Senioren Journaal van vrijdag 4 september

Amsterdam zet in op geclusterd wonen

Amsterdam wil voor 2025 starten met de bouw van 2.000 zelfstandige woningen waar ouderen bij elkaar wonen. Een woonvorm waar je als zelfstandige bewoners een aantal praktische voorzieningen onder handbereik hebt en waar je elkaar gemakkelijk kunt ontmoeten, kan volgens de gemeente een mooie oplossing zijn. Het gaat niet alleen om sociale huurwoningen maar ook om woningen in het middelhoge en het dure huur/koopsegment. De woningen worden verspreid over de hele stad.

Rotterdam geeft verhuispremie

Ouderen in Rotterdam die naar een kleiner huurhuis verhuizen kunnen volgens de Telegraaf in de toekomst een verhuispremie of huurcompensatie krijgen. De gemeente wil het aantrekkelijker maken om te verkassen om zo grote woningen vrij te maken voor gezinnen. Vorig jaar maakte Rotterdam al bekend te gaan werken met twee seniorenmakelaars, ouderen moeten helpen bij het vinden van een geschikte woning en praktische belemmeringen weghalen rondom een verhuizing.

‘Ouderenzorg onbemind, maar hard nodig’

De coronacrisis toont eens te meer het belang van goede ouderenzorg aan. Toch hebben (aanstaande) geneeskundestudenten weinig belangstelling voor deze tak van sport. Tijd voor een actieplan, aldus een artikel vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum in het tijdschrift Medisch Contact.

Stolpboerderij als nieuwe woonvorm

Eén van de nieuwe woonvorm-ideeën bij Stichting Ouderen Netwerk West-Friesland is om vier verschillende ouderen, alleenstaanden en/of echtparen, in een stolpboerderij te laten wonen. De voorzitter van de stichting beschrijft in Medemblik Actueel vele voordelen: behoud van de mooie stolpen, voorkomen van vereenzaming en doelmatiger organisatie voor de wijkverpleging.

Koningin op bezoek in buurthuis

Buurthuis Thuis in West in de Rotterdamse wijk Middelland kreeg gistermiddag hoog bezoek, zo laat AD Rotterdams Dagblad zien. Koningin Máxima kwam op de koffie. De koningin ging met buurtbewoners in gesprek over het project ‘Samen ouder in West’ om eenzaamheid in de buurt tegen te gaan.

‘Mijn leven in kaart’

‘Mijn leven in kaart’ is een door zorgaanbieder Reliëf ontwikkelde methode om met ouderen in gesprek te gaan over hun levensverhaal aan de hand van thematische vragen. “Zo krijgen zij grip op dit verhaal, kunnen zij ingrijpende ervaringen een plaats geven en/of de balans van hun leven opmaken.” De methode is onlangs erkend als effectief, meldt Vilans.

Als rationele keuze niet de beste weg is

“Wat als de meest rationele keuze, met de optimale uitkomst voor veel individuen, toch niet de beste weg is, of de juiste?”, schrijft Asha ten Broeke in haar column in de Volkskrant. “Wat als een beleid waarbij je jonge en gezonde mensen alle vrijheid geeft inderdaad heel logisch en verstandig kan zijn, maar ook verkeerd, omdat het diep onrechtvaardig is om tegelijkertijd zieke, gehandicapte of oude mensen voor onbepaalde tijd op te sluiten in hun eigen huis?” Een vriendelijk hart, dat heeft zij gemist.

‘Verras ouderen op Nationale Ouderendag!’

Een beetje aandacht doet iedereen goed, aldus het Nationaal Ouderenfonds. “Van een kaartje tot een taartje. Van iets kleins tot iets groots. Samen zetten we op vrijdag 2 oktober zo veel mogelijk ouderen in het zonnetje op Nationale Ouderendag. Voor veel mensen is dat zeker dit jaar een welkome verrassing.”

Flexwonen voor zorgdoelgroepen

Wat kunnen we leren van tijdelijke woonvormen die als tussenstap dienen tussen intramuraal verblijven en zelfstandig wonen in de wijk? Wat is de meerwaarde van deze projecten voor cliënt-bewoners en zorgorganisaties? In het onderzoek ‘Flexwonen als opstap richting zelfstandig wonen’ tonen Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen aan dat er de laatste jaren veel ervaring is opgedaan met de ontwikkeling, exploitatie en beheer van tijdelijke woonvormen voor kwetsbare doelgroepen.

Niet klaar voor tweede golf

Werknemers in zorg en welzijn zijn bang voor een tweede coronagolf. Zij zeggen dat zowel de zorg als het personeel onvoldoende is voorbereid op zo’n nieuwe grote uitbraak van het virus. De angst voor een tweede golf van corona leeft bij 80 procent van de medewerkers. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van de FNV.