Senioren Journaal van donderdag 6 februari

Oudere omarmt spraaktechnologie

Het aantal ouderen dat gebruikmaakt van spraaktechnologie neemt sterk toe, aldus ouderenbond ANBO in de Telegraaf. Op dit moment is Project Zilver bezig het systeem voor senioren te verbeteren en doen veertien mensen mee met een spraaktechnologietest. “De deelnemers zijn stuk voor stuk enthousiast en blij met de geluidskwaliteit, de ’goedemorgen-service’, de geheugensteuntjes, de agendafunctie en de mogelijkheid om een boodschappenlijstje te maken.”

Problemen door nieuwe regels gedwongen zorg

Nieuwe regels voor gedwongen zorg leveren tal van problemen op, van bureaucratische rompslomp tot discriminatie, schrijft NRC. Zo worden sinds 1 januari demente ouderen geweigerd door crisisdiensten van de ggz, omdat ze onder de ‘verkeerde wet’ vallen. De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, overlegt hierover vandaag met ambtenaren van het ministerie van VWS. Het aantal meldingen van specialisten ouderengeneeskunde die op dit moment al problemen ervaren is ongekend hoog.

Verhuizen is niet meer nodig

In Amsterdam hebben de bewoners van het nieuwe LIFE gebouw in het hart van de Houthaven de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning. Het gaat om de 39 sociale huurwoningen, waar woningcorporatie Habion eigenaar van is. Er is volgens Habion een groeiende maatschappelijke behoefte van mensen om met elkaar, als groep, in één gebouw oud te worden. Hier wonen straks mensen van 60+, met en zonder zorgvraag. Zij zorgen voor en geven om elkaar. Verhuizen is niet meer nodig.

‘Verpleeghuiszorg garanderen’

Mensen moeten nu én in de toekomst er vanuit kunnen gaan dat zij verpleeghuiszorg krijgen die ze nodig hebben en die past bij hun wensen en behoeftes. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt op 12 februari over verpleeghuiszorg.

Verzorgingshuis terug: Het is een zegen

In Zierikzee is het idee van het oude verzorgingstehuis terug. Dus redelijk zelfstandig wonen in een zorginstelling, met zorg waar dat nodig is. Omroep Zeeland sprak met een tevreden bewoonster. “Ik kan met alle activiteiten meedoen, kan eten in het restaurant, krijg hulp bij het opstaan en naar bed gaan. Het is een zegen.”

Ouderen in de gemeentezorgspiegel

Het aantal gemeenten dat gebruik maakt van de Gemeentezorgspiegel groeit, meldt Zorgverzekeraars Nederland. Bij elkaar opgeteld hebben zij nu zicht op het zorggebruik van 3,5 miljoen Nederlanders. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben op landelijk niveau met elkaar afgesproken dat zij de zorg in de regio samen verder gaan verbeteren. Speerpunten daarbij zijn geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en preventie.

‘Fout beleid niet op ouderen afwentelen’

Er is geen tussenstation meer tussen ziekenhuis en thuissituatie, schrijft Henk Obbink uit Groningen (adviseur Wmo-keukentafelgesprekken) in Trouw. “Stel dat de verzorgingshuizen die rond de eeuwwisseling zijn afgebroken in een nieuw jasje waren gestoken, dan was een deel van het probleem opgelost geweest.” Het is te volgens Obbink  “te makkelijk om de ronduit foute maatregelen die destijds (niet) zijn genomen nu af te wentelen op de ouderen die zich straks zoveel mogelijk zelf moeten zien te redden”.

Samenwonen Jong & Oud

Zondag 9 februari is er in Groningen weer een nieuwe aflevering van het maandelijkse tv-programma “Oog voor Senioren” (een productie van de Regionale Senioren Omroep). Een van de onderwerpen is Samenwonen Jong & Oud, een vernieuwend woonconcept in Groningen, met toelichting vanuit Huminatas en Healthy Aging Network Northern Netherlands.

Zorg en dwang in overgangsjaar

Verschillende organisaties vroegen de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd), die zich ook uitstrekt tot thuiszorg en dagbesteding, een jaar uit te stellen. De minister besloot echter toch tot invoering, waarbij 2020 een ‘overgangsjaar’ zou worden. Nomen est omen, schrijft de hoofdredacteur van Medisch Contact, “want net als bij de fysiologische overgang blijkt nu al dat er in januari diverse opvliegers zijn geweest en zullen veel hulpverleners zich zwetend door de nacht hebben geworsteld”.

Salongesprek met dichter

Op de laatste dag van de Poëzieweek stond Villa Molenenk, een van de locaties van Domus Magnus,in het teken van dichten. Zo werd er voor bewoners een ‘salongesprek’ met Erik. R. Noorman georganiseerd. Noorman, een gevierd dichter uit Deventer, droeg in de huiskamer van Villa Molenenk verhalen en gedichten voor.

‘Al word ik 100, het leven blijft prachtig’

Het voltooid-levendebat beroert veel lezers van Trouw: ruim 150 deelden hun gedachten met de krant. Die lopen behoorlijk uiteen: de een heeft het te druk om de pil van Drion te bestellen, een ander heeft hem al klaarliggen. Vandaag publiceert de krant reacties als afsluiting van de serie ‘(on)voltooid)’.