Senioren Journaal van maandag 2 september 2019

Einde vergrijzing nog lang niet in zicht

Het eind van de vergrijzing is nog lang niet in zicht, zegt hoogleraar demografie Leo van Wissen van de Rijksuniversiteit Groningen in Trouw in een artikel waarin uitgelegd waarom vergrijzing en pensioenkortingen hand in hand gaan: Tot 2040 zal het aandeel ouderen jaarlijks toenemen. Pas daarna lijkt het aantal nieuwe 65-jarigen gelijke tred te houden met het aantal ouderen dat jaarlijks overlijdt.

Woonzorgcentrum Marokkaanse ouderen

De voormalige vestiging van het Leger des Heils in Gouda wordt een woonzorgcentrum voor vooral Marokkaanse ouderen, meldt AD Groene Hart. Het plan is van Dunya Zorg en Welzijn. “Ook Marokkaanse ouderen verhuizen nu steeds vaker naar een zorginstelling. Voorwaarde daarbij is wel dat er nadrukkelijk rekening wordt gehouden met hun cultuur.”

‘Pas op je geld, babyboomer!’

Nooit was een generatie ouderen zo rijk als onze babyboomers, aldus econoom en publicist Erica Verdegaal in Het Financieele Dagblad. “Maar tegelijkertijd telt deze generatie een groeiend aantal dementerenden, digibeten, zieken en eenzame weduwen en weduwnaars met weinig tot geen financieel benul, maar wel bezittingen en spaargeld. Die rijkdom trekt gelukszoekers en graaiers zoals mestvliegen afkomen op een hoop stront.”

Wonderfoon groot succes

“Het is mooi om te zien hoe ouderen met dementie reageren als ze de Wonderfoon oppakken”, vertelt de 18-jarige Niek van Weeghel bij NOS op 3. T65 draaischijftelefoons worden omgebouwd tot een speciaal aangepaste telefoon voor ouderen met dementie. Je kunt er niet mee bellen, maar je kunt er wel liedjes van vroeger mee luisteren. Inmiddels zijn er 45 naar zorggroep Noordwest Veluwe gaan. Daar zijn ze een groot succes.

‘Sociale’ moestuinen in Westland

In De Lier in de gemeente Westland zijn Eigen Spijs-moestuinen geopend. Moestuinders kunnen daar het hele jaar door, ook bij regen en kou, in een kas aan de slag met de teelt van eigen biologische groenten, meldt Nieuwe Oogst. Het is een sociaal-maatschappelijke moestuin, onder meer bedoeld voor eenzame ouderen en mensen die buiten het arbeidsproces staan.

‘De vaste lasten lopen enorm op’

Johan Wolfert (78 jaar oud, gehuwd) houdt in Excel al jaren bij wat er in komt en eruit gaat, vertelt hij een reportage van EenVandaag over koopkracht. Volgens hem lopen met name de vaste lasten enorm op. “Een van de grote pijnpunten vind ik de stijgende zorgkosten. Wij zijn ouder en dan maak je nou eenmaal meer kosten. Het eigen risico maken we sowieso altijd op. Ik wil niet klagen en we zijn ook niet arm, maar wat de politiek belooft klopt domweg niet.”

Geheugen een beetje in de gaten houden

Je wordt tegenwoordig doodgegooid met kwesties rond dementie, Alzheimer, geldige of ongeldige wilsverklaringen,schrijft Rob Schouten in zijn column in Trouw. Het heeft tot gevolg dat hij zijn geheugen een beetje in de gaten is gaan houden en hij is benieuwd hoeveel meer mensen er sinds de ontdekking en opmars van alzheimer als volksziekte bij zichzelf op zoek zijn gegaan naar spoortjes vergeetachtigheid, black-outs.

Ook ouderenplatform bij de SER?

Als er een jongerenplatform is, dan hoort er ook een ouderenplatform bij de SER, schrijft Frank Kalshoven (directeur De Argumentenfabriek), in de Volkskrant: dat zal vast iets te zeggen hebben over het uitblijven van indexatie van pensioenen, het gestegen eigen risico in de zorg, de gestegen belastingen, de Wmo, de doorgeslagen digitalisering van de samenleving niet te vergeten.

Waarom ’s nachts vaak naar de wc?

Lig je eindelijk lekker te slapen, moet je opeens naar de wc. Veel ouderen kampen ermee. Hoe komt dat? En wat kun je er tegen doen? De Volkskrant zocht het uit. Een keer per nacht naar de wc moeten op oudere leeftijd is volstrekt normaal, maar twee of meer keer wordt algauw als hinderlijk ervaren’, aldus een specialist ouderengeneeskunde. ‘Er is medicatie beschikbaar, maar het begint allemaal bij het aanpassen van de levensstijl.’

‘Schuif ouderen niet zomaar opzij’

Brein en conditie van ouderen hebben baat bij participatie. Hardnekkige vooroordelen staan hun deelname helaas vaak in de weg, stelt sociaal wetenschapper Hans Créton, die na de pensioenleeftijd is blijven werken als trainer/coach en wiskundeleraar, zaterdag in Trouw. “De overtuigingen ‘niets meer hoeven doen maakt ouderen gelukkig’, ‘elke hulp aan ouderen is welkom’ en ‘ouderen zijn incompetent’ hebben alle drie gemeen dat ze een actieve participatie van ouderen in de samenleving belemmeren.”