Senioren Journaal van vrijdag 30 oktober

Te kort woningen, te lage verhuisbereidheid

83% van de gemeenten ziet dat de woningvoorraad moet veranderen om ouder wordende bewoners passend te huisvesten. 70% geeft daarnaast aan dat het doorstromen van ouderen naar een meer geschikte woning een belangrijk aandachtspunt is. Het tekort aan geschikte woningen en de lage verhuisbereidheid van ouderen zijn hierbij de grootste knelpunten. Dit blijkt uit onderzoek van SiRM en Finance Ideas waarbij de woonvisies van 339 gemeenten zijn onderzocht op de aanpak van wonen en zorg voor ouderen.

Noodkreet ouderenzorg

Zorgorganisaties smeken volgens het AD om steun uit de samenleving. Iedereen die komende weken zijn handen vrij heeft – zorgachtergrond of niet – wordt opgeroepen zich te melden bij Extra handen voor de zorg. “De situatie is niet veel langer houdbaar”, stelt ouderenzorgorganisatie ActiZ. In de ouderenzorg zijn de personeelstekorten op dit moment zo nijpend, dat zorgorganisaties alle extra handen nodig hebben die ze kunnen krijgen. Behalve genoeg handen, missen zorginstellingen ook morele steun uit de samenleving. “Het collectieve gevoel van saamhorigheid heeft plaatsgemaakt voor discussie en polarisatie.”

Ouderen houden zich aan de regels

“Tijdens de eerste golf in het voorjaar hielden ouderen zich aanvankelijk niet goed genoeg aan de maatregelen. Die waren heel flegmatiek, zo van ‘de Derde Wereldoorlog breekt nog niet aan hoor’. Inmiddels zijn in hun omgeving leeftijdgenoten ernstig ziek geworden of overleden en houden ze zich juist veel beter aan de regels”, zegt Niels Chavannes, hoogleraar huisartsengeneeskunde en eHealth-toepassingen in Leiden in NRC. Hij is werkzaam bij het LUMC, dat de Covid Radar in de lucht houdt.

Zorgbuurthuizen en doorstroommakelaars

Op instigatie van de SP gaat in Nijmegen het college de mogelijkheden voor Zorgbuurthuizen nader uitwerken, zo meldt Omroep Gelderland. Dit is een kleinschalige zorgvoorziening. “De doorstroming van ouderen naar een passende, betaalbare woningen schiet tekort”, vindt de SP. Een aangenomen motie van CDA en PvdA noopt het college om in samenwerking met de woningcorporaties actief in te zetten op doorstroommakelaars voor senioren.

Sterke afname gebruik benzodiazepinen

Apotheken leverden in 2019 weer minder benzodiazepinen (verzamelnaam voor slaap- en kalmeringsmiddelen) dan eerder, zo meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Met name 75-plussers zijn kwetsbaar voor de nadelige effecten van benzodiazepinen. Als zij ook nog bijkomende problematiek hebben, zoals complexe gezondheidsproblemen, zijn ze hiervoor extra gevoelig.

Nieuwe woonvorm ‘gewone’ 60-plussers

Met een nieuwe woonvorm voor ‘gewone’ zestigplussers moeten geboren en getogen inwoners van De Weere de kans krijgen om ook onbezorgd oud te worden in het dorp, schrijft het Noordhollands Dagblad. Speerpunten zijn: minder eenzaamheid, kostenbesparend voor de zorg en socialer wonen. “Het is prachtig dat dit soort woonwormen al bestaan voor dementerenden bejaarden, dit moet toch ook mogelijk zijn voor ‘gewone’ 60-plussers?”

Zelf regie houden in herstelproces

Ziekenhuisgroep Twente en de Universiteit Twente werken nauw samen op gebied van gepersonaliseerde, patiëntgerichte zorg. Traumachirurg Han Hegeman houdt zich hierbij vooral bezig met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van traumachirurgie bij kwetsbare ouderen: “Doel is om de zorg voor de oudere patiënt met een fractuur te verbeteren door de inzet van nieuwe technieken die de uitkomst van de behandeling kunnen optimaliseren.” Zo werkt hij aan technologieën die het herstel monitoren en de patiënt begeleiden om zelf de regie te houden in het herstelproces.

Grote verzekeraar, kleine hulpvragen

Verzekeraar Achmea (‘al meer dan twee eeuwen verweven met de samenleving’) zoekt vanuit een coöperatieve identiteit doorlopend naar oplossingen voor een betere toekomst, aldus een advertorial in Elsevier. Als voorbeeld noemt topman Willem van Duin dat Achmea versneld het online platform Buurtkring lanceerde, “waarmee we (kleine) hulpvragen in een buurt bij elkaar brengen.”.

Boek Jetske van der Schaar: Eeuwige Lente

Vanaf nu ligt het boek ‘Eeuwige Lente’ in de winkel. “Een prachtig verhaal van Jetske van der Schaar: schrijver, onderzoeker én drager van een gen dat ervoor zorgt dat zij de ziekte van Alzheimer krijgt zodra ze midden vijftig zal zijn.” Jetske van der Schaar is ook promovenda bij Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC. Ze onderzoekt medisch-ethische dilemma’s in vroege stadia van alzheimer. Regelmatig schrijft en spreekt ze over erfelijke dementie.

‘Alle ouderen thuis laten stikken?’

Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp pleitte in het AD voor een Corona-akkoord, maar kan of wil geen voorzetje geven hoe dit akkoord in te richten, reageert chirurg Jefrey Vermeulen, lid OMT Maasstad Ziekenhuis. “U bedoelt natuurlijk met het akkoord dat ‘alle’ ouderen weg moeten blijven uit het ziekenhuis. Thuis stikken, terwijl anderen kunnen lachen in de comedyclub.” “Zullen we het op een akkoordje gooien? Vanaf 67 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd? Want vanaf die leeftijd blijkt het maatschappelijk belang om alles uit de kast te halen plots ernstig gedaald.”

Samenwerking als agendapunt

Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen is samenwerking nodig van veel partijen. “We hebben veelal een hoge ambitie met het langer thuis wonen, maar het samenwerken zelf staat niet altijd op de agenda”, zegt Netty van Triest van Platform31. Zij onderscheidt vijf bouwstenen die je met elkaar moet doorlopen om tot een effectieve en passende samenwerking te komen: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces.

Delierrichtlijnen voor instelling en thuis

Elk jaar lopen veel kwetsbare ouderen en mensen met dementie een delier op: een acute verwardheid die ontstaat door een lichamelijk probleem zoals een ontsteking of ongeval. Vroeger werd hiertegen vaak een antipsychoticum gegeven. En als de delier gepaard ging met fysieke onrust werd vaak fixatie toegepast, aldus een publicatie van Innovatiekring Dementie IDé. Beter is het om dat niet te doen, zeggen de moderne medische richtlijnen. Wat wel? De lichamelijke oorzaak bestrijden. Zorgen voor rust, realiteitsoriëntatie, geruststelling, eten en drinken. En: familie of vrijwilligers hierbij betrekken.

CDA kiest niet voor gezellig omaatje

Bij de laatste verkiezingen was driekwart van de CDA-kiezers ouder dan 50 jaar. Vreemd dat het CDA niet ook een gezellig omaatje of een krasse knar-grootvader op de lijst zet voor de komende Kamerverkiezingen, schrijft Elsevier. “De partij wil zo veel verschillende regio’s en doelgroepen bedienen, dat de belangrijkste categorie van de achterban erbij inschiet: de ouderen. Vorige keer liet het CDA pensioentijger Martin van Rooijen – voormalig KVP-bewindsman van Belastingen – naar 50Plus vertrekken. Gezien de huidige stand van zaken in 50Plus en het CDA, is dat nog altijd onbegrijpelijk.”