Senioren Journaal van donderdag 27 augustus

Thuistest voor ouderen

Thuis een coronatest krijgen is voor ouderen een uitkomst, schrijft Trouw. Ze hoeven niet op pad en hebben snel uitslag. De thuistest is een initiatief van TWB Thuiszorg, bedoeld voor zelfstandig wonende mensen die niet in staat zijn zelf naar een teststraat te gaan. “Bij de GGD en de huisartsen is de druk groot, zij kunnen lastig capaciteit vrijmaken. Binnen 24 uur, vaak nog sneller, krijgen mensen de uitslag van de test.” Vooralsnog is TWB, werkzaam in West-Brabant, de enige thuiszorgorganisatie in Nederland die de thuistesten uitvoert. Seniorenorganisatie KBO-PCOB hoopt dat andere snel volgen. “Dit vraagt om landelijke navolging. Per direct.”

 

‘Andere kijk nodig op ouder worden’

Het is tijd voor een ander cultureel narratief, zegt geestelijk verzorger Nienke Fortuin in een interview in het Friesch Dagblad bij gelegenheid van haar promotie aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over het naderende levenseinde en de rol die religie daarin speelt: “Dat ouder worden misschien soms moeilijk is, maar ook kan betekenen dat je wijzer wordt en rijper, dat er sprake is van innerlijke groei en dat je meer levenservaring hebt. In vroeger eeuwen keken we misschien meer op die manier naar ouderen en in sommige culturen gebeurt dat nog. Het zou ook in onze maatschappij een meer gebalanceerde kijk op ouderdom kunnen geven.”

 

Hoe goede dementiezorg eruit zou moeten zien

“Deze zorgstandaard laat zien hoe goede dementiezorg eruit zou moeten zien.” Dat zegt Gerben Jansen, senior casemanager dementie bij TWB Thuiszorg en voorzitter van de vakgroep V&VN Dementieverpleegkundigen, betrokken bij de vernieuwing van de zorgstandaard Dementie. Casemanagement speelt een belangrijke rol, één vast coördinatie- en aanspreekpunt. Omdat veel mensen met dementie weinig tot geen ziekte-inzicht hebben, moet je als casemanagement professional meester zijn in het verleiden tot noodzakelijke zorg.

 

Tijd speelt centrale rol in ‘goede dood’

Wanneer wordt het overlijden met dementie als een ‘goede dood’ gezien? De manier waarop mensen tijd ervaren, blijkt hierin allesbepalend te zijn. Wanneer iemand sterft, hoe lang het stervensproces duurt en of naasten dit proces ervaren als wachten of dat zij het te snel vinden gaan, beïnvloeden hoe de dood ervaren wordt. In het streven naar een goede dood proberen mensen de duur van het naderend levenseinde te beïnvloeden en op die manier iets van controle te krijgen. Dit beeld schetst medisch antropoloog Natashe Lemos Dekker in haar proefschrift, waarop zij vrijdag 4 september promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

 

‘Ik heb toch óók recht om te leven?’

Moeten ouderen zolang het coronavirus rondwaart thuisblijven, zodat jongeren hun leven zo normaal mogelijk kunnen voortzetten? In buurthuis De Kolk in Zaandam zien ze het niet zitten, schrijft Trouw. “We leven in één wereld. Iedereen moet water bij de wijn doen.” “Ik doe al mijn boodschappen als er niemand in de supermarkt is.” Hoeveel méér gescheiden kan de samenleving dan nog worden, vragen de bezoekers van De Kolk zich af. “Je hoopt gewoon zó dat iedereen verstandig blijft. Iedereen moet veilig naar het buurthuis kunnen.”

 

Bewegen en dementie

“Lichamelijke beweging is van levensbelang. Mensen met dementie hebben daar vaak wat hulp bij nodig.” IDé, Innovatiekring Dementie, attendeert op twee (digitale)gidsen die kunnen helpen daarvoor een eigen aanpak daarvoor ontwikkelen: De DOL Beweegwaaier van Platform dementie Noord Holland Noord (DOL staat voor Dagelijks Opstaan en Lopen) en de Beweeggids van Kenniscentrum Sport & Bewegen, modules bevat waarmee je een persoonlijk beweeg- en oefenprogramma kunt samenstellen.

 

‘Liever met glimlach in de kist dan familie gemist’

“Voor ons gevoel is het geen beschermend muurtje van Rutte, maar een bunker waarin mijn schoonmoeder en vele anderen dan weer zouden belanden”, schrijft Renée Blom uit Nieuwegein over de verpleeghuizen in de ‘brief van de dag’ in de Volkskrant. “Mijn man zegt al maanden: ‘Liever met een glimlach in de kist, dan de familie gemist.’ Ik vraag Rutte dringend tehuizen nooit meer op slot te gooien, maar in te zetten op snel testen van bewoners, personeel en bezoekers. Want het geïsoleerd gevangen zetten van dementerende mensen in hun laatste levensfase, die desondanks toch in groten getale aan corona overlijden, heeft niets met bescherming te maken.”

 

Hoe vitaal zijn de 65-plussers van Ridderkerk?

Ridderkerk is een gemeente die meer dan landelijk vergrijsd. Facet Ridderkerk wil volgens het Ridderkerks Dagblad investeren in preventieve arrangementen om senioren zo lang mogelijk gezond en vitaal thuis te laten wonen. “Maar waar heeft u behoefte aan en hoe kunnen diverse activiteiten daaraan bijdragen?” Om deze en meerdere vragen te kunnen beantwoorden is de ‘Vitaliteits-enquête 2020’ gelanceerd. Met een online vragenlijst kunnen 65- tot 75-jarige senioren reageren. “Met de antwoorden hierop worden passende workshops en activiteiten aangeboden.”

 

‘U bent mijn moeder’ weer op de planken

In de toneelmonoloog ‘U bent mijn moeder’, uit de jaren tachtig, speelde Joop Admiraal zowel zichzelf als zijn dementerende moeder. Nu treedt Rick Paul van Mulligen in zijn voetsporen. De Volkskrant beschrijft hoe het stuk destijds is ontstaan en wat het zo goed maakt. Joop Admiraal ging elke zondag naar zijn moeder omdat hij vond dat dat moest. Hij maakte er op zijn manier ook een uitje van. Hij leerde zichzelf aan het leuk te vinden: ‘Je moet niet de hele tijd op je horloge kijken. Als ik er ben, ben ik er helemaal. Iemand anders gaat hockeyen, maar ik hou niet van hockeyen, dus ik ga het liefst naar mijn moeder.’

 

Zwaaisteen al in twintig plaatsen

Zwolle had een jaar geleden de primeur: de eerste ‘zwaaisteen’ van Nederland. Nu liggen de stoeptegels (met een handje erop) in twintig dorpen en steden. De tegel is een uitnodiging om de bewoner te groeten. Kinderlijk eenvoudig, maar het werkt, schrijft Trouw. Je kunt haar idee betuttelend vinden, maar Corinne Tijsseling (40) uit Zwolle wil niemand verplichten om sociaal en gezellig te doen. “Als je zelf ervaart hoe fijn het is om even gezien en begroet te worden, dan gun je dat ook een ander.” Via de zwaaisteenwebsite kunnen welzijnsorganisaties en gemeenten het concept ‘voor een paar honderd euro’ overnemen.

 

Kijkje in de keuken bij Restaurant Misverstand

Diagnose: dementie. De wereld lijkt zich langzaam aan je te onttrekken. Het voelt alsof je aan de zijlijn staat en op de reservebank zit. Maar niets hoeft minder waar te zijn volgens gezondheidszorgpsycholoog en hoogleraar Marjolein de Vugt van het Maastricht UMC+ en Alzheimer Centrum Limburg. Vanaf 31 augustus is ze als deskundige te zien in het nieuwe SBS6-programma ‘Restaurant Misverstand’. Een initiatief van Alzheimer Nederland waarin negen mensen met dementie aan de slag gaan als restaurantmedewerker om zo de vooroordelen rondom de hersenaandoening te doorbreken. “Kijk naar wat mensen nog wel kunnen!”

 

De ethiek van ‘oog om oog, tand om tand’

Opnieuw laait het debat op of we ouderen en kwetsbare mensen wellicht het best tegen corona kunnen beschermen door hen een stapje terug te laten doen. Dat zou jongeren bovendien de kans geven de economie weer vlot te trekken. Zo eenvoudig ligt het niet, menen Bert en Peter Slagter bij Follow the Money. Zij wijzen op de ethiek van ‘oog om oog, tand om tand’. “Denk aan de zilveren regel, die ons vraagt ouderen en kwetsbaren te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden wanneer we oud of kwetsbaar zijn.”

 

Verschijning Senioren Journaal

In de vakantietijd verschijn het Senioren Journaal iets later dan gebruikelijk. Vanaf 3 september ontvangt u het journaal weer op het vertrouwde tijdstip aan het begin van de dag.