Senioren Journaal van woensdag 28 april

Bij zeventigers minder besmettingen

Van de 487 duizend testen die de GGD’s de afgelopen week hebben gedaan waar de uitslag inmiddels van bekend is bleek 10,6 procent positief. Vorige week was dit 10,1 procent. Alleen bij zeventigers nam het aantal meldingen af, schrijft de Volkskrant, bij alle andere leeftijdsgroepen is een stijging te zien. De grootste toename, 12 procent, was er bij kinderen tot en met 12. De meeste besmettingen worden nog steeds gerapporteerd bij jongeren tussen de 18 en 25.

Met overwaarde je kind aan huis helpen

Veel starters komen geld tekort in de huidige overspannen woningmarkt. Steun van ouders is hard nodig, maar wat als die niet genoeg spaargeld hebben om te helpen? Met de overwaarde op hun huis komen ze vaak ook al een eind. “Die overwaarde kunnen mensen benutten door een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten”, zegt financieel adviseur Van Bruggen in de Telegraaf. Dat geld hoef je niet per se aan je kind te schenken voor een huis.. “Je kunt het ook uitlenen als familiehypotheek naast de lening van de bank.” Vereniging Eigen Huis benadrukt dat ouders goed op zichzelf moeten letten.

’Hebberige’ zus delft onderspit

Een bejaarde vrouw had haar woning op naam van haar twee dochters gezet. Dat gulle gebaar leidde tot een zusterstrijd, beschrijft de Telegraaf, want een van de zussen wilde haar aandeel incasseren terwijl haar moeder er nog woonde. De andere zus weigerde medewerking en kwam met de tegeneis dat zij het aandeel van haar zus mocht overnemen. Daar ging de rechtbank (en vervolgens het gerechtshof) mee akkoord. Resultaat was verkoop in bewoonde staat, met voor de hebberige zus aanzienlijk minder opbrengst.

Meer ouderen kiezen voor private lease

De opmars van private lease is niet meer te stuiten, zegt de voorzitter van de VNA, de brancheorganisatie van autoleasemaatschappijen, in de Telegraaf: “De groep consumenten verbreedt. Jongeren wisten hun weg al wel te vinden naar private lease, maar nu kiezen ook vaker ouderen er voor. Het aandeel van de leeftijdscategorie 56 jaar en ouder steeg afgelopen jaar van 29% naar 32%.

Triage bij code zwart kan niet anoniem

Je moet altijd kunnen nagaan welke arts een medische hoogleraar verrichting heeft uitgevoerd – ook in geval van triage, schrijft Johan Legemaate (hoogleraar gezondheidsrecht Amsterdam UMC) in NRC. “Natuurlijk is niet uit te sluiten dat tegen leden van een triageteam klachten worden ingediend. Maar een deskundig triageteam, dat beslissingen neemt op basis van de criteria genoemd in het draaiboek, heeft weinig te vrezen.”

Fiets- en voetveren varen weer

De fiets- en voetveertjes in het Gelders rivierengebied gaan komende zaterdag weer in de vaart. Veel van de vrijwilligers op de bootjes zijn gepensioneerden. Uit vrees voor gezondheidsschade bij deze ouderen is er vorig jaar helemaal niet op Waal, Rijn en Maas gevaren. Vermoedelijk omdat de meeste van deze schippers en kaartjesverkopers gevaccineerd zijn, waren er nu wel genoeg liefhebbers om een fatsoenlijk vaarschema op te kunnen starten. “Sterker nog: ze hebben er na een jaar te hebben stilgezeten echt zin in om weer het water op te gaan”, zegt de directeur van Uiterwaarde, het regionale recreatiebedrijf dat de fiets- en voetveertjes exploiteert, in de Gelderlander.

Domeinoverstijgende samenwerking

Wanneer zorg nodig is die de verschillende domeinen van de Wlz, Wmo en Zvw overstijgt, ontstaan regelmatig problemen. Zo kunnen crisissituaties ontstaan die leiden tot een ziekenhuisopname of een verhuizing naar het verpleeghuis, terwijl dit was te voorkomen met beter passende en goedkopere interventies in de thuissituatie. Het ministerie van VWS werkt aan een wetswijziging van de Wlz om deze preventieve interventies mogelijk te maken. Onder de noemer ‘domeinoverstijgende samenwerking’ vroeg het Vilans en anderen te reageren op dit beleid.

’Zwaar werk’-deal in de haven

Werkgevers en werknemers zijn er samen al uit: havenwerkers kunnen vanaf hun 65ste met vervroegd pensioen, zonder verlies van pensioenopbouw. Tjeerd Orie, onderhandelaar van CNV Vakmensen, zou graag zien dat de overheid deze ’oplossing voor een landelijk vraagstuk’ omarmt in plaats van fiscaal torpedeert, schrijft hij in de Telegraaf.

Ineens tijd om te rouwen

Zangeres Willeke Alberti, nu 76, hoopt de tour ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag snel te hervatten. Gevraagd naar haar huidige gemoedstoestand, zegt zij in NRC: “Toen corona begon viel ik in een gat. Als je al ruim zestig jaar loopt te huppelen en te zingen dan is het wel even wennen als dat wegvalt. Ineens had ik tijd om te rouwen – ik kom er nu achter dat ik dat nooit echt heb gedaan.”