Senioren Journaal van maandag 7 oktober

Oudere-in-opleiding

Yep (young elderly person) is wel een mooie vondst van Trouw, maar toch te trendy, schrijft hoogleraar Frits de Lange in een essay in deze krant. Er is een nieuwe, betere naam nodig voor deze ‘jongere oudere’. Het onderscheid tussen een derde en vierde levensfase is volgens hem hoogst problematisch. “We hebben geen nieuwe naam voor alleen de derde levensfase nodig, maar zitten verlegen om een goed verhaal voor heel de ouderdom.” We doen er volgens de Lange goed aan de yep als oudere-in-opleiding te beschouwen, die begint aan een (hopelijk) lang leer- en ontwikkeltraject richting het einde.

Langer Thuis in Nijmegen

Nijmeegse ouderen die nog zelfstandig wonen, kunnen alle hulp die ze kunnen krijgen, nu vinden op één website, meldt De Gelderlander. Op langerthuisnijmegen.nl. is alle informatie verzameld, bijvoorbeeld over maaltijden aan huis, hulp bij het invullen van formulieren, boodschappenmaatjes, personenalarmering en het aanpassen van het huis. De site is een initiatief van Sterker sociaal werk. Deze welzijnsorganisatie heeft veel te maken met ouderen die graag langer thuis blijven wonen.

Liever te vroeg dood dan te laat

Na 3.200 aanmeldingen voor de Dag van de Wilsverklaring moest de organisatie volgens de Volkskrant een aanmeldstop inlassen. Na een opzienbarende rechtszaak staat een euthanasieverzoek bij veel 60-plussers op de to-dolijst. De Nederlandse vereniging voor het vrijwillig levenseinde NVVE geeft zaterdag in dertien steden lezingen en persoonlijk advies over het opstellen van verschillende soorten wilsverklaringen. De NVVE hoopt met de Dag van de Wilsverklaring te stimuleren dat mensen bewuster over dit onderwerp gaan nadenken.

‘Schimmige zorg-aupairs-regelingen’

In de 24-uurszorg bijvoorbeeld zijn er Nederlandse ‘arbeidsbureaus’ die bemiddelen tussen inwonende arbeidsmigranten en ouderen die zorg nodig hebben, schrijft vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV in de Volkskrant. “Hiervoor worden schimmige zogenaamde ‘zorg-aupairs’-regelingen ingezet. De bureaus werven zorgverleners in het buitenland voor particulieren. Een pgb-budget voor 24-uurszorg kan oplopen tot 45 duizend euro per jaar. En als voor die zorg maandelijks maar 500 euro wordt betaald aan de Poolse of Roemeense zorgverlener, is het verdienmodel snel uitgerekend.”

Wie smeert het brood

Wijkverpleegkundigen smeren alleen brood als de oudere niet in staat is zelf te eten. Brood smeren terwijl de oudere zelf kan eten, mag niet. Daarvoor zijn wijkverpleegkundigen te duur. Daarvoor heb je thuishulpen. Opmerkelijk genoeg mogen die thuishulpen ouderen niet te eten geven (voeren). Eten geven is een verpleegkundige handeling. Docent sociologie Wim Dekker van Christelijke Hogeschool Ede schrijft dit in een artikel in het Nederlands Dagblad: Help ons van de marktwerking af.

‘Ook laagopgeleide moet kunnen genieten’

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving brengt binnenkort een rapport uit over de derde levensfase. Het is te hopen dat er oog komt voor de mogelijkheden van deze groep en niet alleen voor de zorgen van de ouderdom, schrijft Trouw in een commentaar. Maar lang niet iedereen kan genieten van de derde levensfase. “De kloof tussen rijk en arm, tussen hoog- en laagopgeleid, is schrikbarend groot.” Een bepleite generatietoets is volgens de krant een goed idee; duidelijk moet worden waar de overheid voor een vangnet moet zorgen.

‘Enorme onvrede rond pensioenen’

Voor miljoenen gepensioneerden is de dreigende korting niet of nauwelijks te accepteren. “Wij merken een enorme onvrede bij de mensen. Ze zullen dit niet gelaten over zich heen laten komen”, waarschuwt  metaalpensioenfonds PMT in het AD. De dreigende korting van 10 procent op de pensioenen bij PMT wordt een ‘bloedbad’. “Pensioenen staan met stip op één als onderwerp waarover onze leden klagen”, zegt KBO-PCOB. Anbo meldt: “Mensen hebben een gevoel van onrecht.”

Tweede Knarrenhof Zwolle?

Er is een ‘concrete locatie’ in beeld voor de bouw van een tweede Knarrenhof in Zwolle. Dat zegt Peter Prak, de grondlegger van de seniorenhofjes waarvan de eerste in Zwolle werd gerealiseerd, in dagblad de Stentor. Prak is ondertussen met allerlei andere gemeenten in gesprek over het realiseren van seniorenhofjes naar voorbeeld van Zwolle. Onder meer Hasselt, Hardenberg, Zutphen, Zeewolde en Gouda krijgen ook een Knarrenhof.

Oud worden zonder oud te zijn

Hoewel de gemiddelde leeftijd in de VS daalt, denken onderzoekers dat mensen op termijn heel goed een leeftijd van tussen de 120 en 130 kunnen halen. Dit schrijft Het Financieele Dagblad over een denktak van waaruit ‘het evangelie van de eeuwige vooruitgang’ wordt gepredikt. Er wordt in en rond Silicon Valley hard gewerkt aan oud worden zonder oud te zijn. De knapste koppen van Google steken bijvoorbeeld veel energie in het afremmen van de veroudering van de cel. Zodat je op je tachtigste kunt beginnen aan je derde studie en op je negentigste nog vol goede moed nieuwe meubels koopt.

Onderwijs kleinkinderen belangrijker

‘Klimaatverandering én slecht onderwijs bedreigen de gezondheid’ “In 2015 waren de zorgkosten voor ons oudjes boven de 65 maar liefst 54,6 miljard. Uw kleinkinderen moeten het met 35 miljard voor ál hun onderwijs doen”, schrijft huisarts Joost Zaat in zijn column in de Volkskrant. Pensionado’s zouden volgens hem moeten opkomen voor het onderwijs aan hun kleinkinderen en minder moeten miepen over een paar weken wachttijd voor een nieuwe heup voor hun versleten heup of nieuwe lenzen voor hun troebele ogen.