Senioren Journaal van vrijdag 5 maart

Succesvol werken aan een beter geheugen

Als je namen, nummers, een boodschappenlijst of andere zaken wilt onthouden, lukt dat beter als je ze bijvoorbeeld koppelt aan spullen in je huiskamer of keuken. Die techniek – bekend onder de naam ‘geheugenpaleis’- helpt niet alleen bij het snel onthouden, maar verbetert ook het langetermijngeheugen. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc / Donders Instituut in een artikel in Science Advances.

Oma op ic of wegsomberende kleindochter

Waarom wij een stap terug moeten doen in het debat over corona. Onder die kop publiceert de Volkskrant een eerste essay van de nieuwe Denker des Vaderlands (op 19 maart wordt bekendgemaakt wie dit is). Een van de uitspraken hierin: Om het chargerend te zeggen: je zit niet zo lekker in het café als je oma op de intensive care ligt, zoals oma trouwens evenmin gelukkig verder leeft wanneer ze haar kleindochter ziet wegsomberen.

Waarde van mantelzorg is 22 miljard per jaar

Voor het eerst is berekend wat de waarde van mantelzorg is voor de maatschappij: 22 miljard per jaar. “Dit is niet gratis. De uren die je als mantelzorger besteedt aan zorg, kun je bijvoorbeeld niet werken. En val je als mantelzorger uit? Dan zijn de kosten om dit op te vangen nóg hoger.” Mantelzorgers goed ondersteunen loont dus, zo blijkt volgens MantelzorgNL uit het onderzoek, uitgevoerd door Ecorys .

Meer inzetten op zorgvriendelijke wijk

Woonzorg Nederland wil nog meer inzetten op de ‘zorgvriendelijke wijk’, waarin wonen, zorg en welzijn veel meer worden geïntegreerd: ‘Bouwen kunnen we allemaal wel, maar het bouwen aan de nieuwe wijk van de toekomst, daar ligt de grootste opgave.’ Dat bleek tijdens de webinars over het rapport ‘Ouderen langer thuis! Maar hoe dan?’ van het Ben Sajet Centrum. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stelde: ‘Het valt op dat het sociale aspect van de omgeving gauw vergeten wordt.’

Gepensioneerden willen meepraten

Hoe gaat in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel in 2026 het pensioenvermogen van 1600 miljard euro verdeeld worden over met name gepensioneerden en deelnemers? Tot hun grote ongenoegen zitten gepensioneerden niet aan tafel bij die besprekingen. En dat hoort wel, zegt Jaap van der Spek, co-voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, in het AD. “Wij willen dat de inbreng van groepen bepaald wordt door het vermogen dat ze vertegenwoordigen.”

Leefstijlverandering na opname lastig

Leefstijlaanpassingen na een cardiologische ziekenhuisopname zijn voor ouderen niet vanzelfsprekend. Zorgverleners zouden bij deze doelgroep andere strategieën moeten toepassen, concluderen Patricia Jepma (Amsterdam UMC) en collega’s volgens het NTvG op basis van een interviewstudie. De onderzoekers raden zorgverleners aan om bij ouderen de focus te leggen op patiënt-georiënteerde doelen zoals kwaliteit van leven en het behoud van onafhankelijkheid, in plaats van op de beoogde medische doelen van leefstijlveranderingen.

‘Parlementair onderzoek pensioenbeleid gewenst’

“Je hoeft geen complotdenker te zijn om een breed parlementair onderzoek naar het pensioenbeleid te wensen, zoals ook door KBO-Brabant bepleit”, blogt voorzitter Leo Bisschops van KBO-Brabant. “Sterker: politieke partijen zouden daar zélf op moeten staan. Er zijn onderzoeken voor minder geweest; een koopkrachtverlies van het aanvullend pensioen van 20 tot 25% voor miljoenen werknemers en gepensioneerden is niet mis!”

Nieuwe woonvormen in bestaande gebouwen

Pré-mantelzorgwoningen, woningsplitsen, kangoeroe wonen, woongroepen en hofjes zijn suggesties om nieuwe vormen van wonen voor ouderen te realiseren. Aldus de PCOB in Ede in de notitie ‘Zorgen voor Morgen’ (ondertitel: Werkend perspectief voor huisvesting ouderen) waarover Ede Stad bericht. De PCOB kijkt vooral naar bestaande gebouwen die met relatief weinig moeite omgebouwd kunnen worden.

Meerderheid flexibele AOW-leeftijd

Een ruime Kamermeerderheid pleit voor invoering van een flexibele AOW-leeftijd in de volgende kabinetsperiode. Tien partijen, waaronder VVD, CDA, D66, PvdA en 50Plus, willen volgens hun verkiezingsprogramma’s de keuze geven om drie tot vijf jaar langer door te werken dan de officiële AOW-leeftijd. Opvallend, schrijft het FD, want de afgelopen vier jaar ging het politieke debat vooral over eerder stoppen met werken.

Goede mix van woningen, geen resort

Roosendaal wil bij toekomstige nieuwbouwprojecten meer en beter kijken naar wat de ouderen nodig hebben. Dat gaat verder dan alleen huizen bouwen met brede deuren en zonder drempels, ook moet de omgeving bij nieuwbouw zó ingericht worden dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. “We worden hierdoor echt geen resort voor ouderen. Het blijft belangrijk een goede mix van woningen te houden”, zegt de wethouder in BN De Stem.

Verhuizen binnen de verpleeghuiszorg

Drie promovendi doen elk onder begeleiding van twee academische netwerken onderzoek naar respectievelijk de gevolgen van verhuizingen, mogelijkheden om verhuisprocessen te verbeteren en verhuizingen naar innovatieve woonvormen. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van VWS na Kamervragen naar aanleiding van de documentaire Uitgewoond.

Voor het eerst weer minder sterfte dan verwacht

Voor het eerst sinds half september heeft het CBS de afgelopen week minder sterfgevallen geregistreerd dan verwacht. Vermoedelijk komt dat doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen corona. Er overleden in week 8 naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder en 200 sterfgevallen minder dan het CBS op basis van eerdere jaren verwachtte. Vooral onder 80+’ers en mensen in zorginstellingen werden aanzienlijk minder doden geteld.

‘Seniorenwoningen bouwen op de goede plek’

KBO-voorzitter Noud van Vught denkt dat het in de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk hard nodig is extra aandacht voor senioren te vragen, blijkt volgens De Gelderlander uit een brief aan alle politieke partijen en gemeentebesturen in de vier huidige gemeenten. “In bijeenkomsten die we hebben gehouden, gaf twee op de drie aan in het eigen dorp te willen blijven wonen. Maar dan zijn er wel aanpassingen nodig. Er moeten seniorenwoningen worden gebouwd, op een goede plek in het dorp, niet ergens aan de rand.”

Gelabeld en langzaam naar de uitgang

Maarten Moll beschrijft in zijn column in Het Parool waarom hij geen gebruik maakt van de seniorenvoordeelpas. “Dat woord. Senior: een gelabeld en langzaam naar de uitgang geduwd mens.”

Steeds vaker financiële uitbuiting

‘Kwetsbare mensen op hoge leeftijd worden nogal eens de dupe van financiële uitbuiting’, vertelt wijkverpleegkundige Caroline Gootjes in Zembla. De laatste jaren neemt het aantal meldingen toe. Dat komt mede door de digitalisering. Zembla gaat na waarom het zo moeilijk is om financiële uitbuiting van ouderen tegen te gaan.