‘Vraag naar verpleeghuiszorg stijgt enorm’

Het ministerie van VWS onderschrijft de uitkomst van een onderzoek door TNO naar de capaciteitsopgave in de verpleeghuiszorg. TNO becijferde dat de aankomende 20 jaar meer dan 100.000 extra plekken gerealiseerd moeten worden.

Branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ “herkent het gesignaleerde tekort maar maakt zich grote zorgen over het gebrek aan daadkracht en regie bij het ministerie van VWS rond de zorg voor ouderen”.

Geen oplossing

“We zien al tijden snel oplopende wachtlijsten voor verpleeghuiszorg. Eerder onderzoek van ActiZ naar de geplande capaciteitsontwikkeling liet zien dat de beoogde uitbreidingsplannen van verpleeghuisorganisaties lang niet voldoende zijn om aan de extra behoefte te voldoen. Ook het voorstel van TNO voor een nieuwe, extra gebouwenregistratie is geen oplossing: meer administratie leidt niet tot meer verpleeghuisplaatsen.”

Meer daadkracht

Wat ActiZ betreft is er op korte termijn veel meer daadkracht nodig. “De huidige verpleeghuissector heeft bij lange na niet de capaciteit en de zorgmedewerkers om de extra vraag op te vangen. Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig om ouderen in de toekomst beschikbare en betaalbare zorg te kunnen bieden. Evenals een andere blik op de taken, rollen en opleidingen van professionele zorgverleners en naasten en familie.”