Senioren Journaal van maandag 28 september

Wordt het oud versus jong?

Vergrijsd Nederland viert feest, schrijft Menno Tamminga in het jubileumnummer van NRC Handelsblad (de fusiekrant die nu 50 jaar bestaat): De geluksgeneratie van vijftig jaar geleden is met pensioen. Nu groeien de spanningen. Wordt het oud versus jong? De tegenstelling tussen jong en oud in de coronacrisis is volgens de NRC-redacteur nog maar een voorproefje.

‘Erg bang voor tweede coronagolf’

Een groot deel van de Nederlandse ouderen is erg bang voor de tweede coronagolf en vindt dat het kabinet niet genoeg doet om het coronavirus te stoppen. Dat blijkt uit een peiling van ANBO onder meer dan 5400 senioren. “De meeste ouderen deden de afgelopen tijd al van alles om te voorkomen dat ze besmet raakten met het coronavirus. Toch zegt drie op de tien ouderen dat ze overwegen om extra maatregelen te nemen bij de tweede golf.”

‘Opsporen verhoogd valrisico nu extra belangrijk’

Nieuwe cijfers laten zien dat het aantal valongevallen bij ouderen onverminderd hoog was in 2019. De medische kosten die daar in 2019 mee gepaard gingen overstegen voor het eerst 1 miljard euro. Veel ouderen zijn als gevolg van COVID-19 nu nog minder mobiel en dat maakt de kans op vallen groter. VeiligheidNL roept professionals op om ouderen met verhoogd valrisico vroegtijdig op te sporen. Dit thema staat centraal tijdens de landelijke Valpreventieweek van 28 september t/m 4 oktober.

Biljartbond lanceert Tijd voor Krijt

Biljartbond KNBB lanceert in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds het sociaal activeringsprogramma “Tijd voor Krijt” waarin biljarten wordt ingezet als middel om ouderen elkaar te laten ontmoeten. In sportkantines en buurthuizen (met mobiel tafelbiljart) kunnen ouderen elkaar wekelijks op een vast tijdstip treffen, mogelijk “voor een lekker potje biljart maar alleen een kop koffie is net zo goed, om zo fijne ervaringen met elkaar te kunnen blijven delen, en op plezierige manier met elkaar de tijd te verdrijven.”

Personeelstekort ouderenzorg

Het ziekteverzuim in de zorg ligt nu al hoger dan tijdens de eerste golf: rond de 9 procent. Bovendien is het enthousiasme om bij te springen in de zorg, bijvoorbeeld door verpleegkundigen die net met pensioen zijn, minder groot dan in maart en april. Daardoor dreigt de druk op de zorgverlening voor ouderen te groot te worden, waarschuwt Conny Helder, bestuurslid van branchevereniging ActiZ, in de Volkskrant. ‘Dat mag niet gebeuren, we kunnen de zorg in verpleeghuizen niet op pauze zetten.’ Er is dringend hulp nodig van buitenaf; daarom roept Helder mensen met ervaring in de zorg op zich te melden bij extrahandenvoordezorg.nl.

‘70-plus laat zich niet kisten’

Verreweg de meeste ouderen voelen zich niet kwetsbaar. En ze willen al helemaal niet worden afgeschermd. Uit onderzoek van Kruispunt-tv samen met ouderenbond KBO-PCOB blijkt dat tachtig procent van de 70-plussers vindt dat ze evenveel bewegingsvrijheid mogen hebben als mensen die jonger zijn. Het programma laat ouderen aan het woord die volop in het leven staan. NPO 2 22.55-23.30 uur.

Welbevinden in verpleeghuis niet aangetast

De sluiting van de verpleeghuizen dit voorjaar heeft geen negatieve gevolgen gehad op stemming, cognitie en dagelijks functioneren van de bewoners. Zo ervaarden bewoners tijdens de lockdown niet meer depressieve gevoelens of angst dan een vergelijkbare groep bewoners in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal conflicten op de afdelingen en de hoeveelheid voorgeschreven rustgevende medicatie bleken zelfs lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC.

Armoedefonds presenteert seniorenpas

Het Armoedefonds komt met een landelijke pas met een winkeltegoed voor ouderen die rond de armoedegrens leven. De ouderenpas krijgt naar verwachting een tegoed van rond 40 euro, aldus het Brabants Dagblad. Er zijn nu al 6.000 aanvragen voor gedaan. Die komen van de lokale initiatieven op het gebied van armoedebestrijding.  “Leuk initiatief” zegt de KBO-Brabant, “maar heel schrijnend dat dit in 2020 nodig is.”

‘Vraag naar verpleeghuiszorg stijgt enorm’

Het ministerie van VWS onderschrijft de uitkomst van een onderzoek door TNO naar de capaciteitsopgave in de verpleeghuiszorg. TNO becijferde dat de aankomende 20 jaar meer dan 100.000 extra plekken gerealiseerd moeten worden. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties “herkent het gesignaleerde tekort maar maakt zich grote zorgen over het gebrek aan daadkracht en regie bij het ministerie van VWS rond de zorg voor ouderen”.

Ter Wal Woonzorg hoogste score

Wilma van Seventer, eigenaresse van Ter Wal Woonzorg uit Lepelstraat, glundert er nog van, schrijft BN De Stem:  Bij het traject van Waardigheid en Trots, een programma van het ministerie van VWS om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren, behaalde de organisatie de hoogste score van Nederland: vijf keer goed, drie keer uitmuntend.

‘Nadenken over ander type woningen’

In populaire stedelijke gebieden zou de helft van de bevolking nu uit eenpersoonshuishoudens bestaan. ‘Dat betekent dat we niet alleen over meer maar vooral ook over andere typen woningen moeten nadenken’, stelt Rijksbouwmeester Floris Alkemade in het FD. Hij denkt bijvoorbeeld dat sommige mensen het best wel prettig zouden vinden om een woning te delen, of om in een hofje te wonen. ‘Om toch wat meer samen te doen. Een op de tien mensen is zwaar vereenzaamd op dit moment, en dat zijn niet alleen ouderen.’

Actieplan ‘Leiden op leeftijd’

Het aantal 75-plussers in Leiden stijgt fors de komende twintig jaar. Daarom komt PvdA-wethouder Marleen Damen nu met het actieplan ‘Leiden op leeftijd’, meldt het Leidsch Dagblad. De gemeente wil gereed en ingespeeld zijn op de voorspelde toename, samen met welzijnspartner Incluzio, de universiteit en de woningcorporaties. Zo worden de woonwensen en -behoeften van senioren in kaart gebracht. ‘Ouderenkwalen’ zoals eenzaamheid krijgen de komende jaren eveneens veel attentie. Daar komt nog een apart Leids actieplan voor.

Zorg op afstand dichterbij?

Het gebruik van digitale zorg is tijdens de coronacrisis snel toegenomen. In het gevraagde advies ‘Zorg op afstand dichterbij?’ geeft de Raad voor Volksgezondheid en Sameneleving  aanbevelingen over de manier waarop het ministerie van VWS de snelle en zinvolle ontwikkelingen van digitale zorg op een goede manier kan voortzetten. “Digitale zorg moet grotendeels dus nog van de grond moet komen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat digitale zorg niet als volledige vervanging van reguliere zorg dient te worden gezien.”

Week van de Eenzaamheid

Apothekers kunnen tijdens de Week van de Eenzaamheid van 1 tot 8 oktober aandacht geven aan eenzaamheid bij ouderen, aldus beroepsvereniging KNMP. Het ministerie van VWS heeft communicatiemateriaal beschikbaar gesteld om eenzaamheid bij ouderen bespreekbaar te maken.

Door corona extra isolement

Corona heeft dementiepatiënten extra geïsoleerd van sociaal contact, schrijft de Belgische wetenschapper Kasper Bormans (onlangs gepromoveerd op alzheimeronderzoek over het verhogen van levenskwaliteit en auteur van ‘Tijd maken voor mensen met dementie’) in het AD: “Maak opnieuw tijd voor de ander. Door op bezoek te gaan, je gezicht te laten zien en je verhaal te delen, geef je de ander opnieuw een verbinding met iets dat groter is dan hemzelf. Verander ‘stilzitten en zwijgen’ in ‘bewegen en spreken’.”

Spanning rond onvrijwillige zorg

Ruim een half jaar na invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) maakt Alzheimer Nederland de balans op. Directeur Gerjoke Wilmink: “Meer voorlichting over de afweging tussen vrijheid en veiligheid bij de zorgverlening is hard nodig”. Uit onderzoek onder ruim 600 mantelzorgers blijkt dat verzet van mensen met dementie zowel in de thuissituatie als bij hen die in een zorginstelling wonen veel voorkomt. Meer dan de helft van de mantelzorgers heeft hiermee te maken. En ondanks overleg met zorgverleners, is maar liefst drie op de tien mantelzorgers het oneens met de aanpak van zorgprofessionals en maakt zich hier zorgen over.

Bewaarblik vol tips

Welzijn Rivierstroom en de GGD Gelderland Zuid hebben in opdracht van de gemeente Buren het Burense bewaarblik ontwikkeld, meldt dagblad De Gelderlander. “Het bewaarblik bevat voor ouderen leuke inhoud en tips om deze moeilijke coronaperiode door te komen.”