Senioren Journaal van donderdag 4 februari

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

Zeven gemeenten in Noord-Limburg en Coöperatie VGZ starten de samenwerking met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg om ouderen en hun mantelzorgers te helpen bij hun vele, soms complexe, zorgvragen. Het kennisloket is er voor alle inwoners van de regio, ook als je niet bij VGZ verzekerd bent. Ouderen krijgen telefonisch advies over de verschillende domeinen heen (Wmo, Zvw, Wlz).

Altijd een vrijwilliger te vinden

In 2020 heeft Burennetwerk 4400 Amsterdammers aan elkaar gekoppeld, voor wat extra hulp en sociaal contact. Vanaf 1 januari 2021 tot nu, zijn daar nog eens 256 matches bij gekomen. Elke hulpvraag voor een vrijwilliger van een cliënt van Cordaan Thuiszorg kan worden aangemeld. “Wanneer een hulpvraag niet bij Burennetwerk past, worden de Matchmakers Informele Zorg ingezet en wordt er een passende oplossing gevonden binnen het gehele aanbod van informele zorg in de stad. Zo is er altijd een vrijwilliger te vinden!”

Welzijn Ouderen Grave dreigt te stoppen

De Stichting Welzijn Ouderen Grave stopt met haar werkzaamheden wanneer het bezuinigingsvoorstel van de gemeente wordt aangenomen. “Nu het financieel onmogelijk wordt het werk voort te zetten, zien we ons genoodzaakt de stichting te ontbinden als het plan wordt aangenomen”, zo luidt volgens Arena Lokaal het ultimatum dat het bestuur van WOG stelt.

‘Meer geld nodig voor gemeenten’

Politieke partijen trekken in de verkiezingsprogramma’s de portemonnee om de tekorten bij gemeenten aan te vullen. Maar er moet nog meer bij, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten volgens Trouw. Het demissionaire kabinet kwam de afgelopen jaren wel over de brug met tijdelijke extra budgetten, maar door de hoge zorgkosten kampen veel gemeenten nog steeds met tekorten.‘Openingszetten’, noemt VNG-voorzitter Jan van Zanen de verkiezingsplannen. “Er is echt meer nodig dan ik her en der lees.” Toch is hij blij met de brede erkenning bij partijen voor de financiële problemen van de gemeenten.

Maaltijdbezorger let een beetje extra op

Harm Menkhorst uit Schiedam bezorgt als zelfstandig ondernemer verse (diepvries)maaltijden aan huis. Hij komt veel bij kwetsbare ouderen en zorgt in zijn bezorgschema dan ook altijd voor wat ruimte om een praatje te kunnen maken of een helpende hand te bieden, vertelt hij bij RTV Rijnmond. “Een potje jam opendraaien of een brief posten bijvoorbeeld.”

‘Deel je ervaring met hulpmiddelen’

Hoe gaat het met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen? Wat gaat goed en wat kan beter? Het ministerie van VWS en VNG laten hier onderzoek naar doen. Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ervaringen daarin meegenomen worden.

Rondrijdende ‘verkiezingsbus’ 70+’ers

In het Zeeuwse Kapelle rijdt op 17 maart een rode schoolbus rond. Niet voor scholieren, maar voor 70+’ers die tot een risicogroep behoren. Zij kunnen op verkiezingsdag hun briefstem in de bus inleveren, schrijft Omroep Zeeland. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen werd de schoolbus ook al ingezet, toen als mobiel stembureau. Deze keer rijdt het voertuig alleen rond voor ouderen die per brief willen stemmen

Gaan scheiden en dan weer samenwonen?

Een lezeres van de Telegraaf reageert op het idee dat AOW’ers ongestraft moeten kunnen samenwonen zonder gekort te worden. “Even voor alle duidelijkheid: gehuwde AOW’ers hebben een gezamenlijk inkomen van 1664 euro netto en ongehuwde AOW’ers netto dan 2436 euro. Een verschil van 772 euro per maand! Dan kun je als gehuwde AOW’er beter gaan scheiden en weer gaan samenwonen.”

‘70-plussers hebben rechten en plichten’

“Eén groepering, te weten de groep 70+, ruim 3 miljoen mensen (20 procent van de volwassen populatie), is nog niet in het strijdperk getreden”, schrijven twee 70-plussers in het Brabants Dagblad. “De gedachte dat alle ouderen alleen maar uit zijn op een lang leven ten koste van heel veel, is voor velen al lang achterhaald.” Zoals het nu in de publiciteit gebracht wordt, is het ‘herstelplan’ onacceptabel. “Als men plannen inbrengt om de crisis te beheersen, laat dan alle betrokkenen meepraten.”

Meer vrijheden dan anderen?

De spanningen kunnen toenemen als straks de samenleving weer deels open gaat en de ene groep meer vrijheden krijgt dan andere, waarschuwde het Sociaal en Cultureel Planbureau. En uitgerekend dat probleem gaat vlak na de verkiezingen al spelen, aldus een commentaar van het AD: Nu het vaccineren op stoom ligt, hebben we straks een eerste groep Nederlanders (vooral ouderen) die niet meer ziek kan worden. De politiek kan moeilijk tegen horeca, musea en winkels zeggen dat ze dicht moeten blijven als een groeiende groep is ingeënt. Tegelijkertijd is het wel een erg harde boodschap aan de rest van Nederland dat zij dan nog steeds zoveel mogelijk thuis moet blijven.