Senioren Journaal van donderdag 31 december

Naar regionale vaccinatiehal?

Mogelijk krijgen ook thuiswonende ouderen het Pfizer-vaccin toegediend in de regionale vaccinatielocaties van de GGD. Dat scenario wordt nu onderzocht, zegt een woordvoerder van het RIVM volgens de Volkskrant. De Gezondheidsraad stelde in zijn advies aan minister Hugo de Jonge dat het Pfizer-vaccin bij uitstek geschikt is voor de vaccinatie van ouderen en primair voor zestigplussers zou moeten worden gebruikt. ‘Het vaccin werkt boven verwachting goed bij deze groep, terwijl bij deze mensen de meest ernstige ziekteverschijnselen en sterfte optreedt door covid-19’. Voor het grootschalig vaccineren zijn 25 locaties vastgesteld.

Keuzes tussen leven en dood

Ziekenhuizen dreigen eind januari in een nachtmerriescenario te belanden. Dan komen ze mogelijk in ‘code zwart’ terecht, waarbij ze moeten kiezen welke patiënten nog behandeld kunnen worden en wie moet worden geweigerd en daardoor zou kunnen sterven. Daarvoor waarschuwt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, bij BNR.

Gezegende oliebol als klein gebaar

“Het is bijzonder dat mensen weten dat er aan hen wordt gedacht, al is het maar met een oliebol die langs wordt gebracht”, dat zegt pastoor Peter van der Weide van Sneek. Hij heeft 1.000 oliebollen gezegend met wijwater. De oliebollen zijn gemaakt door bakkerij Venema Food en worden langs gebracht bij ouderen rondom Sneek. Het gaat niet zozeer om de oliebollen, maar meer om het gebaar, aldus de pastoor bij Omrop Fryslân.

‘Vaccineren ouderen hoogste rendement’

Welke vaccinatieleeftijd levert de grootste winst in levensjaren? Op de getallen is wat af te dingen, maar het totaalbeeld blijft staan, schrijft een lezer van Trouw: Tienduizend 20-jarigen vaccineren voorkomt één dode en levert een winst op van 100 jaar; tienduizend 40-jarigen vaccineren voorkomt tien doden en levert een winst op van 700 jaar; tienduizend 60-jarigen vaccineren voorkomt honderd doden en levert een winst op van 4000 jaar; tienduizend 80-jarigen vaccineren voorkomt duizend doden en levert een winst op van 10.000 jaar.

‘Wees nou eens duidelijk over vaccineren’

De onduidelijkheid over de vaccinatieplannen van het kabinet ‘irriteert’ de ouderenbond ANBO. “Het plan van aanpak gaat maar heen en weer. Wees nou eens duidelijk. Snelheid is belangrijker dan deze discussie”, zegt een woordvoerder volgens het ANP.

Beweegtoestellen niet in trek

Ouderen moeten meer bewegen en sporten, vond de Ouderenpartij Landgraaf (OPL). En dus werden, om te beginnen, op twee plekken in de gemeente beweegtoestellen geplaatst. Helaas, meldt dagblad De Limburger, de apparaten (totale kosten: 15.000 per stuk, inclusief het inrichten van de plek) slaan niet aan. Om die reden komen er voorlopig niet meer van dergelijke locaties met toestellen. Navraag door de gemeente Landgraaf in Heerlen en Maastricht, waar eveneens beweegtoestellen zijn geplaatst, leerde dat ze daar dezelfde ervaringen hebben.

Videogesprek met verzekeraar

Verzekerden kunnen bij Menzis sinds kort hun complexe of persoonlijke vraag stellen via een videogesprek met een van de medewerkers.  Bij Menzis staan 30 medewerkers, die daarvoor speciaal zijn opgeleid, klaar om met klanten een videogesprek te voeren. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over mantelzorg, wijkverpleging, zorg bij ernstige ziektes, of leefkrachtadvies. “Het zijn in elk geval altijd onderwerpen die zich minder lenen voor telefoon, mail of chat.”

‘Grote fondsen zullen pensioen niet verlagen’

De financiële situatie van de twee grootste pensioenfondsen, ABP en Zorg en Welzijn,  is op Oudejaarsdag naar verwachting nét goed genoeg om verlagingen van de pensioenen te voorkomen. Dat zegt pensioenanalist Piet Rietman van ABN Amro tegen NRC, op basis van eigen berekeningen. De eveneens grote pensioenfondsen PMT en PME, voor de metaalsector, waren al langer uit de gevarenzone. Ook op NU.nl is te lezen dat de pensioenfondsen dit jaar vermoedelijk ongeschonden uit de ‘dekkingsgraadstrijd’ zullen komen.

Ouder in huis nemen?

Verschillende mensen kiezen er voor om hun ouder (tijdelijk) in huis te nemen, hoe zwaar dat misschien ook is. Zij menen zelf thuis betere zorg te kunnen leveren dan waar tehuizen op dit moment toe in staat zijn. Op deze manier hopen zij de zorg te ontlasten tijdens deze tweede coronagolf. De Telegraaf roept op te reageren. “Hoe sta jij daarin? Zou jij de zorg van je vader, moeder, opa of oma op je nemen om zo de zorg te ontlasten, als je genoeg tijd en middelen hebt? Of zijn de zorginstellingen hiervoor verantwoordelijk? Praat mee op onze Facebookpagina!”

Wel of geen leeftijdsdiscriminatie

In de gemeente Gilze en Rijen mogen 70-plussers in coronatijd geen lid zijn van het strembureau. “Wij willen deze risicogroep graag ontzien en plaatsen daarom ook geen stembureaus in verzorgings- of verpleegtehuizen”, zegt de burgemeester in dagblad BN De Stem. Minister Ollongren stelde naar aanleiding van eenzelfde kwestie in Leiden: “Ik zie geen reden personen in een risicogroep niet zelf de keuze te laten maken. Als B en W het verbieden op basis van leeftijd dan kan daar een reden voor zijn maar zou de rechter moeten beoordelen of sprake is van leeftijdsdiscriminatie.”