Senioren Journaal van dinsdag 27 oktober

Specialisten ouderengeneeskunde slaan alarm

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, slaat alarm over de zorg voor kwetsbare ouderen. Uit een peiling van Verenso onder haar leden blijkt dat bijna de helft van de specialisten ouderengeneeskunde denkt de kwaliteit van hun behandelingen de komende tijd niet op het gewenste niveau te kunnen houden. Ruim een derde is de zorg al aan het afschalen. “Sinds begin oktober zien we iedere week een verdubbeling van het aantal besmettingen in verpleeghuizen”, vertelt voorzitter Jacqueline de Groot. “Inmiddels staat de continuïteit van zorg voor de meest kwetsbaren zwaar onder druk.”

Meldpunt voor ouderen die bankfiliaal missen

Veel ouderen hebben vraagtekens bij de snelheid waarmee banken filialen sluiten, zegt KBO-PCOB in het AD. De ouderenorganisatie ziet dat de coronapandemie de sluiting van fysieke bankkantoren versnelt. Een ingezonden brief in het eigen magazine leverde ontzettend veel reacties op. Mede daarom opent KBO-PCOB vandaag het Meldpunt Bank Dicht!  “We willen in kaart brengen waar er allemaal bankfilialen gesloten zijn.” Met de input wil de seniorenorganisatie in gesprek gaan met de grote banken.

Te fit om rustig aan te doen

Acht op de tien 65-plussers zijn nog volop actief en komen tijd tekort. En terugkijkend op hun leven overheerst bij het merendeel een gevoel van dankbaarheid. De meeste ouderen wonen nog zelfstandig thuis, koken iedere dag hun eigen maaltijd, doen (vrijwilligers)werk, rijden auto en zijn oppasopa of -oma. Het idee dat de meeste ouderen zorgbehoevend, kwetsbaar en eenzaam zijn moet dan ook nodig bijgesteld worden. Dat stelt KBO-PCOB op basis van een Zingevingsonderzoek onder 1550 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar, aldus de Telegraaf.

’Veelbelovend vaccin helpt ouderen’

Een vaccin tegen het coronavirus van de Oxford University zou het immuunsysteem van ouderen dusdanig triggeren dat ze bestendiger zijn tegen de ziekte, blijkt volgens de Telegraaf uit een studie. Eerder bleek het middel ook te werken bij jongeren. Met het nieuwe vaccin kunnen 55-plussers mogelijk beter beschermd worden door de aanmaak van antilichamen en cellen. Tienduizenden proefpersonen over heel de wereld testen het vaccin momenteel.

Licht aan einde van de tunnel?

De ANBO is heel blij dat er zo snel vooruitgang wordt geboekt en er gewerkt wordt aan een vaccin tegen het coronavirus om ouderen te beschermen, schrijft de Telegraaf. “Maar onze leden staan nog niet te juichen, omdat bij hen de opvatting heerst ’eerst zien dan geloven’.” Pas als er zekerheid is, gaat bij hen de vlag uit. “Het spreekt voor zich dat ouderen ook eindelijk licht aan het einde van de tunnel willen zien, maar ze zijn wel realistisch en weten dat een vaccin er niet zo 1-2-3 is en ook nu misschien nog maanden op zich laat wachten. Maar hoopvol zijn ze wel.”

Ook oudere proefpersonen vaccinstudies

Proefpersonen zijn doorgaans 18 tot 55 jaar oud. Dat is nou net de leeftijdscategorie waarin het coronavirus de minste schade aanricht. De risico’s voor 65-plussers zijn vele malen groter. Om die reden is in de nu lopende studies een kwart van de proefpersonen ouder dan 65 jaar, zegt medicijnautoriteit CBG in Trouw. “Wij hebben erop aangedrongen om ook een redelijk aantal tachtigers in het onderzoek op te nemen.”

‘Ook in de herfst blijven fietsen’

Er zijn verschillende redenen waarom ouderen stoppen met fietsen, weet Jetty de Vries uit Workum. Zij is fietsdocent bij de Fietsschool, onderdeel van de Fietsersbond. Ouderen die om wat voor reden dan ook de fiets niet meer durven of willen pakken, hoopt zij volgens de Leeuwarder Courant in beweging te krijgen. “We zien ook dat ouderen stoppen met fietsen zodra het herfst wordt. Dan is het namelijk te koud.’’ Het zou mooi zijn, denkt De Vries, als de Doortrap-week op zijn minst een paar senioren over dit ‘dode punt’ heen helpt en tot minstens ver in november op de fiets weet te houden.

‘Pensioenen verlagen? Tijd voor optimisme’

De regels dwingen pensioenfondsen hun toezeggingen tegen de extreem lage rente op de financiële markten te becijferen. NRC-commentator Menno Tamminga schrijft: “De werkelijke rendementen zijn zoveel hoger. Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn heeft sinds de oprichting (1971) een gemiddeld rendement per jaar geboekt van 8,1 procent. In het nieuwe stelsel krijgt de rente een figurantenrol. De hoofdrol is voor de beleggers. Ga alvast maar aan de slag alsof ’t nieuwe stelsel al bestaat. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar wel de basis voor optimisme.”

Ontreddering na verdwijnen 24-uurszorg

Kwetsbare ouderen in Nieuw-Buinen komen er volgens de Ter Apeler Courant maar bekaaid af sinds de 24-uurszorg halverwege dit jaar is verdwenen. Voor dergelijke hulp moeten zij verhuizen naar Borger of Stadskanaal. Een groot gemis voor het op een na grootste dorp in de gemeente Borger-Odoorn, stelt het lokale CDA. De partij signaleert ontreddering bij de huidige bewoners van het vroegere verzorgingshuis en de inwoners van Nieuw-Buinen die op termijn behoefte hebben aan meer zorg.

‘Waar wordt u gelukkig van?

Een thuis voor ouderen met dementie of Parkinson. Dat is het nieuwe Vere Domi in Goirle. In november gaat deze plek voor vijf ouderen open. Het gaat volgens het Brabant Dagblad om een particulier initiatief vanuit ZorgMies Nederland Regio Tilburg. De initiatiefneemster zegt: “De allereerste vragen die wij aan zorgvragers en de familie stellen zijn: ‘Waar wordt u gelukkig van?’ en ‘wat wilt u zelf?’ We willen dat bewoners van Vere Domi hun oude dag net zo volmaakt beleven als voorheen en dat ze de dingen kunnen blijven doen die hun leven kleur en verbinding geven.”

‘Ouderen wonen graag in het centrum’

Woonpalet neemt in Zeewolde18 huurwoningen over, meldt Lokale Omroep Zeewolde. Het gaat om woningen die qua type en omvang voor Woonpalet goed passen “in ons beleid waarin we momenteel vooral kleinere woningen toevoegen. 85% van onze woningzoekenden bestaat immers uit een één- of tweepersoonshuishouden. En de doelgroep ´ouderen´ wordt steeds belangrijker. Ouderen wonen graag in het centrum en ook voor hen zijn deze woningen heel geschikt.”

‘Ouderenzorg wordt steeds slimmer’

“Ouder worden we allemaal. Maar waar moet je allemaal rekening mee houden?” Bij het AD is vandaag een commerciële bijlage gevoegd: Gelukkig en gezond ouder worden. Een van de items: de ouderenzorg wordt steeds slimmer.