Hoe financier je nieuwe woonvariant

Het onlangs opgeleverde Hart van Austerlitz is een wooncomplex voor senioren met voorzieningen waar alle inwoners van Austerlitz, van jong tot oud, welkom zijn voor ontspanning, sport, zorg en educatie.

Bij de totstandkoming van Hart van Austerlitz is het volgens Platform31 opvallend dat vrijwilligers de trekkersrol van de gemeente Zeist hebben overgenomen toen de uitwerking van de dorpsvisie stagneerde.

Woonzorgvisie

Samenwerking met de gemeente is essentieel bij het opzetten van zo’n wooninitiatief. De gemeente kan namelijk garantie op een hypotheek geven, een locatie aanwijzen en is verantwoordelijk voor bestemmingsplan- en bouwplanprocedures. Volgens de Taskforce Wonen en Zorg is belangrijk dat gemeenten een analyse maken van de behoefte aan woningen, voorzieningen en zorg van ouderen, die moet leiden tot een woonzorgvisie. Zo’n visie is een goede basis voor particulieren om initiatieven te ontplooien.

Initiatieffase

Financiers en eventuele samenwerkingspartners zijn sneller mee te nemen in je idee als de visie helder is. Initiatiefnemers moeten ook al nadenken over de financieringsmix en welke rechtsvorm bij het initiatief past. Eveneens dient in hoofdlijnen inzichtelijk te zijn wat de verdeling is in aantallen woningen huur – koop, prijsklasse, aantal vierkante meters gemeenschappelijke ruimte en/of bedrijfsruimte.

Planfase

In de planfase wordt toegewerkt naar een voorlopig ontwerp. Er is een garantie op de locatie en gemeentelijke procedures zijn in gang gezet. De financiële kengetallen worden uitgesplitst naar exacte bedragen voor uitgaven en inkomsten en voor meerdere jaren doorgerekend. Op basis hiervan wordt de offerte bij een bank opgevraagd. In de laatste fase is het definitieve ontwerp klaar, wordt er aanbesteed en ligt er een overeenkomst met banken en eventuele andere financiers.