Senioren Journaal van vrijdag 7 juli

Pensionado’s moeten zelfbeeld bijstellen

Is er iets te bedenken waardoor niet meer, maar juist mínder ouderen aanspraak maken op zorg? Pleidooi voor een omslag in het denken: Wie stopt met werken, hoeft zich niet aan het maatschappelijke leven te onttrekken.

Zwolle: senioren sleutelrol op woningmarkt

In Zwolle worden de handen ineen geslagen om te anticiperen op het groeiend aantal senioren en op de (toekomstige) woonbehoefte van ouderen met en zonder zorgvraag. De afspraken zijn gisteren vastgelegd in het manifest ‘Samen werken aan goed wonen voor ouderen’.

Mijn zorgplan

“Dit is mijn zorgplan als 73-jarige”, schrijft een lezer van Trouw. “Mijn visie is dat ik zoveel mogelijk onafhankelijk wil zijn, geen gebruik hoef te maken van goedbedoelende vrijwilligers. Mijn doel is een leven dat bij mij past, ondanks (toekomstige) beperkingen. De procedure: pluk de dag en benut je mogelijkheden. De evaluatie: als mijn doel niet meer te behalen is, gun mij een milde dood.”

Handmassage enorme impact

Handmassage blijkt een goede manier om gevoelens van eenzaamheid op te sporen. “Veel mensen zijn hartstikke bang om naar de bingo te worden gestuurd als ze zeggen dat ze eenzaam zijn.”

Verwerpelijke discriminatie op leeftijd

De gedachte dat je, als je 70 bent of 80 bent niets hebt te klagen, genoeg hebt geleefd en dan ruimte moet maken voor jonge mensen, is een totalitaire gedachte, die niet past in een vrije samenleving, zo schrijft Ronald Plasterk.

Vermogende ouderen meer laten betalen

Een zorgeconoom ziet verschillende mogelijkheden om de oplopende kosten van de ouderenzorg te ondervangen. Zoals vermogende ouderen zelf meer voor hun zorg laten betalen, of een hogere erfbelasting.

Van legkippen tot woonzorg

In Heumen komt een woonzorgcentrum voor ouderen op het terrein van een voormalige legkippenboerderij: voor mensen die een plattelandsomgeving gewend zijn en niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Seks blijft lastig thema

Seks bij ouderen? Het blijft lastig om erover te praten, zelfs voor professionals. “Veel senioren zijn behoudend”, zegt KBO kring Breda. CBS-cijfers laten zien dat seksualiteit onder 75-plussers flink is toegenomen.

Moestuin als hangplek

In Almere is Ons Moestuin bij buurthuis de Cobra een ontmoetingsplek voor de oudere bewoners van de wijk. De moestuin is altijd open, ‘het is echt een soort hangplek’.

Hoogstaande zorg in huiselijke sfeer

Verzorgenden en verpleegkundigen staan aan het roer in de WijkKliniek in Amsterdam Zuidoost. Voor deze ‘ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen, maar dan in een verpleeghuisomgeving’ is intussen een landelijk leernetwerk opgezet met acht proeftuinen.

Ouderen bepalen uitkomst streamingsoorlog

De concurrentie tussen streamingdiensten is intenser dan ooit tevoren. “Het succes van streamingdiensten zal in toenemende mate afhangen van hun vermogen om de omvangrijke groep ouderen aan te spreken.”

Samenwoners tegemoet komen

Senioren die op latere leeftijd een relatie krijgen, houden liever ieder hun huis aan, om niet gekort te worden op hun AOW. ‘Stel dat je die mensen tegemoetkomt, waardoor ze hun AOW behouden, dan komen er vermoedelijk heel wat woningen vrij.’

Langer Actief Thuis (LAT)

Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning laten functioneren, ontwikkelde Mijzo het programma Langer Actief Thuis (LAT). Zorgverzekeraars Nederland gaat na wat hiervan is te leren voor de toekomst van de wijkzorg.

Zorgen over zorg voor oude dag

De meeste van de 7936 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf  vinden dat er geen rem moet komen op de kosten voor de ouderenzorg. Vrijwel iedereen maakt zich zorgen over zorg voor hun oude dag.

Kwetsbaarheid en Spoedeisende Hulp

Deze week vond er in 100 ziekenhuizen in Europa, waaronder het LUMC, een studie plaats waarbij in 24 uur tijd alle patiënten van 65 jaar en ouder op de Spoedeisende Hulp worden onderzocht. Van elke patiënt van 65 jaar en ouder werd de kwetsbaarheid geregistreerd.