Senioren Journaal van woensdag 3 maart

‘Coronacrisis dreigende splijtzwam’

De coronacrisis kan grote verdeeldheid zaaien tussen verschillende bevolkingsgroepen, waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgens het AD. De overheid moet voorkomen dat de vlam in de pan slaat. Terwijl in de eerste crisismaanden saamhorigheid heerste, is het vertrouwen in de medemens tijdens de tweede golf beduidend afgenomen, constateren onderzoekers in het rapport ‘Een jaar met corona’ dat het SCP vandaag publiceert. Zo namen niet alleen de spanningen tussen jong en oud toe, maar ook tussen mensen met een kwetsbare en een goede gezondheid.

‘Test regelmatig je gehoor’

De Telegraaf meldt groot op de voorpagina: Zorgen over gehoorschade. Onderzoek van VeiligheidNL en Erasmus MC laat zien dat naar schatting 13% van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder een gehoorverlies heeft van meer dan 35 decibel. Gehoorverlies kan grote persoonlijke gevolgen hebben, is de boodschap vandaag op de Internationale Dag van het Gehoor.

Sekszorg opvallend grijs gebied

Al het sekswerk ligt stil, behalve bij aanbieders van ‘sekszorg’. Het is een opvallend grijs gebied waarin deze kleine, maar volgens seksuologen belangrijke branche zich volgens een artikel in Trouw bevindt. Van de vier grootste aanbieders in Nederland, samen goed voor naar schatting zo’n honderd werknemers, staken er twee hun werk omdat sekswerk sinds half december niet toegestaan is. De andere twee gaan door met werken. “Kan je dit thuiszorg noemen? Steunkousen doen we ook, ja. Maar dat is niet de reden waarom we komen.” “Wij leveren zorg, net als fysiotherapeuten, die ook doorgingen met werken. Wat is wezenlijk het verschil?”

Doorstromen in Eindhoven

Tien van de 36 appartementen die corporatie Woonbedrijf gaat bouwen in de wijk Bennekel in Eindhoven zijn bedoeld voor senioren uit de wijk zelf. Op die manier wil de corporatie de doorstroming van ouderen van grotere eengezinswoningen naar kleinere appartementen bevorderen.

Geen hogere eiwitnorm voor ouderen

Volgens de Gezondheidsraad is er onvoldoende aanleiding om een aparte, hogere voedingsnorm voor eiwit vast te stellen voor volwassenen van 60 jaar en ouder. De evaluatie van de eiwitnormen voor alle groepen leidt tot beperkte wijzigingen ten opzichte van de nu geldende normen, zo blijkt uit het advies Voedingsnormen voor eiwitten.

Vijf trends in het wonen voor ouderen

Woonvormen die een zekere mate van beschutting en bescherming bieden zijn hard nodig om het langer zelfstandig wonen van ouderen mogelijk te maken. Het landelijke platform ZorgSaamWonen ziet hierin vijf trends ontstaan: het collectief wonen, aanpassingen in eigen omgeving, omkijken naar elkaar, gemengde woonvormen en verfrissende concepten.

Digitaal dansen

Toen poppodium Hedon in 2019 een dansmiddag voor zestigplussers lanceerde, bleek dit een schot in de roos. Corona maakte een einde aan de dansfestijnen, maar die krijgen volgens dagblad De Stentor nu een vervolg via uitzendingen op de lokale televisie van Zwolle. “De uitzendingen kleden we zo aan, met onder anderen een dj en dansdocent, dat kijkers uitgenodigd worden van hun bank af te komen.”

Hofjeswoningen, hoe en wie

Bij nieuwbouw experimenteert Wonen Limburg met het betrekken van toekomstige huurders. “We zijn bezig met het realiseren van hofjeswoningen. Daarvoor vragen we huurders hoe die er uit moeten zien én we denken goed na over wie we bij elkaar in een hofje laten wonen. De bedoeling is dat mensen daar veel contact met elkaar krijgen”, zegt bestuurder Wim Hazeu op Platform31.

‘Wmo moet gratis voor wie op minimum zit’

“Door de invoering van een abonnementstarief dreigen veel mensen zorg via de Wmo te verliezen. Voor veel van hen is 19 euro per maand teveel’, stelt Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden mede namens namens lokaal FNV en FNV Senioren in het AD. Zij bepleit een nultarief voor de echte minima (tot 130% van het wettelijk minimumloon) en daarboven bijdragen naar draagkracht.

Vaccinatie lichtpuntje in verpleeghuis

Het vaccineren van bewoners in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen of instellingen voor langdurige zorg is volgens brancheorganisatie ActiZ een succes. Er zijn al meer dan 150.000 kwetsbare mensen gevaccineerd en 15.000 mensen al twee keer. De bereidheid tot vaccinatie is erg hoog, want ‘mensen zien weer een lichtpuntje’, aldus Jacqueline de Groot, voorzitter van de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso.

‘Solidariteit komt van twee kanten’

Tijdens de coronacrisis wordt veel solidariteit gevraagd naar de kwetsbaren toe. Maar Henk Nies, Vilans-directeur Strategie en ontwikkeling, denkt dat het ook belangrijk is dat we af en toe ook iets terug mogen vragen van kwetsbaren. ‘Solidariteit komt van twee kanten.’

Je vader of moeder in huis

Met je ouder onder één dak wonen: velen schrikken bij de gedachte alleen al. Het FD portretteert drie gezinnen die het deden: We komen niet bij elkaar binnen zonder te kloppen. ‘Ik voel me bevoorrecht dat ik mijn vader in zijn nadagen van zo dichtbij meemaak.’