Senioren Journaal van maandag 6 juli

Met veel ouderen gaat het goed

Hoe ging het met zelfstandig wonende ouderen op het hoogtepunt van de coronacrisis? Met velen gingen het eigenlijk best goed, maar wel zijn er veel zorgen en angst waardoor de emotionele eenzaamheid is toegenomen. Ook zijn sommige ouderen kwetsbaarder gebleken. Zo concludeert onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en het Trimbos instituut.

Achterhoek drastische veranderingen nodig

Met steeds meer 70-plussers en chronisch zieken en juist minder zorgmedewerkers en informele hulp is de zorgvraag in de Achterhoek straks groter dan het aanbod. De zorgsector, gemeenten en ondernemers – verenigd in thematafel De Gezondste Regio – willen samen die verandering doorvoeren en hebben dit vastgelegd in de regiovisie. Drastische veranderingen zijn noodzakelijk om de gezondheidszorg op een goed niveau te houden.

Buurtbus nog steeds niet de weg op

Ondanks versoepelende maatregelen in het openbaar vervoer mogen buurtbussen in Gouda en omringende dorpen volgens het AD nog steeds niet rijden. Naar verwachting beginnen de eerste ritten pas in september. “Omdat veel chauffeurs gepensioneerd zijn en we de plekken in de buurtbus moeilijk kunnen afschermen, is hiervoor gekozen”, zegt de woordvoerder van Arriva.

Plan rond voor Zorgerf Dronten

Er ligt een heel concreet plan voor 32 wooneenheden voor ouderen aan de rand van Dronten. Het is een initiatief van Sara den Hertog en het echtpaar Coby en Jack Dekker. Zij hebben een businessplan gemaakt, de financiering is rond en ze ondervinden veel sympathie uit de samenleving. “Het wachten is alleen nog op een mooie locatie”, vertelt in De Drontenaar Coby Dekker-van den Berg over Zorgerf Dronten.

Heiloo als proeftuin

Heeft mevrouw Jansen gedoucht? Neemt meneer De Vries zijn medicijnen? Drinkt mevrouw Rood voldoende? En hoe vaak is meneer De Boer vannacht zijn bed uit geweest om te plassen? Om ouderen die thuiszorg krijgen ook op afstand te kunnen helpen, hebben zorgorganisaties de handen ineengeslagen, schrijft het Noordhollands Dagblad. Zo zijn cliënten minder afhankelijk van wanneer de wijkverpleegkundige of mantelzorger langs komt. Heiloo is voor de Noordkop proeftuin voor technologieën om ouderen langer thuis te laten wonen

Hulp bij medicatiegebruik

Om de zorg goed te organiseren voor thuiswonende ouderen die hulp krijgen van de thuiszorg bij hun medicatiegebruik, biedt de nieuwe Landelijke Eerstelijns Samenwerkingafspraak belangrijke handvatten voor de drie betrokken partijen. Volgens het Pharmaceutisch Weekblad gaat het om ‘een waardevol document’ voor huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen om de zorg voor thuiswonende ouderen goed met elkaar af te stemmen.

Ethisch kompas verpleeghuis

Na lang hiermee geworsteld te hebben, kwam een verpleeghuis uiteindelijk tot een ‘ethisch kompas’ voor bezoek, is te lezen in de Volkskrant. Uitgangspunt is ‘ja, het kan’, gevolgd door de vraag: hoe kan dat zo veilig mogelijk? Volgens een specialist ouderengeneeskunde is het resultaat blijdschap en opluchting bij de ouderen en hun naasten, en meer plezier in het werk. Een specialist elders ziet het somberder in. ‘Het voelt alsof we letterlijk dood kunnen vallen hier.’

Alle seinen op groen voor nieuw pensioen

Het FNV-ledenparlement heeft met voor het pensioenakkoord gestemd. Hiermee staan volgens de NOS alle seinen op groen voor het nieuwe pensioenstelsel en kan het door de Tweede Kamer worden besproken. 64 leden stemden voor, 40 waren tegen. Het akkoord gaat over een fundamentele verandering van het systeem, waar al jaren over gesproken werd met werkgevers en het kabinet. In het kort komt het neer op een bevriezing van de AOW-leeftijd, een langzamere stijging van die leeftijd in de toekomst en flexibeler pensioenen.

Straks eerder indexatieperspectief

Minister Wouter Koolmees is trots op de afspraken die er nu liggen voor het nieuwe pensioenstelsel. “Het nieuwe stelsel is persoonlijker, transparanter en biedt eerder indexatieperspectief. Het verdeelt op een realistische manier en zo eerlijk mogelijk de lasten en de lusten, en biedt voor alle generaties uitzicht op bestaanszekerheid voor de oude dag. Het gebruikt de kracht van het collectief, maar sluit beter aan op de huidige samenleving en de moderne arbeidsmarkt.”

Thuishuis in Lutjewinkel

Samen met andere ouderen in een huis wonen die er ook genoeg van hebben om alleen te zijn? Dan is volgens het Noordhollands Dagblad Cultuurhuis De Kolk in Lutjewinkel op 23 juli de plek om naar toe te gaan. Jan Ruyten, bedenker van het Thuishuisconcept, geeft dan tekst en uitleg over de komst van een Thuishuis in Winkel. Deze woonvoorziening wordt ondergebracht in een deel van het voormalige ouderencomplex Winkelmade.

Hoe vergrijzing zoektocht naar huis belemmert

De woningmarkt zit op slot, met name door een gebrek aan nieuwbouw èn de trage doorstroming op de woningmarkt. En de komende jaren wordt dat doorstromen alleen maar minder, laat Nieuwsuur zien. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Er komen steeds meer ouderen bij en die zijn steeds minder geneigd te verhuizen, zo blijkt uit het rapport ‘Staat van de woningmarkt 2020’.