Senioren Journaal van vrijdag 30 augustus 2019

‘Voor wie doet u de deur open’

De politie Rivierenland West organiseert in samenwerking met de gemeente Lingewaard, KBO/SAB en Stichting Welzijn Lingewaard een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid voor senioren. Tijdens deze bijeenkomst worden waargebeurde situaties nagespeeld en besproken. Teejaater PAN verleent hiervoor haar medewerking, meldt Omroep Lingewaard.

SER oproep tot generatietoets

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit een rapport van de Sociaal-Economische Raad. Het SER Jongerenplatform roept het kabinet op onderzoek te doen naar de invoering van een ‘generatietoets’. “Hoe het met jongeren gaat, is voor de hele samenleving van belang, zeker op de langere termijn.”

Senioren Computerclub heft zich op

Ouderen zijn zo digitaal vaardig dat de Senioren Computerclub Dalfsen zichzelf opheft: steeds meer leden haakten af. Senior Web merkt vooral dat de vragen veranderen, schrijft dagblad de Stentor. Sinds een jaar of drie gaat het vooral over tablet en smartphone. “Daar zijn veel soorten van: daardoor worden de vragen individueler.”

Zorg bij gehoorklachten kan beter

Samen met patiëntenorganisaties en zorgprofessionals gaat Zorginstituut Nederland meer onderzoek doen naar de zorgtrajecten ‘middenoorontsteking’ en ‘slechthorendheid en doofheid’. De zorg voor mensen met deze oor- en gehoorklachten kan waarschijnlijk nog beter.

Ouderengeneeskunde niet ‘volgens het boekje’

De patiënt die zich ‘volgens het boekje’ gedraagt kennen we niet in de ouderengeneeskunde, schrijft het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde ter inleiding van verschillende wetenschappelijke artikelen. Iedere casus vraagt om maatwerk en creativiteit. “Afwijken van richtlijnen is in ons vak zó gewoon, dat ook specialisten ouderengeneeskunde meestal niet ‘volgens het boekje’ werken.”

Wachten op regeling rijbewijzen

Ouderen die door de chaos bij het CBR zonder geldig rijbewijs zitten, worden volgens de Telegraaf pas over enkele maanden uit de brand geholpen. Het aangekondigde plan om deze groep tijdelijk met een verlopen rijbewijs te laten rijden, is inmiddels onderzocht. Minister Van Nieuwenhuizen denkt echter dat deze maatregel pas in december van kracht kan worden.

‘Oneindig veel vrijwilligers en mantelzorgers’

“Aan de ene kant is er eenzaamheid onder veel ouderen, onverschilligheid en lomp gedrag tegen hulpverleners en leerkrachten”, zei minister Hugo de Jonge volgens het Nederlands Dagblad in zijn toespraak op het Christelijk Sociaal Congres. “Aan de andere kant zijn we ook een land met ‘oneindig veel vrijwilligers en mantelzorgers’. “We willen ons echt wel voor elkaar inzetten.”

Corporatie verkoopt zorgcomplexen

Wooncorporatie Woonconcept stoot haar bezit aan zorgappartementen in Hoogeveen af. Vijf zorgcomplexen met 340 eenheden heeft de stichting voor 48 miljoen euro verkocht aan de investeringsmaatschappij Aedifica. Woonconcept richt zich voortaan meer op sociale woningbouw dan op zorgappartementen, aldus RTV Drenthe. De complexen worden uitgebaat door de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. Dat blijft zo.

Activiteiten tijdens Valpreventieweek

Voor apothekers is er de mogelijkheid om een activiteit voor ouderen op te zetten tijdens de Valpreventieweek van 30 september tot en met 6 oktober. Zij kunnen ouderen bewust maken van een verhoogd valrisico, bijvoorbeeld door een valrisicocheck te doen tijdens medicatiebeoordelingen of een informatiebijeenkomst te houden, aldus brancheorganisatie KNMP.

Optimisten leven langer

Optimisten houden het leven langer vol. Een stuk langer: de optimist wordt gemiddeld 10 procent ouder dan de pessimist, en zijn kans om de 85 te halen is anderhalf keer zo groot, meldt Trouw uit een Amerikaanse studie. De resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek waaruit een andere cruciale factor was gekomen voor een lang leven, namelijk goede banden met familie, vrienden en buren.