Senioren Journaal van vrijdag 7 februari

Lectoraat juiste zorg en behandeling

Dr. Hans Drenth wordt bij Hanzehogeschool Groningen lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen.’ Naast zijn lectoraat is hij als geriatrie fysiotherapeut en coördinator wetenschap & onderzoek werkzaam bij ZuidOostZorg. Het lectoraat richt zich daarom op de juiste zorg en behandeling voor de kwetsbare oudere.

Huisartsentekort leidt tot patiëntenstops

Het tekort aan huisartsen is dusdanig groot dat inwoners van ten minste vier steden zich bij geen enkele nieuwe praktijk kunnen inschrijven. Patiënten komen -vaak maandenlang- op een wachtlijst terecht, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Dit terwijl de huisartsen een steeds belangrijker rol in het zorgstelsel moeten spelen. Zo hebben ze extra verantwoordelijkheden gekregen voor ouderen die vaker en langer thuis wonen.

Waarom werkster voor 1,50 euro per uur?

Sinds dit jaar krijgt een van mijn vrienden drie uur per week huishoudelijke hulp via de gemeente. Ze heeft haar eigen werkster de deur uit gedaan en betaalt nu 19 euro per maand als Wmo-bijdrage. 1,5 euro per uur, waarom zo goedkoop? Ze kan het best zelf betalen. Aldus de Geldvraag in de Volkskrant. Het gaat om een vrouw van ruim 80 jaar oud. Ze heeft er waarschijnlijk gewoon recht op, is het antwoord, ook al kan ze het zelf betalen. “Sommige ouderen doen zich zielig voor, maar meestal is het juist andersom: tegen de ambtenaar houden ze zich groot, omdat ze niet zielig en oud willen lijken.”

Digitaal kennisplatform ouder worden

Kennisorganisatie Vilans heeft samen met Stichting Geron en de redactie van het Tijdschrift voor Geriatrie en Gerontologie (TGG) een digitaal kennisplatform ingericht. Het gaat om een online databank met open access-karakter voor Nederlandstalige tijdschriften over ouder worden, de samenleving en de ouderenzorg.

‘Gemeenten belemmeren zelfbouw’

Diverse gemeenten frustreren de bouw van seniorenwoningen, aldus Meldpunt van Omroep MAX. Zij stellen geen betaalbare grond beschikbaar en verkopen die vaak liever aan de hoogste bieder. Ouderen die zelf met elkaar seniorenwoningen willen bouwen, lopen ook vast in procedures rondom bestemmingsplannen, bouwvergunningen en financiering.

Nederlandse Tovertafel de wereld over

De Tovertafel is een Nederlandse vinding voor het stimuleren van mensen met dementie. De ontwikkelaar, Active Cues, heeft een overeenkomst gesloten met een Australische distributeur, meldt ICT&Health. In Europa wordt de Tovertafel in ongeveer 10 landen gebruik. In totaal zijn er al meer dan 3.500 geïnstalleerd.

Koken op maat als norm

Soms werd bijna de helft van de warme maaltijden in het Goudse revalidatiecentrum Ronssehof (waar gemiddeld 85 ouderen revalideren) weggegooid. Nu zet Zorgpartners Midden-Holland in de veertien centra het mes in voedselverspilling, meldt AD Groene Hart. Het gaat om meer zelf koken in plaats van maaltijden inkopen, minder voedsel inslaan, het aanbieden van grote en kleine porties en het inventariseren van de menu-wensen bij de cliënten.

Extra verpleeghuisvoorziening Achterhoek

De nood is hoog voor extra verpleeghuiszorg in de Achterhoek. Daarom wordt in Gaanderen voor gezamenlijke zorgorganisaties nu gebouwd aan een tijdelijke verpleeghuisvoorziening. ‘Het is een illusie om te denken dat we hier de wachtlijsten mee oplossen, maar het is wel een begin’, zegt de kwartiermaker tegen Omroep Gelderland.

Steeds meer kleinschalige zorgorganisaties

Er komen steeds meer kleine organisaties die aan mensen met dementie verzorgd wonen bieden, kleinschalig en vanuit een eigen mens- en zorgvisie. Arno Terra maakte er, als bedrijfskundige gespecialiseerd in kleinschalige zorg, een studie van: ‘De positie en betekenis van kleinschaligheid in de zorg’.

Heimwee naar het bejaardenhuis

Midden jaren negentig wees de door de regering ingestelde commissie ‘Modernisering Ouderenzorg’ onder voorzitterschap van Rein Welschen, de toenmalige burgemeester van Eindhoven, er al op dat de kosten van zelfstandig thuis wonen hoger kunnen worden dan de kosten voor verzorging en verpleging in een zorginstelling, schrijft het Eindhovens Dagblad. Nu klinken steeds meer pleidooien voor nieuwe woonvormen voor ouderen, wonen en zorg worden gecombineerd. “Zoiets als een verzorgingshuis dus, maar dat woord nemen bestuurders liever niet in de mond. Daarmee zouden zij toegeven dat zij geblunderd hebben en dat is te veel gevraagd.”

‘Praat al in ziekenhuis over palliatieve zorg’

Wanneer een oudere patiënt in de palliatieve fase uit het ziekenhuis komt, zijn diens wensen en behoeften volgens ZonMw vaak onbekend of niet goed overgedragen naar andere zorgverleners. In het PalliSupport-project worden in het ziekenhuis gesprekken gevoerd met patiënt en naasten. Wensen, behoeften en afspraken komen terecht in een transmuraal zorgplan.

Met tijdelijk rijbewijs niet naar buitenland

Duizenden ouderen die hun rijbewijs tijdelijk met een jaar verlengd zagen worden, kunnen volgens de Telegraaf niet met hun auto op vakantie naar het buitenland. De coulanceregeling tot en met eind dit jaar die het CBR heeft afgekondigd voor automobilisten, blijkt alleen in ons land geldig te zijn. Daardoor is de grens passeren voor circa 85.000 bezitters van een tijdelijk rijbewijs geen optie meer.