Senioren Journaal van maandag 10 februari

‘Omgang bij dementie? Sla de boksbal’

“Rauw, keihard, soms weergaloos mooi; dat is de wereld van dementie. Hou daarom op met te simplistische tips en school in hoog tempo zorgverleners”, schrijft ouderenpsycholoog Sarah Blom in Trouw. Zij ziet dagelijks de verwoestende effecten op mensen die omgaan met dementie. “Mijn advies luidt telkens weer: hang een boksbal op en sla dat ding een kwartier per dag volledig tot moes.” Zorg voor jezelf, is het advies van deze psycholoog, anders houd je het nooit vol.

Geen plek voor ouderen

Huisartsen luiden de noodklok: hun thuiswonende ouderen kunnen nergens terecht en mantelzorgers vallen om. De juiste zorg regelen is bijna onmogelijk, omdat het systeem veel te complex is. Zembla volgt een aantal thuiswonende ouderen en hun huisartsen en onderzoekt zo de gevolgen van het ‘langer thuis’-beleid in de praktijk. Uitzending: 13 februari om 20.25 uur op NPO 2.

Laat de ouderen niet vallen

Onder deze kop meldt de apothekersorganisatie KNMP dat het thema valpreventie dit jaar centraal staat  tijdens de KNMP-regiobijeenkomsten die deze maand worden gehouden.

“Patiënten signaleren die een verhoogd valrisico hebben en inschatten of het vallen medicatiegerelateerd is; apothekers hebben een belangrijke rol bij valpreventie.”

‘Senioren, haal die hand van de knip’

Bejaarden mogen zich iets aantrekken van ‘OK Boomer’, schrijft journalist en publicist John Jansen van Galen (1940) in Het Parool. De generatie die de wereld wilde verbeteren, telt volgens hem nu krampachtig de centen. “We staan voor enorme problemen. Het aantal 80-plussers gaat verdubbelen. Er zijn steeds minder werkenden om een humaan zorgstelsel in stand te houden. Dan mag daarvoor ook een beroep worden gedaan op ouderen.”

‘Overheid doet veel te weinig aan ouderenzorg’

We zijn nog steeds niet aan de top van het aantal behoeftige ouderen en de overheid doet veel te weinig, schrijft oud-maatschappelijk werkster Joke Boer (85) in Trouw. “Wat is de praktijk? Oude mensen krijgen een ‘keukentafelgesprek’ met een werkstudent(e), die vraagt of ze in hun eigen huis willen blijven wonen. Hun antwoord: ja, graag. Omdat ze in een betaalbaar huisje wonen en van hun AOW en een klein pensioen geen nieuwe, dure woonruimte kunnen betalen. Laat staan dat ze daarbij hulp moeten inkopen.”

Expertisecentrum Euthanasie sterke stijging

Het aantal verzoeken om euthanasie stijgt licht, maar bij het Expertisecentrum Euthanasie loopt het hard op. Bij de voormalige Levenseindekliniek werken inmiddels 73 euthanasie-artsen en er staan nog dertig vacatures open, aldus Trouw. Een groter deel van de euthanasieverzoeken komt op het bordje van de artsen daar terecht. Het gaat vooral om de complexe zaken: euthanasie bij psychiatrisch patiënten, bij patiënten met dementie of bij een stapeling van ouderdomsklachten.

Woonzorgvormen voor ouderen

Ouderen van nu zijn actiever dan die van vroeger. Dat betekent ook dat zij andere woonwensen hebben. Tussen thuis en het verpleeghuis in zijn daarom meer alternatieve woonvormen nodig, ook van woningcorporaties. Vereniging van wooncorporaties Aedes heeft ter inspiratie in de publicatie Samen Oud tien voorbeelden beschreven.

Wat betekent cultuur voor mensen met dementie?

In het kader van het internationale project ‘Dementia in Cultural Mediation’ gaat Healthy Aeging Network Noord-Nederland zich verdiepen in ‘wat culturele activiteiten kunnen betekenen voor mensen met dementie en hoe we deze activiteiten het beste kunnen organiseren’.

Subjectieve cognitieve achteruitgang

Aangezien er meer aandacht is voor dementie en alzheimer, melden steeds meer mensen zich bij de arts met subjectieve klachten over cognitieve achteruitgang, is te lezen in Medisch Contact. Bij navraag lijkt 50 tot 80 procent van de mensen boven de 70 jaar een zekere mate van zulke klachten te ervaren en dat kan verschillende onderliggende oorzaken hebben. Onderzoek laat zien dat deze klachten in slechts 14 procent van de gevallen een voorbode zijn van dementie.

Akoestische stoel

Uit de regionale voorrondes van de Nationale Zorginnovatieprijs 2020 is in het noorden de akoestische stoel van Health 2 Work uit Surhuisterveen geselecteerd. ‘De akoestische stoel reduceert omgevingsprikkels. Zodra je plaatsneemt in de stoel, ervaar je een veilig en geborgen gevoel doordat de stoel zich als een cocon om je heen vormt.’