Senioren Journaal van dinsdag 4 juli

Niet blijven wachten op de overheid

Denk na over hoe je oud wordt, is bij de presentatie van een ambtelijk onderzoeksrapport (ouderenzorg wordt onbetaalbaar, harde keuzes onvermijdelijk) de dringende boodschap van minister Conny Helder. ‘Het merendeel van de mensen zit toch te wachten tot de overheid het oplost. Dat zal niet gebeuren.’ De ouderenzorg roept de Tweede Kamer op in te grijpen en dreigt met rechtszaken.

Knieprotheses op, operatie uitgesteld

Niet alleen medicijnen, ook medische hulpmiddelen zoals knieprotheses en katheters zijn de laatste jaren steeds moeilijker te krijgen. Er komt een centraal meldpunt, dat ziekenhuizen helpt een oplossing te vinden.

Barneveld gaat hofjes stimuleren

Barneveld gaat actief de komst van nieuwe woonvormen voor senioren stimuleren. Te denken valt dan aan  Knarrenhofjes, maar de gemeente gaat ook mogelijkheden voor andersoortige woonconcepten voor 75-plussers onderzoeken.

Medicijntekort naar recordhoogte

Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt dat het gebrek aan geneesmiddelen dit jaar naar recordhoogte stijgt. Dit jaar was al 1179 keer een medicijn minstens twee weken niet beschikbaar.

Door hogere temperaturen slechter zien

Een van de gevolgen van de opwarming van de aarde is dat ouderen slechter gaan zien. Wetenschappers hebben dat ontdekt bij een groep Amerikaanse 65-plussers.

Financiële regelingen woonoplossingen

Het Juiste Thuis organiseerde gisteren een webinar over financiële kansen voor duurzame wooninitiatieven. KBO-Brabant, partner van dit samenwerkingsverband,  heeft een overzicht gemaakt van de financiële regelingen voor woonoplossingen vanuit rijksoverheid, provincie en gemeenten.

Herstelkliniek voor ouderen

Om te waarborgen dat de groeiende groep kwetsbare ouderen de juiste zorg krijgt, zetten zorgverzekeraar VGZ en zorgorganisatie Pantein gezamenlijk in op een nieuw initiatief: de Herstelkliniek Pantein.

PCOB met KBO op bedevaart

De KBO in Zuid-Holland organiseert ieder jaar een bedevaart. “In de Projectgroep Zingeving van KBO en PCOB in onze provincie is het idee geboren om dat dit jaar gezamenlijk te doen. We willen dit jaar naar Brielle gaan.”

Verpleeghuizen worden hospices

Uiteindelijk zullen verpleeghuizen hospices worden. Dat stelt een zorgbestuurder die bezig is met een voor Nederland revolutionaire, domeinoverstijgende manier om cliënten thuis een goede oude dag te bezorgen.

Opvangen van de zorgvraag centraal

Om de ouderenzorg in Gooi en Vechtstreek te garanderen sloten vier zorginstellingen en Zilveren Kruis een vijfjarig contract: Niet de hoeveelheid zorg staat centraal maar het opvangen van de zorgvraag.

Een huis een thuis in HBS Kampen

IJsselheem gaat voor een nieuw concept zorg en ondersteuning voor De HBS in Kampen samenwerken met prof.dr. Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht. Verbeek sprak in 2021 haar oratie uit met als titel ‘Een huis een thuis?’

Bijenkorf van activiteiten bij woonzorg

Woonzorg Nederland heeft nieuwgebouwde maatschappelijke ruimten overgedragen  aan verschillende welzijnsorganisaties uit de regio Deventer. “Het pand leent zich ervoor om één grote bijenkorf van activiteiten te worden, waarbij ook bewoners uit de wijk van harte welkom zijn.”

Zorg ervoor dat je eerder gemist wordt

Een 74-jarige vrouw lag drie dagen op de vloer na een val voor ze werd gevonden. Belangrijke tip om dit soort situaties te voorkomen: zorg ervoor dat je eerder gemist wordt. ‘Durf te vragen, en aan te bieden.’

Hernieuwde interesse voor MFA’s

Er is een hernieuwde interesse in Multifunctionele accommodaties (MFA’s) als gevolg van verschillende maatschappelijke trends, aldus HEVO (experts in huisvesting en vastgoed).