Senioren Journaal van woensdag 29 maart

Zorg voor ouderen laat veel te wensen over

“Wij zijn geschrokken van de uitkomsten van dit onderzoek.” Dit zegt KBO-PCOB over de uitkomsten van het onderzoek ‘Wie zorgt er straks voor u? Conclusie is dat de zorg voor ouderen veel te wensen over laat.

Comfortwoningen in trek

Negentig inschrijvingen waren er voor de acht zogeheten comfortwoningen in plan Vlashoek in Lage Zwaluwe. Het concept is dan ook een uitkomst voor senioren die gelijkvloers willen wonen en toch een tuin willen.

Graag medewerkers die wat ouder zijn

Het Tilburgse Energiebox neemt  graag mensen in dienst die wat ouder zijn.”Ze hebben meer levenservaring en stralen vertrouwen uit als ze op bezoek gaan bij de mensen.”

Burgerberaad voor woonzorgvisie

De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt aan een woonzorgvisie en wil hierbij zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden een stem geven. Daarvoor komt er een burgerberaad.

Betere uitleg nodig bij verhoging pensioenen

Meerdere van de pensioenfondsen die vorig jaar overgingen tot verhogingen van de pensioenen hebben daarover niet duidelijk genoeg gecommuniceerd met hun deelnemers. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten.

Geen stemrecht? Reken dan niet meer op ons

Geen stemrecht meer boven 75 jaar? “Waarom zouden wij, ouderen, in het geval van stemrechtroof nog het vrijwilligerswerk in standhouden, dat nu in belangrijke mate en meestal onbetaald door ons wordt verricht?”

Na zestien jaar sleutel voor woongroep

“Het project kostte bloed, zweet en tranen, maar het is mooi geworden.” Zestien jaar na de eerste plannen zijn de appartementen voor woongroep Quackenbosch in Oude Ade klaar voor bewoning.

Leven miljardairs straks voor eeuwig?

Er is steeds meer mogelijk op het gebied van levensverlengende behandelingen. De vrees is dat geavanceerde behandelingen vooral beschikbaar zullen zijn voor enkel de allerrijksten.

Integrale ouderenzorg verplichten

“Werken aan integrale zorg voor ouderen is niet meer vrijblijvend maar moet via regelgeving een verplichtende opdracht in de regio’s worden.” Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een advies. Minister Helder volgt het advies.

Vitaliteitsdagen Noord-Brabant

In Noord-Brabant vinden de komende maanden weer een aantal vitaliteitsdagen plaats. KBO-Brabant baseert zich voor deze dagen op de kennis van de Blauwe zones en het concept Positieve gezondheid.

Zorgkompas stelt hulpvraag oudere centraal

‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is de titel van een nieuw zorgkompas, dat is ondertekend door o.a. de Seniorencoalitie.  De Patiëntenfederatie tekent nog niet. “Het is te veel vanuit de aanbieders geschreven en te weinig vanuit de cliënten.”

Geschillencommissie  pensioenfondsen

Bij de nieuwe Wet toekomst pensioenen hoort ook een onafhankelijke geschillencommissie. De bezwaren kunnen volgens de Pensioenfederatie over ‘zo’n beetje alles gaan’.

Nieuwe generatie ouderen langer thuis

Tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ komen zorgprofessionals, mantelzorgers en ouderen op 13 juni 2023 in Den Bosch bijeen om kennis, ervaringen en leerpunten te delen.

Zorgrotonde houdt ouderen uit ziekenhuis

Kwetsbare ouderen belanden minder vaak in het ziekenhuis omdat thuiszorgmedewerkers problemen eerder herkennen. Dat is de uitkomst van een proef in Sneek.

In Frankrijk zorgen grootouders voor kinderen

In Frankrijk werken ouders vaak allebei fulltime en ligt de zorg voor de kinderen bij grootouders. Daarom willen jonge Fransen liever niet dat hun ouders later met pensioen gaan.