’ stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dat het maatschappelijk potentieel meer verzilverd kan worden, wanneer zowel maatschappelijke organisaties, overheden als bedrijven zich meer inzetten voor generatiebewust beleid.

Meer mogelijkheden, geen verplichtingen

Wordt de druk op ouderen niet te groot als zij straks maatschappelijke problemen moeten oplossen? “Dat gevaar dreigt als je hier op een verkeerde manier mee aan de slag gaat”, zegt voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het Nederlands Dagblad. “Het is belangrijk dat je geen verplichtingen oplegt. Daarom willen wij ook niet tornen aan de pensioenleeftijd. Wel willen we ouderen meer mogelijkheden bieden.”

‘Geef oudere medewerker overbruggingsbaan’

Pensioengerechtigde werknemers moeten, naar Amerikaans voorbeeld, de mogelijkheid krijgen om via een ‘overbruggingsbaan’ hun voltijdse carrière rustig af te bouwen tot volledig stoppen met werken. Deze vorm tussen betaald en onbetaald werk adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving volgens het AD.

Negentig procent drie kamers of meer

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zegt in NRC dat op de woningmarkt doorstromende jonge ouderen ruimte kunnen bieden aan starters, maar dan moeten er wel meer betaalbare en flexibele kleine woningen komen. Volgens de raad heeft circa 90 procent een woning met drie kamers of meer. Zeker 15 procent van hen wil verhuizen, maar ziet daar de kans nu niet toe.

‘Het zorgsysteem zit totaal verstopt’

3 tot 5 procent van de ziekenhuisbedden in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis wordt bezet door ouderen die daar niet horen. Dat zegt bestuursvoorzitter Bart Berden in radioprogramma Spraakmakers. “Ze horen thuis te zijn of in een verzorgingstehuis.”^Volgens Berden is dit een groot deel van de ziekenhuiscapaciteit en gaat het landelijk over duizenden patiënten. “Het systeem zit totaal verstopt.”

Zorgtechnologie bij mensen thuis

Vegro en Fieldlabs slaan handen ineen om zorg, onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen, meldt Amstelring. In een nieuw project gaan studenten in samenwerking met de wijkteams van Amstelring met cliënten in gesprek over het optimaliseren van de ondersteuning bij mensen thuis, waarin zorghulpmiddelen ook een rol spelen. Bovendien richt een moderne zorgtechnologieruimte in.

Vrees voor pensioenkorting

“Mijn persoonlijke vrees voor 2020 is dat er aan het eind van het jaar tóch wordt aangekondigd dat de pensioenen worden gekort”, schrijf en gepensioneerde leerkracht in  een artikel waarin lezers van Trouw hun zorgen en hoop voor 2020 delen. “Ik ben me goed bewust van de nood in deze wereld en heb oog voor de persoonlijke drama’s van mensen. Maar de onrechtvaardige behandeling van gepensioneerden en de dreiging van het korten, dat is mijn persoonlijke vrees.”

‘Blijven werken? Dat doen we niet’

“Vandaag gaat mijn man met pensioen”, schrijft een lezeres van de Volkskrant. Vanmiddag levert hij zijn laptop en telefoon in. Hij had graag bij de overheid willen blijven werken, maar ‘dat doen ze niet’, kreeg hij te horen. Mijn man is de afgelopen 10 jaar in totaal 15 dagen ziek geweest, dat is 1,5 dag per jaar. ‘Ouwe-lullendagen’ bestaan niet op zijn werk, hij heeft al die jaren gewerkt als een 45-jarige.”

‘Ruimere IOW betekent minder arme ouderen’

Een voorstel van 50Plus om de IOW, een financieel vangnet voor 60-plussers, uit te breiden naar 55-plus, is in de Tweede Kamer weggestemd. Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid 50Plus, betreurt dat ten zeerste, schrijft zij in het AD. “Waarom niet méér opkomen voor 55- tot 65-jarigen met een stijgend armoederisico?”

Eenzame uitvaart

Schrijver Joris van Casteren doet in de Volkskrant verslag van zijn wederwaardigheden als coördinator bij het begeleiden van eenzame uitvaarten in Amsterdam. Daarbij leest een dichter, aangesloten bij de zogenoemde Poule des Doods, een gedicht voor de gestorvene voor. Vandaag het relaas van mevrouw Van G.: Iedereen was gek, behalve zij. “”Ze was eigenaar van een kapsalon geweest, had nog behoorlijk wat geld op haar bankrekening staan, kwam niet voor in het systeem van hulpverleners.  Zo iemand heeft toch vrienden en kennissen?”