Senioren Journaal van donderdag 26 november

Schaamte over zorg voor 100-plusser

Een Rotterdamse huisarts schrijft in Medisch Contact dat zij zich schaamde toen zij er op visite bij een bedlegerige, kwetsbare 100-plusser achter kwam dat er onvoldoende thuiszorg beschikbaar was voor ouderen met covid-19; moest uitleggen dat een elv-kortverblijfopname in de buurt van de zoon niet mogelijk was alleen maar omdat het een andere veiligheidsregio betrof; haar bedlegerige, kwetsbare patiënte met covid-19 moest vertellen dat ze ‘te goed’ was voor het coronazorghotel; via de burgemeesters uiteindelijk toch toestemming kreeg om patiënte naar een verpleeghuis in een andere veiligheidsregio te krijgen.

Een brug slaan tussen ouderen en instanties

Sinds 1 oktober is ouderenconsulent Loes Beekman aan het werk in Bladel. Ze is een schakel tussen gemeente, instanties en ouderen, schrijft het Eindhovens Dagblad. Ze biedt hulp bij individuele vragen, maar zit ze ook aan tafel met instanties, opdrachtgever de gemeente Bladel en de seniorenverenigingen: “Loes kan ons als professioneel ouderenconsulent een frisse blik geven op de problemen waar ouderen mee zitten”, stelt Simon Lamers van de Cluster Senioren Bladel. “Ze begeleidt mensen met een hulpvraag en ze kan bruggen slaan met beleidsmakers.”

‘Hoe pakken we huisvesting ouderen samen aan?’

De vraag naar passende woonvormen voor ouderen is urgent, door vergrijzing, zorg aan huis en veranderende woonbehoeften. Een goed en passend aanbod vraagt om samenwerking tussen diverse partijen. Aedes, brancheorganisatie van de woningcorporaties, presenteert in een interactief rapport handvatten voor een gezamenlijke aanpak. Twee belangrijke aanbevelingen zijn: 1. Formuleer visie op wonen en zorg,  2. Benut kerncompetenties ketenpartners.

‘In verpleeghuizen gaat het weer faliekant mis’

Ook bij de tweede coronagolf gaat het met de bescherming van ouderen in verpleeghuizen weer faliekant mis, schrijft Jelle Holtzapffel (23, student politieke filosofie en deeltijd-gastheer in een verpleeghuis) in de Volkskrant. “Zie het virus maar eens uit te bannen op een dementieafdeling. In de praktijk kunnen familieleden wekenlang niet op bezoek komen.” De voornemens van het kabinet zijn in het geding. “Hoog tijd dat het beleid wordt aangepast aan de lastige realiteit van het tehuis. Anders blijft de stille ramp zich onder onze ogen voltrekken.”

Wonen én zorgen bij Annahof

Laverhof en Butterfly Effect gaan samen verkennen wat de mogelijkheden zijn om bij Annahof in Wijbosch kleine woongelegenheden te creëren voor huurders die ondersteuning willen verlenen op het gebied van welzijn aan de bewoners van Annahof. Het project sluit aan bij de ontwikkeling van Annahof Plus, dat in het teken staat van de leefgemeenschap, waarbij mensen voor elkaar klaar staan. De voorwaarde om in deze leefgemeenschap te komen wonen is dat de huurder  zijn of haar talenten in wil zetten voor de gemeenschap.

Draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste

De Federatie Medisch Specialisten en artsenfederatie KNMG hebben een tweede versie gepubliceerd van het draaiboek dat beschrijft hoe artsen moeten beslissen over wie wel en wie niet een plek op de intensive care krijgt als er niet genoeg ic-plekken meer zijn. Uitgangspunten van het ethisch raamwerk in het Draaiboek zijn: gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en zoveel mogelijk levens redden. “In de bijeenkomsten van de KNMG met de ouderenorganisaties bleek waardering voor de zorgvuldigheid waarmee het Draaiboek is opgesteld.”

Rechtszaak over pensioenen

Vrijdag a.s. vindt bij de Rechtbank in Den Haag een besloten zitting plaats in de bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties betogen dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese richtlijnen, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort.

70-plussers toch welkom als stembureaulid

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden komt terug op zijn besluit om ouderen die de zeventig gepasseerd zijn te weren als stembureauleden. Door de zeventigplussers te verbieden de stembureaus te bemensen wilde Lenferink de ouderen in bescherming nemen tegen mogelijke coronabesmettingen. Vanwege de vele reacties laat de burgervader de keus nu aan de mensen zelf, zo meldt Sleutelstad.

‘Begeleid ouderen beter bij hun medicijngebruik’

Een ontbijtbord vol met pillen tegen verschillende chronische aandoeningen. Vooral voor veel ouderen is dat de dagelijkse praktijk. En dat gaat niet altijd goed. Soms met een ziekenhuisopname of zelfs overlijden als gevolg. Uit promotie-onderzoek van Vivianne Sloeserwij aan het UMC Utrecht blijkt dat speciaal opgeleide apotheker-farmacotherapeuten in de huisartsenpraktijk hierin een belangrijke positieve rol kunnen spelen.

Volmaakt Wonen, bouwproject van A tot Z

Hoe wil je oud worden? Die vraag stellen Joyce en Michael Sonneveld aan de inwoners van Midden-Delfland, Westland en Maassluis. Met hun project ‘Volmaakt Wonen’ zoeken ze deelnemers die met elkaar een bouwproject van A tot Z willen invullen. “We gaan aan de hand van feedback op onze enquête op zoek naar gelijkgestemden die met elkaar een woningbouwproject willen vormgeven.”, zeggen zij in AD Haagsche Courant. De Westlandse wethouder Piet Vreugdenhil is enthousiast over het initiatief.

Meer hulp bij huishouden via Wmo-maatwerk

In de eerste zes maanden van 2020 maakten ruim 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. Dit is 5 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019. De groei zit voornamelijk in het aantal cliënten dat hulp bij het huishouden krijgt. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Wmo-maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld om mensen die hulp nodig hebben zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. De Volkskrant beschrijft hoe de gemeenten zuchten onder de ‘schoonmaaksubsidie’ voor rijkere ouderen.