Senioren Journaal van dinsdag 29 september

Rotterdam deelt quarantainepakketten uit

Om kwetsbare Rotterdammers door een quarantaineperiode te helpen deelt de gemeente Rotterdam ‘quarantainepakketten’ uit. Hierin zit informatie over waar ze hulp kunnen krijgen. Rotterdam geeft hiermee gehoor aan een in de Tweede Kamer aangenomen motie om mensen die vanwege corona in quarantaine moeten te ondersteunen. ‘Het pakketje moet een geruststellend effect hebben op kwetsbare mensen voor wie een quarantaine veel onzekerheid betekent.’

Tweemaal daags speciaal uur bij super

Supermarkten gaan twee keer per dag een uur alleen open voor kwetsbare mensen en ouderen. Dat is onderdeel van de maatregelen die het kabinet gisteravond heeft aangekondigd. KBO-PCOB toont zich ‘aangenaam verrast’, ANBO vindt het ‘geen goed idee’. Afgelopen dagen sprak KBO-Brabant uit winkelvenstertijden geen goed idee te vinden. “Ouderen willen het liefst alles zo normaal mogelijk doen. En velen zijn verstandig genoeg om zelf te beslissen wanneer en hoe ze gaan winkelen of boodschappen doen.”

 ‘Zelfde spelregels als bij de griepprik’

“Wij willen, kort en goed, dat mensen met een beperking, chronische aandoening of een verhoogd gezondheidsrisico, net als mensen uit de zorg, onderwijs en andere vitale beroepen voorrang kunnen krijgen als er een vaccin op de markt komt tegen corona.” Dat schrijven de Patiëntenfederatie, Ieder(in), Mind, KBO-PCOB en een groot aantal bij hen aangesloten organisaties in een oproep aan het kabinet. De organisaties willen dat bij een coronavaccin dezelfde spelregels gelden als bij de griepprik.

Van gezonde start tot vitaal oud

Met sociaal-technologische innovaties moet de positieve gezondheid van kwetsbare groepen worden bevorderd. Dat is het streven bij Kenniscentrum Health Innovation van de Haagse Hogeschool. Het kenniscentrum heeft drie maatschappelijke opgaven als focus: gezonder leven, langer zelfstandig thuis wonen en sneller herstel na een zorgbehandeling.

Beleidshulp Dementie voor Gemeenten

Praktische tips, inspirerende voorbeelden en tools voor gemeenten om hun dementiebeleid vorm te geven. Die zijn volgens Vilans te vinden in de nieuwe Beleidshulp Dementie voor Gemeenten. Movisie en Vilans presenteerden die tijdens een themabijeenkomst van het Deltaplan Dementie over gemeentelijk dementiebeleid. De Beleidshulp is als stappenplan te gebruiken, maar gemeenten kunnen ook delen daarvan gebruiken die voor hen relevant zijn.

In toekomst meer uren mantelzorger?

Vijf grafieken van het adviesbureau SiRM illustreren hoe ons land verder vergrijst en de enorme druk die hiermee op ons zorgstelsel komt te liggen. Op het gebied van de mantelzorg valt op dat Nederland in vergelijking met het Europese gemiddelde veel mantelzorgers telt (17% van de 50-plussers), maar dat slechts weinigen deze zorg dagelijks verlenen (5%). “Willen we de ouderenzorg draagbaar houden, dan lijkt het noodzakelijk dat de zorgfrequentie omhooggaat.”

‘Ruime groei voor goede woonzorg’

Johan van der Ende, voormalig Chief Investment Officer (CIO) van pensioenbelegger PGGM, treedt per 1 oktober toe tot de Raad van Commissarissen van woonzorgorganisatie Domus Magnus. “Huisvesting en zorg voor ouderen zijn belangrijke en groeiende sectoren in onze samenleving, en als beleggingsprofessional zie ik dat er nog ruime groeimogelijkheden zijn voor een goede woonzorgaanbieder als Domus Magnus”, zegt de nieuwe commissaris.

Kenniscafé Enkelvoudige Fietsongevallen

Tour de Force, CROW, SWOV en Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseerden een kenniscafé Enkelvoudige Fietsongevallen. Zulke ongevallen worden al snel onderschat, zowel door belanghebbende organisaties als fietsers zelf, is is te lezen in een impressie op Beter Oud.

Vitale senioren contra het nocebo-effect

De afgelopen maanden lieten zien dat er veel verschillen zijn in wat ouderen kunnen, willen en doen. Zelfstandig onderzoeker Kees Penninx schrijft in een blog op de website van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de gevolgen van de negatieve verwachtingen die de samenleving, inclusief zijzelf, van ouderen heeft. En hoe zijzelf aan zet zijn voor het benutten van hun talenten.

Massale pensioenkorting dreigt in 2022

Er dreigt een drastische pensioenkorting (ruim 10 procent) voor miljoenen mensen, schrijft de Volkskrant. Volgend jaar is de korting door versoepeling van de regels beperkt tot 0,2 procent maar daarna dreigt voor tien miljoen mensen alsnog een harde financiële ingreep. Dit schrijft minister Wouter Koolmees aan de Tweede Kamer. Hij stelt voor om snel nieuwe spelregels vast te stellen die gaan gelden voor pensioenfondsen die overstappen naar het nieuwe pensioensysteem.