Dag bedenktijd voor operatie na val

Kwetsbare ouderen die zijn gevallen krijgen in de toekomst een andere behandelwijze op de spoedeisende hulp. Artsen geven deze patiënten een time-out van ongeveer een dag, waarin patiënten kunnen nadenken over wat de best passende behandeling is.

Op dit moment is een grootschalig implementatieproject aan de gang naar ‘niet-operatief management’ van kwetsbare ouderen met een heupfractuur. In ongeveer tien Nederlandse ziekenhuizen wordt hier al mee gewerkt. Met de nieuwe handelwijze krijgen kwetsbare ouderen die op de spoedeisende hulp komen na een val de keuze tussen wel of niet opereren.

Paniekvoetbal voorkomen

Onderzoeker en arts Henk Jan Schuijt (traumageriatrie St. Antonius ziekenhuis) zegt tegen Zorgvisie: “Ook in acute situaties moeten artsen de tijd nemen om helder te krijgen wat de patiënt wil. Als ze dat niet doen, gaan ze paniekvoetbal spelen. Ze maken behandelplannen die, in mijn ogen, niet aansluiten bij de doelen van de patiënt en dan krijg je niet-passende zorg.” Artsen moeten dus de tijd nemen voor de patiënt, ook in acute situaties. Die tijd is er volgens Schuijt ook. “Bij meer acute ziektebeelden, zoals een gescheurde buikslagader, is er meer tijdsdruk, maar bij een val is er tijd.”

Zorgplanning op de kaart zetten

Advanced Care Planning (ACP) moet nog naar een hoger plan getild worden in Nederland. Dat is volgens Zorgvisie een lastige taak, want kwetsbare ouderen die vallen zijn niet verenigd in een patiëntenvereniging. Ouderen zien zichzelf ook niet als kwetsbaar, terwijl de dokter ze wel zo ziet. Desalniettemin werken Schuijt en zijn collega’s samen met bijvoorbeeld de ouderenbond ANBO om het onderwerp op de kaart te zetten. “Het is in hun eigen belang om een zorgplanning te hebben”, zegt Schuijt.”