Senioren Journaal van vrijdag 4 augustus

Verhuisvoordeelregeling werkt en wordt verlengd

De 65+ verhuisvoordeelregeling in Zaanstreek/Waterland wordt weer met een half jaar verlengd tot 1 januari 2024. Namens de deelnemende gemeenten zegt wethouder Wonen Harrie van der Laan (Zaanstad) dat de regeling zijn vruchten afwerpt.

Gepensioneerden praten niet mee over hún geld

‘Het is hun geld. Maar zij zijn niet in staat de cijfers te begrijpen en missen ook informatie om een afgewogen besluit te nemen.’ Gepensioneerden en pensioenpremiebetalers ontbreken in de discussie over private equity.

Helder zichtbaar Limited Hearing Symbool

Al vanaf 2014 is een internationaal bruikbaar symbool Limited Hearing Symbool in omloop. Aldus een reactie op het bericht over de S|H sticker. Het symbool is in vele vormen beschikbaar, als helder zichtbaar fietsbordje, voor rugzak etc; een sticker tot op je mobiel.

Standaardplicht ziek familielid te helpen?

Gaat het bij het inschakelen van familie in het ziekenhuis echt om vrijwillige inzet? “Als dit een gewoonte wordt, zullen meer patiënten verwachten dat hun familie opdraaft. Bij medepatiënten zien ze dat immers gebeuren.”

Buurtprojecten moeten Japanse senioren redden

In Japan worstelt een groeiende groep ouderen met eenzaamheid. De overheid luidt de noodklok en heeft beloofd miljoenen euro’s te investeren in buurtprojecten om ouderen weer actief te krijgen en ‘de eenzame dood’ tegen te gaan.

Dag bedenktijd voor operatie na val

Kwetsbare ouderen die zijn gevallen krijgen in de toekomst een andere behandelwijze op de spoedeisende hulp. Zij krijgen een time-out van ongeveer een dag, waarin zij met hun familie kunnen nadenken over wat de best passende behandeling is.

Zorgcontracten moeten tijdig rond zijn

Zorgverzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om tegelijk met de nieuwe zorgpolis kenbaar te maken met welke zorgaanbieders zij een contract hebben afgesloten, vindt Senioren Netwerk Nederland.

Droomwoning dankzij verhuistrein

Haar verhuizing naar het Schager Piet Mondriaanpark was voor Bien Noort (80) dubbel feest. Ze is blij met haar nieuwe stek én met het feit dat andere mensen blij zijn met de woning die ze achterlaat. Bien maakt onderdeel uit van een zogeheten verhuistrein.

Zwolle wil aantal vrijwilligers opkrikken

Het aantal mensen dat zich belangeloos inzet voor een ander neemt af, juist nu de maatschappij steeds meer op hen leunt. Vrijwilligerswalhalla Zwolle probeert het tij te keren en maakt daar 850.000 euro voor vrij.

Amsterdamse ouderenpartij valt uit elkaar

De Amsterdamse Partij van de Ouderen is uit elkaar gevallen, meldt de Telegraaf. Er zijn ‘onoverbrugbare interne verschillen van inzicht’. De partij is intussen in geen enkel Amsterdams bestuursorgaan meer vertegenwoordigd.